Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Demetris Vohaitis - LJI Reporter
Το κόστος ζωής στον Καναδά έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που πολλοί μετανάστες σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη χώρα σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Angus Reid η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.
Η έρευνα ανέδειξε ότι ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών που ζουν στον Καναδά δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις καθημερινές δαπάνες και το υψηλό κόστος στέγασης να είναι τα κύρια αίτια. Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την αδυναμία να αποταμιεύσουν χρήματα ή να διατηρήσουν ένα ποιοτικό βιοτικό τους επίπεδο.
Η δημοσκόπηση της Angus Reid ανέδειξε πως τρεις στους δέκα καναδούς (28%) εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να μετοικίσουν από την επαρχία στην οποία διαβιούν ή και την χώρα λόγω του κόστους κατοικίας ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός αυτός αυξάνεται στο 39% για όσους έχουν ζήσει λιγότερο από μία δεκαετία στον Καναδά. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων που μετείχαν της έρευνας δήλωσε ότι έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται τη μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα όπου το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο.
Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Καναδάς προσπαθεί να διατηρήσει την ελκυστικότητά του ως προορισμός για μετανάστες. Η οικονομική ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής που προσφέρει η χώρα αποτελούσαν μέχρι πρότινος ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση νέων κατοίκων. Ωστόσο, η πρόσφατη αύξηση του κόστους ζωής φαίνεται να αποθαρρύνει πολλούς από το να παραμείνουν στη χώρα.
Το στεγαστικό ζήτημα, όμως, δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες αλλά και τους ενοικιαστές. Παρά το γεγονός πως η αγορά κατοικίας έχει «ηρεμήσει» λίγο λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων οι περισσότεροι πιστεύουν πως σίγουρα θα υπάρξουν ξανά ανοδικές τάσεις. Οι αναλυτές της έρευνας τόνισαν πως «Παρά του γεγονότος ότι οι τιμές της κτηματομεσιτικής αγοράς έχουν σταθεροποιηθεί λίγο, οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να έχουν αυξητικές τάσεις σε όλη την χώρα με κάποιες επαρχίες να καταγράφουν αύξηση στα ενοίκια τουλάχιστον κατά 17% τα τελευταία χρόνια».
Σε όλη την χώρα οι ενοικιαστές αισθάνονται στην τσέπη τους την αύξηση των ενοικίων. Οι δύο στους πέντε (38%) λένε ότι σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν την επαρχία τους λόγω του στεγαστικού κόστους. Παρά του ότι το ποσοστό των ιδιοκτητών έχουν τα μικρότερα ποσοστά στο ερώτημα «Εάν σκέφτονται να φύγουν», την ίδια στιγμή περισσότερο από το ένα τέταρτο (28%) εξ αυτών που εξακολουθούν να εξοφλούν το στεγαστικό τους δάνειο σκέφτονται να βρουν φθηνότερη στέγαση αλλού.
Επιπροσθέτως και πέραν του στεγαστικού ζητήματος υπάρχουν και άλλοι λόγοι που άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Τα σημαντικότερα θέματα που ανακύπτουν ποσοστιαία είναι η ανεύρεση καλύτερης ποιότητας ζωής, το εξαιρετικά υψηλό κόστος ζωής, η καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η αποφυγή των ακραίων καιρικών συνθηκών είναι τα τέσσερα βασικά ζητήματα που οδηγούν σε σκέψεις για μετοίκηση είτε σε άλλη επαρχία, είτε να φύγουν από την χώρα και πάλι.
Οι καναδοί της τρίτης ηλικίας σκοπεύουν να μετοικίσουν στην Alberta ενώ οι νέοι και οι μεσήλικες κοιτούν πέραν των καναδικών και αμερικανικών συνόρων. Η δημοσκόπηση αναδεικνύει πως ένας στους πέντε κάτω των 35 ετών μελετούν το ενδεχόμενο μετοίκισης στις ΗΠΑ εάν το κόστος ζωής παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με τους ερευνητές «Οι Καναδοί που έχουν μεταναστεύσει σε αυτή τη χώρα και έχουν μείνει εδώ για 11 και πλέον χρόνια έχουν μικρότερες πιθανότητες (38%) να μετακομίσουν σε άλλη επαρχία του Καναδά από εκείνους που έχουν φτάσει πρόσφατα (50%) ή εκείνους που γεννήθηκαν στον Καναδά (47%). Αντίθετα, οι μετανάστες που είναι εδώ για περισσότερο από μια δεκαετία είναι πιο πιθανό να πουν ότι θα πήγαιναν «κάπου αλλού στο εξωτερικό» (36%)».

Η τάση των νεότερων γενεών να αισθάνονται λιγότερο δεμένες με τις και να συνεχίζουν να ζουν στις κοινότητες τις οποίες υπάρχουν συνεχίζεται. Οι άνθρωποι της ηλικιακής ομάδας 18-34 ετών (23%) έχουν περισσότερες από διπλάσιες πιθανότητες να έχουν έντονες σκέψης φυγής σε σχέση με τα άτομα άνω των 55 (10%). Τούτου λεχθέντος, τουλάχιστον δύο στους πέντε από αυτούς που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών έχουν ως σκέψη την πιθανότητα μετοίκισης.
Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών θα είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση αυτής της τάσης. Αν και η καναδική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, οι ανάγκες των μεταναστών απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ευημερίας τους.
Η δημοσκόπηση της Angus Reid αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους διαμορφωτές των εφαρμοζόμενων πολιτικών της χώρας. Ο Καναδάς, ως μια πολυπολιτισμική κοινωνία που βασίζεται στην ενσωμάτωση και τη συμβολή των μεταναστών, πρέπει να βρει τρόπους να εξασφαλίσει ότι οι νέοι κάτοικοί του δεν θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα εξαιτίας των οικονομικών πιέσεων.
Η δημόσια συζήτηση για το κόστος ζωής και την υποστήριξη των μεταναστών αναμένεται να ενταθεί το προσεχές διάστημα, με την κυβέρνηση να καλείται να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Από την άλλη, οι μετανάστες, όπως και οι καναδοί πολλών γενεών, που έχουν επιλέξει τον Καναδά ως «νέα πατρίδα» αναμένουν από την πολιτεία να λάβει μέτρα που θα ενισχύουν συνθήκες για μια καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή.

Posted 
July 5, 2024
 in 
Ομογένεια ΚΑΝΑΔΑΣ
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.