Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης εργάζονται μαζί για να χτιστούν περισσότερα σπίτια πιο γρήγορα
Η κυβέρνηση του Οντάριο έχει εισαγάγει νομοθεσία που, εάν εγκριθεί, θα υποστηρίξει το νεότερο Σχέδιο Δράσης για την Προμήθεια Στέγασης του Οντάριο, περισσότερα σπίτια που χτίζονται ταχύτερα. Αυτό το σχέδιο αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την παροχή εφικτών επιλογών στέγασης για τους κατοίκους του Οντάριο και τις οικογένειές τους. Οι πρωτοβουλίες του σχεδίου περιλαμβάνουν:

Απευθυνόμενο σε προέκταση υπάρχοντος ακινήτου έως και τριών μονάδων σε κάθε οικόπεδο κατοικιών κάτι που λείπει
Βασιζόμενο σε μια σουίτα οικιστικών εργαλείων που παρέχει το Οντάριο στους δήμους από το 2019, το Οντάριο προτείνει αλλαγές στον Νόμο Σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός νέου καθιερωμένου κατωφλίου σε όλη την επαρχία για ό,τι επιτρέπεται να χτιστεί ενισχύοντας το πλαίσιο πρόσθετης οικιστικής μονάδας. Εάν εγκριθεί, έως και τρεις οικιστικές ενότητες θα επιτρέπονται «δεξιά» στα περισσότερα εδάφη που έχουν ζωνοποιηθεί για ένα σπίτι σε κατοικημένες περιοχές χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση δημοτικού καταστατικού. Ανάλογα με το εν λόγω ακίνητο, αυτές οι τρεις μονάδες θα μπορούσαν να βρίσκονται όλες εντός της υπάρχουσας οικιστικής δομής ή θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή κατοικίας με υπόγεια σουίτα και σπίτι σε δρόμο ή κήπο. Αυτές οι νέες μονάδες πρέπει να είναι σύμφωνες με τον οικοδομικό κώδικα και τους δημοτικούς κανονισμούς. Αυτές οι μονάδες θα απαλλάσσονται επίσης από χρεώσεις ανάπτυξης και τέλη αφιέρωσης πάρκων.
Συγκεκριμένα η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε σαρωτικές αλλαγές στέγασης την Τρίτη που θα παρακάμψουν τους δημοτικούς νόμους για τις ζώνες σε ορισμένες περιπτώσεις και θα επιτρέψουν την κατασκευή έως και τριών μονάδων σε κάθε οικόπεδο κατοικιών.
Στοιχεία της νέας νομοθεσίας παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δημόσια σε εκδήλωση του Συμβουλίου Εμπορίου της Περιφέρειας του Τορόντο, στην οποία συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός Doug Ford και ο Υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων Steve Clarke.
Μιλώντας στο πλήθος, ο Ford είπε ότι η τρίτη δόση του σχεδίου δράσης για τη στέγαση της κυβέρνησής του θα περιλαμβάνει «νέες λύσεις» που θα επιτρέψουν στην επόμενη γενιά κατοίκων του Οντάριο να αποκτήσουν ένα σπίτι.
«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», είπε. «Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είδαν το πρόβλημα να έρχεται, αλλά το αγνόησαν εντελώς».
« Η κυβέρνησή μας δεν θα αγνοήσει ποτέ τις πολλές οικογένειες του Οντάριο που θέλουν ένα μέρος να το αποκαλούν σπίτι».
Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο την Τρίτη - που ονομάζεται νόμος More Homes, Built Faster - συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού νομοθετικών αλλαγών και προτάσεων που λένε ότι θα βοηθήσουν στην «γρηγορότερη κατασκευή κατοικιών και στη μείωση του κόστους», επιτρέποντας στους Προοδευτικούς Συντηρητικούς να επιτύχουν τον στόχο τους για οικοδόμηση 1,5 εκατομμύριο σπίτια σε 10 χρόνια.
Ως μέρος αυτού του σχεδίου, οι υπολογιστές θα παρακάμπτουν τους δημοτικούς νόμους για τις ζώνες για να επιτρέψουν την κατασκευή περισσότερων μεσαίων κατοικιών που λείπουν χωρίς περαιτέρω εγκρίσεις σχεδιασμού.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, έως και τρεις μονάδες θα επιτρέπονται σε ένα οικόπεδο κατοικιών χωρίς καμία τροποποίηση του νόμου ή δημοτικές άδειες. Ένα παράδειγμα που παρέχεται από την κυβέρνηση δείχνει ότι ένα υπόγειο διαμέρισμα και κήπος ή μονοκατοικία θα μπορούσαν να χτιστούν σε ένα ακίνητο και να ενοικιαστούν σε ενοικιαστές. Τα διπλά και τρίκλινα θα μπορούσαν επίσης να κατασκευαστούν σε μεμονωμένα οικόπεδα κατοικιών, ανεξάρτητα από τους δημοτικούς νόμους περί χωροταξίας.
Η νομοθεσία θα καθιστά έτσι ώστε οι δήμοι να μην μπορούν να θέτουν περιορισμούς στα μεγέθη των μονάδων ή να απαιτούν περισσότερες από μία θέσεις στάθμευσης ανά μονάδα.
Αυτές οι μονάδες θα απαλλάσσονται από τα τέλη ανάπτυξης και τα τέλη αφιέρωσης πάρκων βάσει της νέας νομοθεσίας.
Οι χρεώσεις ανάπτυξης είναι τέλη που εισπράττονται από προγραμματιστές και συμβάλλουν στην πληρωμή του κόστους των δημοτικών υπηρεσιών ή των επηρεαζόμενων υποδομών, όπως οι δρόμοι και οι συγκοινωνίες.
Οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι αυτό θα δημιουργήσει έναν «ευρύτερο συνδυασμό ενοικιαζόμενων κατοικιών».

