Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

ΠτΔ: «Έχω ήσυχη συνείδησή για τον Συνεργατισμό»

Έχωήσυχη τη συνείδησή μου ότι δεν έπραξα κάτι αντίθετο με το περί δικαίου αίσθημα,όχι το δικό μου αλλά των αντικειμενικών δεδομένων όπως καταγράφονται στηνέκθεση του πορίσματος για το Συνεργατισμό, δήλωσε στο Κυπριακό ΠρακτορείοΕιδήσεων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Είπε ότι θα απόφευγε πολιτικό κόστος αλλάθα διέπραττε έγκλημα σε βάρος του Χάρη Γεωργιάδη αν αποδεχόταν την παραίτησητου

Συνεργατισμόςκαι Ενδεχόμενο Παραίτησης Χάρη

Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησεο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι «ήτανθέμα συνείδησης για εμένα αν και κατά πόσο απλά θα αποφύγω το πολιτικό κόστοςαποδεχόμενος την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών – αλλά με βεβαρημένη τησυνείδηση ότι έχω διαπράξει εν τη ουσία ένα έγκλημα εις βάρος ενός ανθρώπου πουδιαφωνώ στο εύρος των ευθυνών που του αποδίδονται με βάση τα ευρήματα – ή θα υποστώτο πολιτικό κόστος».

«Και απολογούμαι γι αυτό γιατί γνωρίζω τοπολιτικό κόστος και απολογούμαι γιατί φαίνομαι ασυνεπής, αλλά τουλάχιστον έχωήσυχη την συνείδησή μου ότι δεν έπραξα κάτι που είναι αντίθετο με το περίδικαίου αίσθημα, όχι το δικό μου περί δικαίου αίσθημα, αλλά των αντικειμενικώνδεδομένων όπως καταγράφονται στην έκθεση», πρόσθεσε.

Έγινεμια εκδήλωση διαμαρτυρίας την προηγούμενη εβδομάδα και σας επιδόθηκε κάποιουπόμνημα. Ποιες είναι οι δικές σαςσκέψεις γύρω από το θέμα;

Τααιτήματα είναι η απονομή της δικαιοσύνης και συμφωνώ απόλυτα. Έχουμεσυνεννοηθεί και με τον Γενικό Εισαγγελέα να μελετήσει το πόρισμα να δει εκείκαι όπου μπορούν να στοιχειοθετηθούν -είναι θέμα του Γενικού Εισαγγελέα εν πάσηπεριπτώσει – υποθέσεις εναντίον όσων πιθανόν να εμπλέκονται είτε σε ποινικέςείτε σε αστικές ευθύνες να αναληφθούν. Το δεύτερο αίτημα των διαφόρωνοργανώσεων, ήταν να αποδοθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού είτεστις κοινότητες, είτε στις αγροτικές οργανώσεις. Νομίζω ότι η όλη συνομιλία πουείχαμε ήταν όχι μόνο μέσα σε ένα φιλικότατο κλίμα αλλά και απόλυταεποικοδομητική υπό την έννοια ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση από το ΥπουργικόΣυμβούλιο έτσι ώστε κατά προτίμηση τα ακίνητα να αποδοθούν στις κοινότητες πουεπιθυμούν να τα αποκτήσουν για κοινωφελείς σκοπούς ή ακόμα και άλλα ακίνητα,παραδείγματος χάριν να αποδοθούν στις αγροτικές οργανώσεις χώροι, αποθήκεςπροκειμένου να διευκολυνθούν ή και να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη τωναγροτών. Η διαμαρτυρία απόλυτα σεβαστή. Έγινε από 21 τόσες οργανώσεις, πλείστεςόσες στόχο είχαν να πάρουν ακόμα μια διαβεβαίωση για τη διαφύλαξη των ακινήτωνπρος όφελος των κοινωνιών και των κοινοτήτων που έχουν δημιουργήσει τοΣυνεργατισμό. Και κάποιοι άλλοι βεβαίως που, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, έχουνκάθε λόγο να διαμαρτύρονται γιατί ευρίσκονται κάποιοι άλλοι στην Κυβέρνηση.

