Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Δράση για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτές είναι οι τρεις προτεραιότητες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων μέσω της Ομιλίας από τον Θρόνο που διαβάστηκε στη Γερουσία από τη Γενική Κυβερνήτη Μαίρη Σάιμον. Μια ομιλία ιστορικής αξίας αυτή της εκπροσώπου της Βασίλισσας γιατί έγινε για πρώτη φορά όχι μόνο στα Αγγλικά και Γαλλικά, αλλά και στα Ινουκτιτούτ, τη γλώσσα των Ινουίτ. 

Η ατζέντα της εκτελεστικής εξουσίας, που ανέπτυξε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, προβλέπει αποφασιστική κυβερνητική δράση τον επόμενο μήνα, με μια μακρά λίστα μέτρων που θα καταθέσουν οι υπουργοί στη Βουλή των Κοινοτήτων πριν το κλείσιμο των εργασιών που συμπίπτει με τις χειμερινές διακοπές. Αλλάζει επίσης η προσέγγιση της κυβέρνησης, η οποία ζητά επίσημα μεγαλύτερο πνεύμα σύμπραξης και συνεργασίας με την αντιπολίτευση όχι μόνο για την αντιμετώπιση της κρίσης που αντιπροσωπεύει ο Covid και της περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης, αλλά και για την έγκριση μέτρων ικανών να τονώσουν την οικονομία και να ενισχύσουν την ανάπτυξη .

«Αυτή η δεκαετία – εξήγησε η γενική κυβερνήτης – ξεκίνησε με απίστευτες δυσκολίες, αλλά αυτή είναι η ώρα για ανοικοδόμηση. Αυτή είναι η ώρα για τους βουλευτές να συνεργαστούν για να επιτύχουν τους μεγάλους στόχους και να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε σθεναρά όχι μόνο ό,τι έγινε για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά και τα μέτρα που υποσχέθηκαν στην προεκλογική εκστρατεία και εφαρμόστηκαν –εν μέρει– τις τελευταίες εβδομάδες.

Στη συνέχεια δώθηκε έμφαση  στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που συμβαίνει,  είναι μια επίδειξη του πώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί κίνδυνο για όλους. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κάνει μια πράσινη σημαντική αναδιάταξη, με τη λήψη μέτρων υπέρ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της σταδιακής διάθεσης των πιο ρυπογόνων πηγών ενέργειας: ως εκ τούτου, προχωρώντας σε μια «πιο τολμηρή» δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στον περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών από τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και την επιβολή της πώλησης οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας περίθαλψης και της πρόσβασης σε εμβόλια για παιδιά και ενισχυτικά για τον γενικό πληθυσμό και τη διεθνή κοινότητα.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων, η συνέχιση των προγραμμάτων βοήθειας για τον Covid-19, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων παροχών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις σε τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά και  αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής ακολουθώντας πρωτοβουλίες προσβασιμότητας στη στέγαση.
Ο πρωθυπουργός θέλει επίσης να επιταχύνει τις προσπάθειες συμφιλίωσης των ιθαγενών ανταποκρινόμενος σε πολυάριθμες εκκλήσεις για δράση, εξαλείφοντας τις προειδοποιήσεις για το νερό και διορίζοντας έναν «ειδικό συνομιλητή» για την προώθηση της δικαιοσύνης στα οικιακά σχολεία.

Η Οτάβα υπόσχεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις για τον έλεγχο των όπλων και τις δεσμεύσεις για την καταπολέμηση του συστημικού ρατσισμού, του σεξισμού, των διακρίσεων, της ανάρμοστης συμπεριφοράς και της κακοποίησης: αυτό περιλαμβάνει επίσης τον στόχο της εφαρμογής της υπόσχεσης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των πρακτικών θεραπείας μετατροπής LGBTQ2S+, ποινικών κυρώσεων για όσους απειλούν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε ιατρικές εγκαταστάσεις και μεταρρυθμίσεις του νόμου περί ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών εγκλημάτων.

«Ο Καναδάς θα βγει από αυτή την πρόκληση γενεών πιο δυνατός και πιο ευήμερος από πριν».

Πριν τεθεί σε ψηφοφορία η Ομιλία του Θρόνου, η οποία θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη ψήφος εμπιστοσύνης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση, οι πολιτικοί θα έχουν το πολύ 6 μέρες για να εξετάσουν αναλυτικότερα τις δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης που προαναγγέλθηκαν μέσα από την ομιλία της Γενικής Κυβερνήτη κ. Σάιμον.

Posted 
November 26, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.