Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Πρόσβαση στο Εικονικό Μουσείο (virtual museum) της Ελληνικής Επανάστασης, όπου ο χρήστης/επισκέπτης θα μπορεί να δει ψηφιακές αναπαραστάσεις ιστορικών εκθεμάτων της εποχής, συνοδευόμενα από την επιστημονική τους τεκμηρίωση, αλλά κυρίως να εμπλακεί σε εκπαιδευτικές εμπειρίες πολυαισθητηριακής διάδρασης, βασισμένες σε τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (virtual reality, VR), στο πλαίσιο παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (serious games) παρέχει το ερευνητικό έργο «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821: Επικοινωνία και Προώθηση της ΑΝΑβίωσης ΣΤαθμών του Αγώνα με Συστήματα εΙκονικής πραγματικότηταΣ-1821», που υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

«Πρόκειται για τη δημιουργία ενός εικονικού χώρου όπου ο χρήστης μπορεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο μουσείο να παρακολουθήσει ό,τι έχει στηθεί εκεί σε επίπεδο εκθεμάτων όπως θα έκανε εάν βρισκόταν μέσα σε ένα πραγματικό μουσείο», εξηγεί στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» ο μηχανικός Λογισμικού Λευτέρης Αναστασοβίτης περιγράφοντας τον πυρήνα της τεχνολογίας που υλοποιείται στο Εργαστήριο Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Laboratory (MK-Lab), στο ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ.

Ο χρήστης/επισκέπτης θα μπορεί να δει ψηφιακές αναπαραστάσεις ιστορικών εκθεμάτων της εποχής, συνοδευόμενα από την επιστημονική τους τεκμηρίωση, αλλά «κυρίως να εμπλακεί σε βιωματικές εμπειρίες πολυαισθητηριακής διάδρασης, βασισμένες σε τεχνολογίες VR, στο πλαίσιο παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (serious games)». Η εξέλιξη γίνεται από ομάδα που αποτελείται από μουσειολόγους και τεχνολόγους. «“Μεταφέρουμε” τον επισκέπτη στον χώρο, στον χρόνο και στον τόπο όπου έλαβαν χώρα συγκεκριμένα γεγονότα», επισημαίνει ο κ. Ανασταβίτης.

Το έργο απευθύνεται στο ευρύ κοινό και στοχεύει, μέσω της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων εικονικής πραγματικότητας υψηλού βαθμού εμβύθισης (full-immersive), να ενισχύσει την εμπειρία των χρηστών και «την αποτελεσματικότερη κατανόηση της επίδρασης, που είχαν τα γεγονότα του Αγώνα στη διάπλαση, την εξέλιξη του ελληνικού κράτους και την επιρροή τους στον ευρωπαϊκό κόσμο».

Δοκιμές και χρήση από το κοινό

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασοβίτη, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο θα γίνουν οι πιλοτικές δοκιμές σε συνεργαζόμενα μουσεία σε όλη την Ελλάδα. «Μεταξύ άλλων θα γίνουν δοκιμές στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας αλλά και τα παραρτήματά του στη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο, όπως και στο Ναυτικό Μουσείο στον Πειραιά. Ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και υπάρχει ήδη μια συνεργασία με το Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα», εξηγεί και προσθέτει πως θα ακολουθήσει το ευρύ κοινό, το φθινόπωρο.

«Τον Σεπτέμβριο θα εκμεταλλευτούμε όλα τα πιθανά διαθέσιμα κανάλια για να δοκιμαστεί το σύστημα και να το δει, να το δοκιμάσει το ευρύ κοινό. Αυτό θα γίνει σε περιπτώσεις όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η “Βραδιά του Ερευνητή”, η Έκθεση Philoxenia- και όχι μόνο», επισημαίνει.

Επιπλέον στόχος του έργου είναι το σύστημα να εγκατασταθεί σε πολιτιστικούς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα «και γιατί όχι και στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ομογένεια και το αντίστοιχο ενδιαφέρον για το σύστημα αυτό», προσθέτει ο κ. Αναστασοβίτης, τονίζοντας πως η πλατφόρμα θα μπορούσε καλύψει και άλλες ανάγκες.

Τοπικές κοινωνίες και εκπαίδευση

«Ακόμη κι αν ένα Εικονικό Μουσείο έχει προκαθορισμένα σενάρια, είμαστε ανοιχτοί στο να συνεισφέρουμε σε τοπικές κοινωνίες, Δήμους και Περιφέρειες. Να προσαρμόσουμε την τεχνολογία των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας υψηλής ποιότητας σε πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο, στην ιδιαίτερη ιστορία του κάθε τόπου και για τις ανάγκες ενός μικρότερου, τοπικού μουσείου», ανέφερε ο κ. Αναστασοβίτης, σύμφωνα με τον οποίον, εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω στάδια από τους ερευνητές του «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821» μπορεί να πάρει σειρά η εκπαιδευτική κατεύθυνση, αφού «το σημαντικότερο είναι να βιώσουν όλες οι ηλικίες το Εικονικό Μουσείο».

Στόχος της διεπιστημονικής ομάδας είναι η ολοκλήρωση του έργου το Δεκέμβριο του 2021, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον επίσημο ιστοχώρο του έργου και από την επίσημη σελίδα στο Facebook: για τις επερχόμενες δράσεις, όπως και για ευκαιρίες για συμμετοχή στις πιλοτικές δοκιμές.

Posted 
April 2, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.