Νοιώθετε ότι πληρώνετεπολιτικό κόστος από αυτή την ιστορία;

Βεβαίως. Είμαι ο τελευταίος που θα έλεγα ότι ησυμπεριφορά που δεν συνάδει με αρχές ότι είναι η πρέπουσα. Και ορθώς ακούω ‘μα τότεπου ήταν ο κ Χριστόφιας καλούσατε τον Πρόεδρο να αναλάβει τις ευθύνες του, τώραγιατί δεν τις αναλαμβάνετε; Θεωρώ ότιείναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα.  Διότι συγκρίνω ευρήματα με πορίσματα. Καιήταν θέμα συνείδησης για εμένα αν και κατά πόσο απλά θα αποφύγω το πολιτικόκόστος αποδεχόμενος την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών – αλλά με βεβαρημένητην συνείδηση ότι έχω διαπράξει εν τη ουσία ένα έγκλημα εις βάρος ενός ανθρώπουπου διαφωνώ στο εύρος των ευθυνών που του αποδίδονται με βάση τα ευρήματα – ήθα υποστώ το πολιτικό κόστος. Και γνωρίζω και απολογούμαι γι αυτό γιατί γνωρίζωτο πολιτικό κόστος και απολογούμαι γιατί  φαίνομαι ασυνεπής, αλλάτουλάχιστον έχω ήσυχη την συνείδησή μου ότι δεν έπραξα κάτι που είναι αντίθετομε το περί δικαίου αίσθημα, όχι το δικό μου περί δικαίου αίσθημα, τωναντικειμενικών δεδομένων όπως καταγράφονται στην έκθεση.

Θέλωνα πω κάτι για το οποίο νοιώθω πάρα πολύ έντονα ότι το σύνδρομο του αλάθητουδεν πρέπει να διακρίνει κανένα. Ούτε για εμένα, ξεκινώ από τον εαυτό μου, ούτεκαι για κάποιους άλλους δεν υπάρχει κανένας αλάθητος. Συνεπώς περιορίζομαιμέχρι εδώ. Υπάρχει ένα πόρισμα. Υπάρχουν ευρήματα. Έγινε μια αξιόλογη δουλειάκαι υπάρχουν και κάποια συμπεράσματα που δεν συνάδουν κατά την άποψή μου με ταευρήματα.

ΣύγκλισηΣυνόδου Αρχηγών για μελέτη απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου

Παράλληλααπαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα που έχει προκύψει με τις αποφάσεις τουΔιοικητικού Δικαστηρίου σε προσφυγές για τις αποκοπές που έγιναν σε υπαλλήλουςτου δημόσιου τομέα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συγκαλέσει σύνοδο των αρχηγών τωνκομμάτων για να μελετηθεί το θέμα από κοινού. Είπε επίσης, μεταξύ άλλων, ότιήδη είχε μια σύσκεψη με το Γενικό Εισαγγελέα και θα ακολουθήσουν και άλλες γιατην λήψη νομικών μέτρων. Σε ερώτηση κατά πόσο οι αποφάσεις αφορούν μόνο όσουςπροσέφυγαν ή το σύνολο των υπαλλήλων είπε ότι υπάρχει αίτημα προς το Ανώτατογια διευκρίνιση αυτού. Σημείωσε ακόμη ότι ενδεχόμενα θα πρέπει να ληφθεί υπόψηκαι το δίκαιο της ανάγκης.

Είχαμετις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου. Εκτός από την δεδηλωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης να ασκήσει έφεσηποιες είναι οι άλλες εναλλακτικές επιλογές της Κυβέρνησης;

Μελετώνταιδιορθωτικά μέτρα, τα οποία χωρίς να επιβαρύνουν επιπλέον τους δημόσιουςυπαλλήλους, παρά ταύτα θα μπορεί να αποτελέσουν την διέξοδο,  εάν και εφόσον επιτύχει και η έφεση, τα οποία θα συμβάλλουν έτσι ώστε νααποτραπεί ένας νέος κίνδυνος για χειρότερα, τα οποία ενδεχόμενα ναδημιουργούνταν εάν υλοποιούνταν χωρίς μέτρα οι αποφάσεις του δικαστηρίου. Είναισεβαστές οι αποφάσεις πάντοτε, αλλά μέσα στα πλαίσια του δικαίου έχουμε ωςπρώτο στάδιο την έφεση, την λήψη μέτρων ανασταλτικών, δηλαδή το αίτημα γιααναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Ένα από τα μέτρα είναι η τροποποίηση τουΣυντάγματος, άλλα από τα μέτρα είναι διορθωτικά παρόλο που επί του παρόντος δενθα ήθελα να αναφερθώ γιατί σκοπός μου είναι να συγκαλέσω και μια σύνοδο τωνΑρχηγών των κομμάτων για να μελετήσουμε από κοινού. Ήταν κοινή η απόφαση μας το2012. Μπορεί να ήταν επί άλλης κυβέρνησης, αλλά όλοι ομονοούντες εγκρίναμεκάποια μέτρα για να σωθεί η χώρα τότε από την οικονομική κατάρρευση.