Χτίζοντας περισσότερα σπίτια κοντά σε συγκοινωνίες
Το Οντάριο αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει ότι πλήρεις, βιώσιμες κοινότητες χτίζονται κοντά και επικεντρώνονται γύρω από τις ιστορικές επενδύσεις μας στην επέκταση της διαμετακόμισης σε όλη την επαρχία. Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Νόμο Σχεδιασμού θα βοηθήσουν στη μετάβαση προς την «κατάλληλη» χωροθέτηση για την επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων ελάχιστης πυκνότητας κοντά σε μεγάλους σταθμούς διέλευσης, μειώνοντας τα χρονοδιαγράμματα έγκρισης και γρηγορότερα τα φτυάρια στο έδαφος. Μόλις εγκριθούν οι βασικές αναπτυξιακές πολιτικές για τους μεγάλους σταθμούς διαμετακόμισης, οι δήμοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τους κανονισμούς χωροθέτησης εντός ενός έτους για να επιτύχουν τους στόχους ελάχιστης πυκνότητας.

Υποστήριξη της Ανάπτυξης και Τυποποίησης της Προσιτής και Ενοικιαζόμενης Κατοικίας
Το Οντάριο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση πιο προσιτών και ειδικά κατασκευασμένων κατοικιών ενοικίασης σε όλη την επαρχία. Το Οντάριο προτείνει ρυθμιστικές αλλαγές για την παροχή βεβαιότητας σχετικά με τους κανόνες συμπερίληψης ζωνών, με μέγιστη περίοδο οικονομικής προσιτότητας 25 ετών, ανώτατο όριο πέντε τοις εκατό στον αριθμό των ενσωματωμένων ζωνών και μια τυποποιημένη προσέγγιση για τον καθορισμό της τιμής ή της ενοικίασης μιας προσιτής μονάδας σύμφωνα με ένα πρόγραμμα χωροταξίας χωρίς αποκλεισμούς.
Το Οντάριο αναλαμβάνει επίσης δράση για να βοηθήσει στον εξορθολογισμό της κατασκευής και της αναζωογόνησης του παλιού ενοικιαζόμενου αποθέματος κατοικιών που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι παλιό πολλές δεκαετίες, είναι εξαιρετικά ενεργειακά αναποτελεσματικό και αρχίζει να αποτυγχάνει. Όπως ισχύει, βάσει του νόμου περί δημοτικών και πόλεων του Τορόντο, οι δήμοι μπορούν να θεσπίσουν καταστατικούς νόμους για να απαγορεύσουν και να ρυθμίσουν την κατεδάφιση ή τη μετατροπή ενοικιαζόμενων κατοικιών πολλαπλών μονάδων έξι μονάδων ή περισσότερων. Αυτοί οι κανονισμοί διαφέρουν μεταξύ των δήμων και μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που μπορεί να περιορίζουν την πρόσβαση σε στέγαση ή να αποτελούν εμπόδια στη δημιουργία προσφοράς στέγης. Το Οντάριο θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις σχετικά με πιθανούς κανονισμούς για να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη τυποποίηση αυτών των δημοτικών κανονισμών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η προστασία των ενοικιαστών και οι ευθύνες των ιδιοκτητών παραμένουν σε ισχύ.

