Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε πρόσφατα (στις 3 Δεκεμβρίου 2018) την 24η Ιανουαρίου, ως Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό, και ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός, καθώς θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού και για τη θετική εξελικτική πορεία του.

Όπως είχε εύστοχα αναφέρει ο Νέλσον Μαντέλα, «η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο».
Ωστόσο, ακόμη και στην εποχή μας, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες όσον αφορά στην πρόσβαση σε βασική και ποιοτική εκπαίδευση, αφού πάνω από 260 εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι και νέοι δεν πηγαίνουν σχολείο, τα περισσότερα από τα οποία είναι κορίτσια. Εκατομμύρια άλλοι που πηγαίνουν στο σχολείο, δεν κατέχουν τις βασικές γνώσεις.

Σήμερα, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ίση πρόσβαση στη φροντίδα της υγείας, να προστατεύσουμε τους πόρους του πλανήτη μας, να μειώσουμε τις ανισότητες, να καταπολεμήσουμε το μίσος και να προασπίσουμε την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο αποκλεισμός πρόσβασης σε βασική και ποιοτική εκπαίδευση, διαιωνίζει τη φτώχεια, τη βία, τον φανατισμό.

Μελέτες δείχνουν ότι αν όλα τα παιδιά ολοκλήρωναν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 420 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να βγουν από τη φτώχεια. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η εκπαίδευση βοηθά στην ενδυνάμωση των παιδιών, τα κάνει ικανά να φροντίσουν τον εαυτό τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους, να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο.
Όπως αναφέρεται στην παγκόσμια έκθεση Futures of Education της UNESCO, για το 2022 και υιοθετείται από τον ΟΗΕ, ο μετασχηματισμός του μέλλοντος απαιτεί έναν επείγοντα επαναπροσδιορισμό στην ισορροπία των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και στην σχέση τους με τη φύση και καθώς η τεχνολογία διαπερνά τις ζωές μας, φέρνει ευκαιρίες καινοτομίας ενώ εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ισότητα, την ένταξη και τη δημοκρατική συμμετοχή.
Η φετινή Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης θα είναι μια πλατφόρμα για την προβολή των πιο σημαντικών μετασχηματισμών που πρέπει να καλλιεργηθούν για να πραγματοποιηθεί το θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός στην εκπαίδευση και να οικοδομηθεί ένα πιο βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό μέλλον. Θα δημιουργήσει συζητήσεις για το πώς πρέπει να ενισχύσουμε την εκπαίδευση ως δημόσιο εγχείρημα και κοινό αγαθό, πώς να κατευθύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς, πώς να προστατέψουμε τον πλανήτη και πως να ξεκλειδώσουμε τη δυνατότητα για κάθε άτομο, να συμβάλει στη συλλογική ευημερία και στο κοινό μας σπίτι τον πλανήτη Γη.

Μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ
” Η εκπαίδευση είναι ένα διακεκριμένο δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για ολόκληρη την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.”
Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει χάος στην εκπαίδευση παντού στον κόσμο.
Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια μαθητές και φοιτητές είδαν τις σπουδές τους να διακόπτονται στην κορύφωση της πανδημίας, κάτι που δεν έχει ακόμη τελειώσει.
Σήμερα, το κλείσιμο των σχολείων συνεχίζει να διαταράσει τις ζωές πάνω από 31 εκατομμυρίων μαθητών, επιδεινώνοντας μία παγκόσμια κρίση εκπαίδευσης.
Αν δεν αναλάβουμε δράση, το ποσοστό των παιδιών που δεν μπορούν να διαβάσουν και εγκαταλείπουν το σχολείο στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα μπορούσε να αυξηθεί από το 53 στο 70 τοις εκατό.
Ωστόσο η αναταραχή στην εκπαίδευση πηγαίνει πέρα από τα ζητήματα της πρόσβασης και της ανισότητας.
Ο κόσμος μας αλλάζει με έναν ιλιγγιώδη ρυθμό, με τεχνολογικές καινοτομίες, πρωτοφανείς αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, την απαρχή της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και μία εκτεταμένη απώλεια εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους και τους θεσμούς.
Τα συμβατικά εκπαιδευτικά συστήματα παλεύουν να προσφέρουν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις αξίες που χρειαζόμαστε για ένα πιο πράσινο, καλύτερο και ασφαλές μέλλον για όλους.
Η εκπαίδευση είναι ένα διακεκριμένο δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για ολόκληρη την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Γι’ αυτό συγκαλώ αργότερα φέτος τη Σύνοδο Κορυφής για την Αλλαγή στην εκπαίδευση. Ήρθε η ώρα να επαναλάβουμε τη συλλογική μας δέσμευση στην εκπαίδευση.
Αυτό σημαίνει επένδυση σε ολοκληρωμένα σχέδια για να βοηθηθούν οι μαθητές να ανακάμψουν από τις εκπαιδευτικές απώλειες. Σημαίνει να θέσουμε την εκπαίδευση στο επίκεντρο των γενικότερων προσπαθειών ανάκαμψης, με στόχο την αλλαγή των οικονομιών και των κοινωνιών και την επιτάχυνση της προόδου στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Σημαίνει οικονομική αλληλεγγύη με τις αναπτυσσόμενες χώρες όπως επίσης και συμμετοχή σε μία διαδικασία σκέψης και ανάλυσης, προκειμένου να προσδιορίσουμε το πως τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να εξελιχθούν και να αλλάξουν μέχρι το 2030.
Η σύνοδος για την αλλαγή της εκπαίδευσης θα είναι η πρώτη φορά που οι παγκόσμιοι ηγέτες, οι νέοι αλλά και όλοι οι παράγοντες της εκπαίδευσης θα συναντηθούν για να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα.
Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης, σας καλώ όλους να ενωθούμε γύρω από την εκπαίδευση ως ένα δημόσιο αγαθό και μία υψηλή κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την ανάκαμψη αλλά και πέρα από αυτή.

Posted 
January 28, 2022
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.