Θεωρείτε ότι οι αποφάσειςαφορούν αποκλειστικά όποιους έχουν προσφύγει και όχι οποιονδήποτε άλλο;

Αυτέςείναι οι νομικές απόψεις που επικρατούν. Υπάρχει ερώτημα προς το ΑνώτατοΔικαστήριο κατά πόσο από την στιγμή που κρίνεται ένας νόμος ωςαντισυνταγματικός αν αφορά μόνο εκείνους που προσφεύγουν ή το σύνολο.Αντιλαμβάνεστε αυτά είναι θέματα που άπτονται της απονομής της Δικαιοσύνης, δενθα ήθελα να εκφέρω κάποια άποψη. Αυτό το οποίο λέγω και ενδεχόμενα θα πρέπει ναληφθεί υπόψη αν δεν λήφθηκε είναι το δίκαιο της ανάγκης. Η χώρα ήταν σε μιαεξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Λήφθηκαν μέτρα και αποφάσεις, όπως κατ’ αναλογίαλήφθηκαν και στο παρελθόν, που κρίθηκαν παρά ταύτα με επίκληση του δικαίου τηςανάγκης ως απαραιτήτως αναγκαία για τη διάσωση της χώρας. Επομένως, αυτά είναι θέματα που θα αναλυθούν στο Δικαστήριο. Ήδηείχαμε μία σύσκεψη με το Γενικό Εισαγγελέα και θα συνεχίσουμε να συσκεπτόμεθαγια να πάρουμε τα πλέον αποδεκτά των νομικών μέτρων, θα γίνει μελέτη και τουευρωπαϊκού δίκαιου και των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, έτσι ώστε να δούμε ανυπάρχει οτιδήποτε το οποίο υπερισχύει του κυπριακού Συντάγματος.

Υπάρχειευρύτερος προβληματισμός και σε κομμάτια της κοινωνίας γι αυτή την απόφαση.Είδαμε ανακοινώσεις από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ.

Δενείναι μόνο η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ είναι και ο απλός κόσμος και ο πολίτης, ο οποίοςκλήθηκε να πληρώσει τίμημα. Είναι οι καταθέτες οι οποίοι έχουν δεχθεί απομείωσητων καταθέσεων τους, είναι όλοι που συνεισέφεραν ή που κλήθηκαν νασυνεισφέρουν. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι το υπέρτατοκαθήκον είναι η σωτηρία της πατρίδας και δεν μπορεί κάποιοι να καλούνται και ναεπιβαρύνονται και κάποιοι άλλοι να επικαλούνται τα περιουσιακά τους δικαιώματα.Και οι καταθέτες είχαν περιουσιακά δικαιώματα και παρά ταύτα σε ευρωπαϊκά φόρακαι σε διεθνείς διαιτησίες έχουν απορριφθεί οι προσφυγές.

Ευελπιστείγια κάθοδο Λουτ εντός των επόμενων ημερών

Για τοΚυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «πρώτα και πάνω από όλα η προσπάθειάμας είναι να επαναρχίσει ο διάλογος για το Κυπριακό πάνω σε μια υγιή βάση πουνα μας δίνει προοπτική».

Ερωτηθείς για την αναμενόμενη κάθοδο της κ. Λουτστην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως ευελπιστεί ότι αυτό θα γίνειεντός των επομένων ημερών, ανέφερε ωστόσο ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσοκοντά βρίσκονται οι δύο πλευρές στη συνομολόγηση των όρων αναφοράς, λόγω τηςεπιμονής και της ερμηνείας που δίνει η τουρκική πλευρά στο θέμα της πολιτικήςισότητας.

Έκανελόγο για «απόλυτα θετική στάση από δικής μας πλευράς» και είπε ότι όπως η ε/κπλευρά κατανοεί τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων, θα πρέπει να ισχύσει και τοαντίστροφο. Αναφέρθηκε συναφώς στην «ανησυχία που προκαλείται στουςΕλληνοκύπριους από ενδεχόμενες διατάξεις, οι οποίες πιθανότητα να μην αποδώσουναύριο ένα λειτουργικό κράτος, με τον κίνδυνο κατάρρευσης την επομένη μιαςσυμφωνίας».

