Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η κυβέρνηση του Οντάριο ετοιμάζεται να εμβολιάσει έως και 8,5 εκατομμύρια άτομα πριν από το τέλος της Φάσης 2 του κυβερνητικού σχεδίου εφαρμογής εμβολίων, το οποίο στοχεύει στη λήψη, αποθήκευση και διαχείριση εμβολίων COVID-19 στους κατοίκους του Οντάριο μόλις υπάρχει διαθέσιμη προμήθεια. 

"Με την πρώτη φάση του προγράμματός μας σε εξέλιξη, ετοιμαζόμαστε να επεκτείνουμε τη διάθεσή μας για εμβόλια  μόλις είναι διαθέσιμη η προσφορά", δήλωσε ο πρωθυπουργός Ford ". 

" Όπως προτείνεται από την ειδική ομάδα διανομής εμβολίων COVID-19 και ευθυγραμμίστηκε με την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ανοσοποίηση, η επαρχία έχει χαρτογραφήσει τα επόμενα βήματα για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση και έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση για τον εντοπισμό των επόμενων ομάδων που θα λάβουν τον εμβολιασμό στις αρχές Μαρτίου του 2021. Προκειμένου να εμβολιαστούν οι κάτοικοι του Οντάριο όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και γρήγορα, η κυβέρνηση επεκτείνει τον κατάλογο των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να χορηγήσουν εμβόλια COVID-19.

 Η πρώτη φάση του προγράμματος εφαρμογής του εμβολίου αναμένεται να δει εμβολιασμό περίπου 1,5 εκατομμυρίων επιλέξιμων ατόμων. Ο εμβολιασμός των κατοίκων, του προσωπικού και των βασικών φροντιστών των μακροχρόνιων σπιτιών φροντίδας έχει αρχίσει σε πολλά μέρη της επαρχίας, με στόχο τη χορήγηση της πρώτης δόσης σε όλα τα σπίτια το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Ο εμβολιασμός όλων των υπαλλήλων και των κατοίκων σε νοσοκομεία μακροχρόνιας περίθαλψης σε τέσσερις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά μετάδοσης, το Τορόντο, το Peel, το York και το Windsor Essex, αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 21 Ιανουαρίου 2021. 

Οι ομάδες που είναι επιλέξιμες για λήψη εμβολίων στο πλαίσιο της Φάσης 2 του προγράμματος ανοσοποίησης του Οντάριο θα περιλαμβάνουν: 

• Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, ξεκινώντας από αυτούς που είναι 80 ετών και άνω και μειώνονται με προσαυξήσεις πέντε ετών κατά τη διάρκεια της διάθεσης του εμβολίου.

 • Άτομα που ζουν και εργάζονται σε χώρους συγκέντρωσης υψηλού κινδύνου.

 • Πρωταρχικοί βασικοί εργαζόμενοι (π.χ. πρώτοι ανταποκριτές, δάσκαλοι, βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων). 

 • Άτομα με χρόνιες παθήσεις υψηλού κινδύνου και τους φροντιστές τους. 

Η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου 2021 και η τρίτη φάση για τον γενικό πληθυσμό θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από τον Αύγουστο του 2021, εν αναμονή της διαθεσιμότητας εμβολίων. 

Ο εμβολιασμός πληθυσμών στη Φάση 1 θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι εμβολιασμοί. "Είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη φάση στο σχέδιο διανομής εμβολίων, αλλά με περιορισμένες προμήθειες, η εστίασή μας θα είναι ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων και των βασικών εργαζομένων της πρώτης γραμμής", δήλωσε η Christine Elliott, αναπληρωτής πρωθυπουργός και Υπουργός Υγείας. "Όταν το Οντάριο λαμβάνει επαρκείς δόσεις εμβολίων, θα διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο που θέλει να εμβολιαστεί θα το λάβει. Μέχρι τότε, όλοι πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία και να παραμείνουν στο σπίτι, να παραμείνουν ασφαλείς και να σώσουν ζωές." 

Κατά την προετοιμασία για τη δεύτερη φάση του σχεδίου διανομής εμβολιασμού, θα προστεθούν περισσότερες θέσεις εμβολιασμού. Κατά τους επόμενους μήνες, οι ιστότοποι αυτοί θα περιλαμβάνουν τοπικά τοποθεσίες εμβολιασμού, νοσοκομειακούς χώρους, κινητές τοποθεσίες εμβολιασμού, φαρμακεία, κλινικές, ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τοποθεσίες κοινότητας, όπως κοινοτικά κέντρα υγείας και κέντρα πρόσβασης στην υγεία των αυτοχθόνων. 

Ο πρώτος δημοτικός χώρος εμβολιασμού θα ανοίξει στις 18 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Metro Toronto. Ο ιστότοπος θα χορηγεί εμβόλια σε πληθυσμούς προτεραιότητας της Φάσης 1, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρώτης γραμμής. 

"Το πρόγραμμα ανοσοποίησης του Οντάριο είναι μια μνημειακή αποστολή και έχουμε θέσει τα θεμέλια για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει επιτυχημένο καθώς θα γίνουν διαθέσιμα περισσότερα εμβόλια", δήλωσε η γενική δικηγόρος Sylvia Jones "Επεκτείνοντας το πρόγραμμα ανοσοποίησης σε περισσότερους ηλικιωμένους και σε μια ευρύτερη λίστα βασικών εργαζομένων πρώτης γραμμής, διασφαλίζουμε ότι το Οντάριο είναι έτοιμο να προστατεύσει όσους το χρειάζονται περισσότερο καθώς λαμβάνουμε τα εμβόλια."

Καθώς η παροχή εμβολίων αυξάνεται και καθοδηγείται από το Ηθικό Πλαίσιο για τη διανομή εμβολίων COVID-19, το Οντάριο επιτρέπει επίσης σε περισσότερους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να χορηγούν το εμβόλιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια.

. Οι επαγγελματίες υγείας που είναι σε θέση να χορηγήσουν το εμβόλιο μπορούν να εγγραφούν και να υποβάλουν αίτηση μέσω του Portal Matching Portal του Οντάριο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματίες νοσηλευτές, εγγεγραμμένους νοσηλευτές και εγγεγραμμένους πρακτικούς νοσηλευτές, μαζί με φαρμακοποιούς, φοιτητές φαρμακείων, ασκούμενους και τεχνικούς φαρμακείων. 

Άτομα που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν το ευρύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού COVID-19 σε ρόλους όπως η εισαγωγή δεδομένων και ο προγραμματισμός, μπορούν επίσης να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους μέσω του Ontario Matching Portal. 

Καθώς η διάθεση του εμβολιασμού συνεχίζεται, παραμένει εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουν όλοι οι κάτοικοι του Οντάριο να ακολουθούν τις συμβουλές δημόσιας υγείας για την προστασία των κοινοτήτων μας και των πιο ευάλωτων πληθυσμών και για να σταματήσουν τη διάδοση του COVID-19.

Posted 
January 16, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.