Πάγωμα, μείωση και απαλλαγή τελών για δόμηση εφικτή, οικονομικά προσιτή και μη κερδοσκοπική κατοικία
Οι κρατικές χρεώσεις και τέλη επηρεάζουν σημαντικά το κόστος στέγασης — προσθέτοντας σχεδόν 200.000 $ στο συνολικό κόστος κατασκευής ενός σπιτιού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Οντάριο προτείνει αλλαγές στον νόμο περί προγραμματισμού, τον νόμο περί τελών ανάπτυξης και τον νόμο για τις αρχές διατήρησης για να παγώσουν, να μειώσουν και να απαλλάξουν τα τέλη για να τονωθεί η προμήθεια νέων κατοικιών και να βοηθηθεί η αντιμετώπιση της κρίσης εφοδιασμού κατοικιών στο Οντάριο. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση προσιτών και χωρίς αποκλεισμούς χωροταξικών μονάδων, επιλεγμένων οικιστικών μονάδων, καθώς και μη κερδοσκοπικών οικιστικών κατασκευών, που απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη ανάπτυξης, εισφορές αφιέρωσης πάρκων και χρεώσεις κοινοτικών παροχών. Η ενοικίαση κατασκευής θα είχε επίσης μειωμένα έξοδα ανάπτυξης και τα τέλη της αρχής διατήρησης για τις αναπτυξιακές άδειες και τις προτάσεις θα παγώσουν προσωρινά.

Εξορθολογισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ταχύτερη κατασκευή περισσότερων κατοικιών
Οι προτεινόμενες αλλαγές στον νόμο περί σχεδιασμού θα καταργήσουν τις απαιτήσεις ελέγχου του σχεδίου τοποθεσίας για τα περισσότερα έργα με λιγότερες από 10 οικιστικές μονάδες (με περιορισμένες εξαιρέσεις). Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των απαιτούμενων εγκρίσεων για μικρά οικιστικά έργα, επιταχύνοντας τα πράγματα για όλες τις προτάσεις στέγασης, ενώ οι οικοδομικές άδειες και οι ισχυρές απαιτήσεις κτιρίου και πυροσβεστικού κώδικα θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη δημόσια ασφάλεια. Οι προτεινόμενες εξορθολογιστικές αλλαγές περιλαμβάνουν επίσης την εστίαση της ευθύνης για τις πολιτικές χρήσης γης και τις εγκρίσεις σε ορισμένες χαμηλότερες κατηγορίες.

Δημιουργία Νέου Προγράμματος Εφικτής Στέγασης
Το Οντάριο δημιουργεί ένα νέο πρόγραμμα για να υποστηρίξει το όνειρο της ιδιοκτησίας σπιτιού για όλους τους κατοίκους του Οντάριο. Το νέο πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τις επαρχιακές αρχές, τις πλεονάζουσες ή υποχρησιμοποιούμενες εκτάσεις και την εμπορική καινοτομία και συνεργασίες για την ταχεία οικοδόμηση εφικτών κατοικιών σε κοινότητες μικτού εισοδήματος που είναι προσβάσιμες σε όλους και θα βοηθήσουν τις οικογένειες να δημιουργήσουν φορητές μετοχές.

Προστασία των αγοραστών κατοικιών του Οντάριο από ανήθικους κατασκευαστές
Το Οντάριο ενισχύει περαιτέρω την προστασία των καταναλωτών για τους αγοραστές νέων κατοικιών διπλασιάζοντας τα μέγιστα πρόστιμα για ανήθικους κατασκευαστές και πωλητές νέων κατοικιών που ακυρώνουν άδικα έργα ή τερματίζουν τις συμφωνίες αγοράς. Αυτές οι προτεινόμενες αλλαγές βάσει του νόμου περί άδειας κατασκευής νέων κατοικιών, θα αυξήσουν, εάν εγκριθεί, οι υφιστάμενες μέγιστες οικονομικές κυρώσεις από 25.000 $ σε 50.000 $ ανά παράβαση, χωρίς όριο σε πρόσθετες χρηματικές κυρώσεις και θα επιβάλλονται αναδρομικά για παραβάσεις που σημειώθηκαν στις ή μετά τις 14 Απριλίου , 2022. Αυτές οι αλλαγές θα επιτρέψουν επίσης στη Ρυθμιστική Αρχή Οικιακής Κατασκευής να χρησιμοποιήσει κεφάλαια από αυτές τις κυρώσεις για την επιστροφή χρημάτων στους επηρεαζόμενους καταναλωτές, καθιστώντας το Οντάριο την πρώτη δικαιοδοσία στον Καναδά που παρέχει τέτοια κεφάλαια στους καταναλωτές. Εάν εγκριθούν, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2023.

Ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας της γης
Τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Οντάριο-Δημοτικής Στέγασης, οι δήμαρχοι του Οντάριο εξέφρασαν ανησυχίες ότι τα εδάφη που σχεδιάζονται για οικιστική ανάπτυξη παραμένουν άδεια επειδή οι κατασκευαστές κατοικιών καθυστερούν πολύ να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις σχεδιασμού τους, καθυστερώντας τη δημιουργία νέων κατοικιών. Για να διερευνήσει περαιτέρω αυτές τις ανησυχίες, το Οντάριο θα συνεργαστεί με τους εταίρους του κλάδου για να διαβουλευτεί σχετικά με το ζήτημα της κερδοσκοπίας γης ως επιζήμιο για τους στόχους της κυβέρνησης όσον αφορά την προσφορά στέγης και εάν απαιτούνται πιθανές ρυθμιστικές αλλαγές βάσει του νόμου περί άδειας κατασκευής νέων κατοικιών για την αντιμετώπιση του θέμα.