Ναξεκινήσουμε με μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στην Τουρκία, όπου τοκυβερνών κόμμα έχει απωλέσει μεγάλους δήμους. Εσείς έχετε ήδη εκφράσει την προσδοκία για αποφυγή φραστικώνεξάρσεων που ακούστηκαν κατά την προεκλογική περίοδο, αναμένετε κάτι πιοσυγκεκριμένο για το Κυπριακό από δω και στο εξής;

Είναιπάρα πολύ νωρίς για να συνεκτιμήσει κανένας πόσο μπορεί να διαφοροποιηθεί ηεξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Γενικά φαίνεται ότι δεν αποδυναμώθηκε ηΚυβέρνηση Ερντογάν σε συνολικά ποσοστά, έχασε όμως βασικούς δήμους που είναιένα ισχυρότατο μήνυμα δυσαρέσκειας.

Δενξέρω πώς θα μεταφραστεί σε πολιτικές αυτό, εάν θα είναι δηλαδή αλλαγή πολιτικήςμε στόχο κατά κύριο λόγο όχι τη διασάλευσης της ειρήνης στην περιοχή, αλλάεπικέντρωση στα εσωτερικά θέματα, όπως είναι η οικονομία παραδείγματος χάριν.Και για να υπάρξει πρόοδος στην οικονομία θα πρέπει να υπάρχει και μια βεβαιότητασταθερότητας στην χώρα και όχι ενδεχόμενη εμπλοκή σε πολεμικές συρράξειςγενικότερα ή κινδύνους που μπορεί ανάλογες πολιτικές να δημιουργήσουν. Συνεπώςθα πρέπει να κάνουμε υπομονή, να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια πως θα είναι ηόλη πολιτική συμπεριφορά του Προέδρου της Τουρκίας.

Ηεπόμενη περίοδος φαίνεται ότι θα είναι περίοδος κινητικότητας στο Κυπριακό. ΤοΣυμβούλιο Ασφαλείας αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έως τις 15Απριλίου την έκθεση του και ήδη βλέπουμε τις πρώτες κινήσεις, με το ραντεβούτου κ. Κατρούγκαλου και της κ. Λουτ στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή. Όσον αφορά την επάνοδο της κ. Λουτ στην Κύπρο, έχει καθοριστεί τοεπόμενο ραντεβού;

Είχαμιλήσει προ μερικών ημερών με την κ. Λουτ και απόψε θα έχουμε μια νέασυνομιλία. Ευελπιστώ ότι θα είναιεντός των επομένων ημερών.

Είμαστε πιο κοντά στησυνομολόγηση των όρων αναφοράς;

Δενμπορώ να προβλέψω πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε αν επιμείνουν, όπωςεπιμένουν στις θέσεις τους η τουρκική πλευρά και οι Τ/κ. Δηλαδή στα θέματα τηςπολιτικής ισότητας όπως τα ερμηνεύουν, που εν τη ουσία ανατρέπουν την πολιτικήισότητα. Διότι το να θέλει η μια πλευρά να έχει τον καθοριστικό λόγο στηνοποιαδήποτε απόφαση σημαίνει πως εν τη ουσία καταργείται η πολιτική ισότητα καιμετατρέπεται σε ένα καθεστώς όπου ο ένας αναλόγως της βουλήσεως, καθορίζειποιες θα είναι οι αποφάσεις. Εάν δεν είναι αρεστές, δεν δίνει τη μια θετικήψήφο και συνεπώς δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Εγώ συμμερίζομαι και τις δικές τουςανησυχίες, όσον αφορά την ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας από πλευράς της ε/κκοινότητας, ως της πολυαριθμότερης, με την έννοια ότι και στα διάφορα όργανα,σε πλείστα όσα, θα υπερισχύουν. Λέω ότι η πολιτική ισότητα υπαγορεύει πέραν τωνάλλων και την θετική ψήφο, όπως την προβάλλουν, αλλά όχι επί παντός επιστητούγια κάθε απόφαση. Σε ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας από πλευράς Ε/κ με τηνεπιβολή αποφάσεων που πιθανόν να ζημιώνουν είτε την τ/κ πολιτεία, είτε την τ/κκοινότητα, εκεί να υπάρχει ασπίδα προστασίας. Και δεν βλέπω γιατί πρέπει ναισχύει για κάθε απόφαση. Τι είναι πίσω από αυτό και πώς ερμηνεύεται, αφού δενυπάρχει σε κανένα σύνταγμα του κόσμου μια ανάλογη πρόνοια. Θα πρέπει επίσης ναυπάρχει – από την ώρα που δίνεται το δικαίωμα [σ.σ. της θετικής ψήφου] – καιένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών.

