Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Ο Πρωθυπουργός, Justin Trudeau, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηγετών του Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για να τερματίσουν το COVID-19 και να οικοδομήσουν μια παγκόσμια ανάκαμψη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας και μεγαλώνει τη μεσαία τάξη. 

Υποσχέθηκαν επίσης να συνεχίσουν την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος, αυξάνοντας τη συνεργασία στην τεχνολογία και την καινοτομία και προωθώντας τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. 

Οι ηγέτες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για προώθηση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων και το κράτος δικαίου.

Οι ηγέτες ανακοίνωσαν μια νέα στρατηγική συνεργασία για τις πρώτες ύλες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού για τα κρίσιμα ορυκτά και μέταλλα που είναι απαραίτητα για τη μετάβαση σε μια καθαρότερη και ψηφιοποιημένη οικονομία, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης ηλεκτρικών οχήματα και προηγμένη αποθήκευση των μπαταριών. Μεταξύ άλλων, τη σταδιακή κατάργηση των πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Η νέα συνεργασία θα προωθήσει επίσης τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία στην εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών και θα δημιουργήσει νέες εμπορικές ευκαιρίες και ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για τις επιχειρήσεις μας. 

Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τους ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ βάσει της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης (CETA), η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για επιχειρήσεις και καλές, μεσαίας τάξης θέσεις εργασίας για εργαζόμενους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Για να οικοδομήσουν αυτήν τη σχέση, οι ηγέτες προχώρησαν σε μια Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης Εξουσιοδοτημένου Οικονομικού Φορέα που θα απλοποιήσει τις διαδικασίες των συνόρων και θα επιταχύνει τη ροή του εμπορίου μεταξύ Καναδά και ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίστει η ασφάλεια των Καναδών. Για τις καναδικές επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα σύνορα και λιγότερα τέλη και καθυστερήσεις.

Για να υποστηρίξουν τη συνεργασία για την πρόληψη της πανδημίας, την ετοιμότητα και την αντίδραση, οι ηγέτες συμφώνησαν να ξεκινήσουν έναν νέο διμερή διάλογο για την υγεία. Ο διάλογος θα ενισχύσει επίσης τη δέσμευση μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ σε άλλα θέματα υγείας που έχουν προτεραιότητα, όπως η ψυχική υγεία.

Οι ηγέτες ανακοίνωσαν την έναρξη πολλών πρωτοβουλιών για τον συντονισμό της δράσης κατά της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας βιοποικιλότητας. 

Αυτό περιελάμβανε ένα κοινό φόρουμ για τον Ωκεανό για τη διευκόλυνση της βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερομένων μερών στην ανταλλαγή των προοπτικών τους σχετικά με το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα και να διευκολύνουμε τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών μας. 

Ανακοίνωσαν επίσης την έναρξη ενός σχεδίου δράσης για την προώθηση της αειφορίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της δράσης για το κλίμα στη γεωργία. Τα βιώσιμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων έχουν ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και αυτή η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει κοινά εργαστήρια με αγρότες, βιομηχανία και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

“Για να υποστηρίξουμε την ψηφιακή μετάβαση, να κάνουμε τις οικονομίες μας πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μεσαίας τάξης για τους ανθρώπους μας”, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Ψηφιακού Διαλόγου Καναδά-ΕΕ και της Παγκόσμιας Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα προωθήσουν έργα και εργαστήρια που υποστηρίζουν διασυνοριακές ψηφιακές πρωτοβουλίες και λύσεις, τα οποία θα βοηθήσουν στην ενίσχυση μιας μετα-πανδημικής ανάκαμψης επιχειρήσεων, ενώ θα οδηγήσουν σε νέες επενδύσεις και εμπόριο ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», το εμβληματικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στους Καναδούς ερευνητές να έχουν την ίδια πρόσβαση και προνόμια με τους ερευνητές της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός Trudeau επιβεβαίωσε επίσης τον ρόλο του Καναδά ως συμμετέχοντος σε ένα πρόγραμμα μόνιμης δομημένης συνεργασίας της ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα. Το έργο θα επιτρέψει την ελεύθερη και γρήγορη κυκλοφορία προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων εντός της ΕΕ για να διατηρήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους μας ασφαλείς - είναι η πρώτη χώρα εκτός ΕΕ, παράλληλα με τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία. Θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων ασφάλειας και άμυνας σε ολόκληρο τον Ατλαντικό.

“Συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας στην ΕΕ, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους Καναδούς και τους Ευρωπαίους. Μαζί, θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μεσαίας τάξης για τους εργαζομένους μας και νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις, θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα ενάντια στο COVID-19, θα αναλάβουμε ισχυρή δράση για το κλίμα και θα οικοδομήσουμε καλύτερα μέτρα για όλους”, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau.

Posted 
June 18, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.