Βελτίωση του Σχεδιασμού Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Οντάριο
Οι προτεινόμενες αλλαγές στον νόμο περί κληρονομιάς του Οντάριο θα ανανεώσουν και θα ενημερώσουν τις πολιτικές του Οντάριο για την πολιτιστική κληρονομιά και θα ενισχύσουν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πολιτιστικής κληρονομιάς και τις οδηγίες ενημέρωσης. Αυτό θα προωθούσε την αειφόρο ανάπτυξη που διατηρεί και μνημονεύει βασικούς τόπους με σημασία πολιτιστικής κληρονομιάς και παρέχει στους δήμους τη σαφήνεια και την ευελιξία που χρειάζονται για να προχωρήσουν με έργα προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης. Το Οντάριο θα συμβουλεύεται τον τρόπο διαχείρισης της φυσικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της διαχείρισης των υγροτόπων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη. Το Οντάριο θα αναζητήσει πληροφορίες για την ενσωμάτωση του A Place to Grow: Growth Plan for the Greater Golden Horseshoe και της δήλωσης επαρχιακής πολιτικής σε ένα ενιαίο έγγραφο πολιτικής σχεδιασμού σε όλη την επαρχία. Αυτή η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει επίσης διαβουλεύσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των επικαλυπτόμενων πολιτικών σχεδιασμού που επί του παρόντος επηρεάζουν αρνητικά την ακρίβεια στη χαρτογράφηση και τον δημοτικό σχεδιασμό.

Μείωση των φόρων σε προσιτές ενοικιαζόμενες κατοικίες
Το Οντάριο καλεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να έρθει στο τραπέζι και να συνεργαστεί για πιθανά κίνητρα GST/HST, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων, των εξαιρέσεων και των αναβολών, για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων ιδιοκτησιών και ενοικίασης κατοικιών. Όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να συνεργαστούν για να χτιστούν περισσότερα σπίτια και να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση.

Προώθηση της δικαιοσύνης για την υποστήριξη προσιτών και άλλων ενοικιαζόμενων κατοικιών
Επί του παρόντος, οι υπολογισμοί φόρου ακίνητης περιουσίας για οικονομικά προσιτές ενοικιαζόμενες κατοικίες καθορίζονται με βάση την ίδια βάση με τα ενοικιαζόμενα ακίνητα της κανονικής αγοράς. Το Οντάριο θα διερευνήσει πιθανές βελτιώσεις στη μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση οικονομικά προσιτής ενοικίασης κατοικιών, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τα μειωμένα ενοίκια που λαμβάνουν αυτοί οι πάροχοι κατοικιών.
Επιπλέον, το Οντάριο θα διαβουλεύεται με τους δήμους σχετικά με πιθανές προσεγγίσεις για τη μείωση της τρέχουσας φορολογικής επιβάρυνσης σε πολυκατοικίες στην επαρχία.

Βοηθώντας αγοραστές και ενοικιαστές κατοικιών: Απευθυνόμενοι σε κενές κατοικίες
Αυτό το χειμώνα, θα πραγματοποιηθεί επίσης διαβούλευση για ένα πλαίσιο πολιτικής που θα καθορίζει τα βασικά στοιχεία των τοπικών φόρων για τις κενές κατοικίες. Αυτήν τη στιγμή, μόνο λίγοι δήμοι έχουν την εξουσία να χρεώνουν αυτόν τον φόρο σε μη κατειλημμένες οικιστικές μονάδες για να παρακινήσουν τους ιδιοκτήτες να τις πουλήσουν ή να τις νοικιάσουν. Θα συσταθεί μια επαρχιακή-δημοτική ομάδα εργασίας για τη διαβούλευση σχετικά με αυτό το πλαίσιο και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Ενίσχυση του φόρου κερδοσκοπίας μη κατοίκων
Με 25 τοις εκατό και σε ολόκληρη την επαρχία, το Οντάριο έχει τώρα τον υψηλότερο και πιο ολοκληρωμένο Φόρο Κερδοσκοπίας Μη Κατοίκων (NRST) στη χώρα. Αυτή η πρωτοβουλία έχει σκοπό να αποθαρρύνει περαιτέρω την ξένη κερδοσκοπία στην αγορά κατοικίας του Οντάριο.
Η νομοθεσία για τη στέγαση θα τεθεί σε ισχύ από το καλοκαίρι του 2023, εάν περάσει, σύμφωνα με τη κυβέρνηση.

Posted 
October 28, 2022
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.