Υπάρχειμια απόλυτα θετική στάση από δικής μας πλευράς, που κατανοούμε τις ανησυχίεςτους. Την ίδια ώρα θα πρέπει να γίνει κατανοητή και από δικής τους πλευράς ηανησυχία που προκαλείται στους Ε/κ από ενδεχόμενες διατάξεις, οι οποίεςπιθανότατα να μην αποδώσουν αύριο ένα λειτουργικό κράτος, με τον κίνδυνο τηςκατάρρευσης την επομένη μιας συμφωνίας. Αυτά πρέπει να είναι μέλημα όσωνγνοιαζόμαστε για την Κύπρο και όχι για τρίτους. Για αυτό και η επιμονή μας στηναπεξάρτηση, δηλαδή στην πλήρη ανεξαρτησία χωρίς εγγυήσεις, χωρίς επεμβατικάδικαιώματα, χωρίς στρατούς που να ρυθμίζουν ή να ελέγχουν την βούληση – για ναμην αναφερθώ και στον εποικισμό και λοιπά – της μιας κοινότητας εις βάρος τηςάλλης.

Στις12 Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσουν στην Αθήνα οι διαβουλεύσεις μεταξύΕλλάδας-Τουρκίας για θέματα ασφάλειας. Αναμένετε να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα από τηδιαδικασία αυτή;

Είμαστεστα πρώτα πρώτα στάδια για να μπορεί κανένας να κάνει ασφαλείς προβλέψεις. Αςευχηθούμε ότι θα υπάρξει μια τέτοια στάση από πλευράς Τουρκίας, αναγνωρίζονταςαυτό που και ο Γενικός Γραμματέας είχε αναγνωρίσει στον Κραν Μοντάνα για τοναναχρονισμό του συστήματος των εγγυήσεων, για την ανάγκη αντικατάστασης με έναναποτελεσματικό μηχανισμό με διεθνή εμπλοκή και γενικότερα μια από πλευράς τουςσυμπεριφορά που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις λύσης του Κυπριακού επ` ωφελείαόλων. Λύση του Κυπριακού σημαίνει και για την Τουρκία τον τερματισμό ενόςδιαιωνιζόμενου πονοκεφάλου και για τους Τ/κ συμπατριώτες μας, βεβαίως και γιατους Ε/κ, οι οποίοι βιώνουμε τα τελευταία 45 χρόνια τις συνθήκες κατοχής καιαποστέρησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όσοναφορά το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, υπάρχει η θέση που έχειεκφραστεί τον περασμένο Ιανουάριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΣυμβούλιοΑσφαλείας, λέγοντας ότι «δεν θα υποστηρίξουν το στάτους κβο για αποστολές στιςοποίες οι πολιτικές διαδικασίες είναι αποτελματωμένες». Ποια είναι τα μηνύματαπου λαμβάνετε από τις ΗΠΑ και ποιες θα είναι οι κινήσεις της Λευκωσίας τονΙούλιο, εάν δεν γίνει κατορθωτό να υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών.

Δεν αναμένουμε τον Ιούλιο. Πρώτα και πάνω απόόλα η προσπάθειά μας είναι να επαναρχίσει ο διάλογος πάνω σε μια υγιή βάση πουνα μας δίνει προοπτική. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ενεργούμε κατά τρόπο πουνα γίνει αντιληπτό πόσο πιο επικίνδυνο είναι εάν αποχωρήσει η ειρηνευτικήδύναμη. Δεν χρησιμοποιούμε την ειρηνευτική δύναμη για να μην λύνουμε τοΚυπριακό. Δεν είναι οι κυπριακές Κυβερνήσεις ή οι ελληνοκυπριακές ηγεσίες πουδεν ήθελαν τη λύση του Κυπριακού. Είναι οι όροι ή οι προϋποθέσεις που τίθενταιαπό την άλλη πλευρά που δεν επιτρέπουν δυστυχώς [σ.σ. τη λύση]. Το 2004 έγινεμια σημαντική προσπάθεια, ο λαός κλήθηκε να αποφασίσει. Αποφάσισε το 76%απορρίπτοντας εκείνη την πρόταση. Και πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστή μιαανάλογη απόφαση, διαφορετικά δεν θα είχε λόγο να παραπέμπεται σε δημοψήφισμα ηόποια λύση.

Πρώιμονα συνεκτιμηθεί διαφοροποίηση τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μετά τις εκλογές

Όσοναφορά το αποτέλεσμα των τουρκικών δημοτικών εκλογών και κατά πόσο αναμένεται ναυπάρξει κάποια αλλαγή στάσης της Άγκυρας στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίαςείπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να συνεκτιμήσει κανένας πόσο μπορεί ναδιαφοροποιηθεί η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.

Γιατην ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι«ενεργούμε κατά τρόπο που να γίνει αντιληπτό πόσο πιο επικίνδυνο είναι εάναποχωρήσει η ειρηνευτική δύναμη» ενώ υπογράμμισε ότι «δεν χρησιμοποιούμε τηνειρηνευτική δύναμη για να μην λύνουμε το Κυπριακό».

ΟΠρόεδρος ανέφερε εξάλλου ότι η Κύπρος μετατρέπεται σταδιακά σε παροχέαασφάλειας με τις διευκολύνσεις που δίνονται προς ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σεάλλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία και η Αμερική. Είπε ωστόσο ότι «δεν είναιστόχος μας να μετατρέψουμε την Κύπρο σε ορμητήριο πολεμικών συρράξεων». Όσοναφορά τις διαβουλεύσεις με τη Γαλλία για δημιουργία υποδομών φιλοξενίας πλοίων,ανέφερε ότι είναι ένα θέμα που συζητείται.

Είπε ακόμη ότι στα πλαίσια της διεύρυνσης καιτης εμβάθυνσης των καλών σχέσεων με όλα τα μόνιμα μέλη του ΣυμβουλίουΑσφαλείας, ένα από τα ζητούμενα είναι και μια συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑΝτόναλντ Τραμπ, ενώ ανέφερε ότι εντός Απριλίου θα επισκεφτεί την Κίνα, όπου θαέχει επαφές και με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

ΟΠρόεδρος απάντησε και σε ερωτήσεις που αφορούν το Brexit σε σχέση και με τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει στη Λευκωσία, ενώέστειλε και μήνυμα ενόψει Ευρωεκλογών.

Ηαγωνία για το Brexit κορυφώνεται. Υπάρχει και ηέκτακτη σύνοδος που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος Τουσκ. Ποια θέση θα υποστηρίξει η Λευκωσία δεδομένου ότι τίθεται το θέμαενδεχομένης και μεγαλύτερης παράτασης;

Δενείναι θέμα της Λευκωσίας. Είναι θέμα μιας πρωτόγνωρης ενότητας και ομοφωνίαςκαι των 27 (κρατών μελών) και ως προς την συμφωνία που επιτεύχθηκε και ως προςτους όρους που τέθηκαν προς την βρετανική κυβέρνηση. Ας ελπίζουμε ότι θαεπικρατήσει από το αγγλικό κοινοβούλιο και την αγγλική κυβέρνηση μια στάσηευθύνης απέναντι και στο βρετανικό λαό με σεβασμό στην απόφαση όπως εκείνοι τηνέχουν πάρει, αλλά και σεβασμό προς τους εταίρους. Θα είναι τόσο ζημιογόνο κατάκύριο λόγο για τη Βρετανία αλλά και για σειρά άλλων χωρών, μεταξύ των οποίωνκαι η Κύπρος τουλάχιστον όσον αφορά τον τουριστικό τομέα.

Είμαστε έτοιμοι νααπορροφήσουμε τους όποιους κραδασμούς από ένα άτακτο Brexit;

Έχουμεπάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, χωρίς να σημαίνει ότι θα απορροφήσουμε όλους τουςκραδασμούς. Πως θα υποκαταστήσεις ένα εκατομμύριο Άγγλων τουριστών εάναποφασίσει το ήμισυ να μην έρθει λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί; Βεβαίως, προσπαθούμε μέσω άλλων αγορών να βρούμε το υποκατάστατο,αλλά κάποια ζημιά – όχι δραματική ζημιά – θα υποστούμε αν και εφόσον υπάρξειέξοδος χωρίς συμφωνία.

Θέλετε να στείλετε έναμήνυμα στον κόσμο ενόψει Ευρωεκλογών;

ΑΠ: ΗΕυρώπη αφορά όλους, ιδιαίτερα τους πολίτες της και οι Κύπριοι είναι πολίτες τηςΕΕ. Η συμμετοχή είναι καθήκον, είναι υποχρέωση σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.Διότι το να απέχεις και εκ της αποστάσεως να ασκείς κριτική δεν δικαιολογείται.Ίσως και δεν δικαιούται κάποιος που δεν συμμετείχε στις εκλογές. Ας πάει και αςρίξει λευκό. Αλλά, αυτό είναι μια ενεργή – αν θέλετε – πολιτική πράξη. Το νααποφεύγεις την συμμετοχή και εκ των υστέρων να ασκείς κριτική, έχω την εντύπωσηότι δεν το δικαιούσαι, όχι με την έννοια ότι δεν το δικαιούσαι απαγορευτικά,αλλά αν μην τι άλλο ας μέμφεσαι εαυτόν. Η συμμετοχή είναι εκείνη που καθορίζειποιοι θα είναι που θα εκλεγούν, ποιοι θα είναι που θα κυβερνούν, ποιοι θα είναιεκείνοι που θα ασκούν την αντιπολίτευση.

ΠτΔ: Δεν είναι στόχος η μετατροπή της Κύπρου σε ορμητήριο

Στόχος δεν είναι η μετατροπή της Κύπρου σε ορμητήριο πολεμικών συρράξεων,αλλά σταδιακά σε παροχέα ασφάλειας, μέσα από τις διευκολύνσεις που δίνονταιπρος ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, όπως είναι η Ρωσία και η Αμερική, ανέφερε οΠρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε συνέντευξητου στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρωτήθηκε καιγια τις διαβουλεύσεις με τη Γαλλία για δημιουργία υποδομών φιλοξενίας πλοίωνκαι είπε ότι είναι ένα θέμα που συζητείται.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πλέγμα τωντριμερών σχημάτων που αναπτύσσει η Λευκωσία στην περιοχή, λέγοντας ότι γίνονταιπροσπάθειες για να ενδυναμωθούν αυτές οι συνεργασίες και να μην επαναληφθούν ταόσα έγιναν τον Φεβρουάριο του 2018, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία παρεμπόδισαντον πλοίο-γεωτρύπανο της ΕΝΙ στο τεμάχιο 3 της κυπριακής ΑΟΖ.

Σημείωσε επίσηςότι η Λευκωσία φροντίζει να προασπίσει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς στατεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ που έχουν αδειοδοτηθεί, θωρακίζοντάς τα από απειλές«κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποτρεπτικό».

Είπε τέλος ότι στα πλαίσια τηςδιεύρυνσης και της εμβάθυνσης των καλών σχέσεων με όλα τα μόνιμα μέλη τουΣυμβουλίου Ασφαλείας, ένα από τα ζητούμενα είναι και μια συνάντηση με τονΠρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εντός Απριλίου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θαεπισκεφτεί την Κίνα, όπου θα έχει επαφές και με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ακολουθεί το ολοκληρωμένο κείμενο τηςσυνέντευξης:

Ακούμε συχνά τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλουτ Τσαβούσογλου να λέει ότι«χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη Μεσόγειο». Το είπε προσφάτωςκαι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ότι «στο Αιγαίο και στην ΑνατολικήΜεσόγειο…δεν θα επιτρέψουμε να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση χωρίς την Τουρκία». Ανυλοποιηθούν οι τουρκικές απειλές στην ΑΟΖ και η Άγκυρα προχωρήσει σε γεωτρήσειςκατά τρόπο που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, η Λευκωσία είναι έτοιμη νααντιμετωπίσει την κατάσταση και με ποιόν τρόπο;

Έχουμε μελετήσειόλα τα μέτρα που είναι στη διάθεσή μας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο.Κάνουμε διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τα Ηνωμένα Έθνη, προς κάθεκατεύθυνση, μέσα από τις τριμερείς συνεργασίες, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Εκείνο πουεπίσης έχουμε ακολουθήσει όσον αφορά τους ενεργειακούς προγραμματισμούς καισχεδιασμούς ήταν και η επιλογή ισχυρών εταιρειών από ισχυρά κράτη, έτσι ώστε ναμην είναι μόνο τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά να εμπλακούνσυμφέροντα μεγαλύτερων από εμάς δυνάμεων ή και από την Τουρκία, έτσι ώστε νααποδυναμώσουμε τους κινδύνους από ανάλογες συμπεριφορές.

Όσον αφορά τις γεωτρήσεις, είχαμε πρόσφατα τα θετικά αποτελέσματα στον«Γλαύκο». Επίκειται κάποια ανακοίνωση για το «Καλυψώ»;

Όχι ακόμη.

Όσον αφορά τις τριμερείς, βλέπουμε το πλέγμα αυτών των συνεργασιών νααναβαθμίζεται – πρόσφατα με την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικώνστην Ιερουσαλήμ – αλλά και να επεκτείνεται – και εδώ ακούμε για το ενδιαφέροντης Γαλλίας. Πως μεταφράζεται αυτό σε πρακτικό επίπεδο,ιδιαίτερα στα θέματα της ασφάλειας που ενδιαφέρουν τη Λευκωσία, έναντι μιαςΤουρκίας που έχει δείξει δείγματα γραφής, όπως στην περίπτωση με τοπλοίο-γεωτρύπανο της ΕΝΙ;

Γίνονταιπροσπάθειες έτσι ώστε να ενδυναμωθούν αυτές οι συνεργασίες και να μην έχουμε τοφαινόμενο που κατεγράφη τότε με την προσπάθεια της γεώτρησής της ΕΝΙ. Δεν θέλωνα πω περισσότερα επί του παρόντος. Αλλά εκείνο το οποίο έχουμε επιτύχει ναπροασπίσουμε, είναι τουλάχιστον τους ενεργειακούς σχεδιασμούς στα θαλασοτεμάχιαπου έχουν αδειοδοτηθεί. Και φροντίζουμε έτσι ώστε όλα να θωρακιστούν κατά τρόποαποτελεσματικό και αποτρεπτικό από τις απειλές που δεχόμαστε.

Παράλληλα ενισχύεται η συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας, τόσο σε διμερές επίπεδο,όσο και σε επίπεδο PESCO. Να αναμένουμε σύντομα υπογραφέςσυμφωνιών;

Οι συμφωνίεςείναι το τελικό αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που γίνονται. Αλλά διαβουλεύσειςγίνονται και με τη Γερμανία και με την Αγγλία και γενικότερα με την ΕΕ, μέσαστα πλαίσια των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων. Δεν είναι στόχος μας ναμετατρέψουμε την Κύπρο σε ορμητήριο πολεμικών συρράξεων. Αντίθετα θέλουμε ναμετατραπούμε και μετατρεπόμαστε σταδιακά σε παροχέα ασφάλειας με τιςδιευκολύνσεις που δίδονται όχι μόνο προς ευρωπαϊκές χώρες αλλά και προς άλλεςδυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Αμερική. Θέλουμε να είμαστε ένακράτος το οποίο να μην αποτελεί κίνδυνο για κανέναν, αντίθετα να αποτελεί ένανσταθεροποιητικό παράγοντα ο οποίος να συμβάλει στην ειρήνη στην περιοχή και όχινα αυξάνει τις εντάσεις ή να προκαλεί την όποια απειλή δια της χρήσεως τουεδάφους της χώρας.

Θα δημιουργηθεί μόνιμη υποδομήφιλοξενίας γαλλικών πλοίων;

Είναι ένα θέμαπου συζητείται.

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις με ΗΠΑ, είχαμε πρόσφατα τις επαφές τουΥπουργού Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον και αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά τηνάρση του εμπάργκο στην πώληση όπλων. Προκύπτεικάποια εξέλιξη όσον αφορά μια ενδεχόμενη συνάντησή σας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑΝτόναλντ Τραμπ;

Μέσα στα πλαίσιατης διεύρυνσης και της εμβάθυνσης των καλών σχέσεων που θέλουμε να διατηρούμεμε όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι και η συνάντηση με τονΠρόεδρο Τραμπ ένα από τα ζητούμενα.

Μιλώντας για καλές σχέσεις με ταπέντε μόνιμα μέλη, εντός Απριλίου θα επισκεφτώ την Κίνα ύστερα από πρόσκλησητου Κινέζου Προέδρου, στα πλαίσια της συνόδου “One Belt One Road” (Μία Ζώνη,Ένας Δρόμος) και θα έχω συνάντηση και με τον Πρόεδρο και με άλλα μέλη τηςανώτατης κινεζικής ηγεσίας.

Posted 
April 6, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.