Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η επαρχιακή κυβέρνηση επενδύει επιπλέον 330 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε υπηρεσίες παιδιατρικής υγείας για να συνδέσει τα παιδιά και τους νέους με πιο βολική φροντίδα κοντά στο σπίτι σε νοσοκομεία, κλινικές και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με βάση την κοινότητα σε όλο το Οντάριο.
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug Ford έκανε την ανακοίνωση από το Νοσοκομείο Παίδων του Ανατολικού Οντάριο (CHEO).
«Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα παρέχει στους συνεργάτες μας στην πρώτη γραμμή υγειονομικής περίθαλψης τα εργαλεία που χρειάζονται για να παρέχουν άμεσα σε περισσότερα παιδιά τη φροντίδα που χρειάζονται κοντά στο σπίτι», δήλωσε ο Premier Ford. «Αντιμετωπίζουμε τους χρόνους αναμονής, προσθέτουμε νέα κρεβάτια και αναπτύσσουμε το εργατικό δυναμικό μας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για να διασφαλίσουμε ότι όλοι στο Οντάριο, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων μας, έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται, όταν και όπου τη χρειάζονται».
Η επαρχία είπε ότι η χρηματοδότηση θα επενδύσει σε 100 «πρωτοβουλίες υψηλής προτεραιότητας» για τη σύνδεση των παιδιών και των νέων με την επείγουσα περίθαλψη, τα χειρουργεία, τις περιπατητικές υπηρεσίες, τη διαγνωστική απεικόνιση και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Η χρηματοδότηση επιτρέπει στα παιδιατρικά νοσοκομεία να κάνουν σημαντικές αυξήσεις στο προσωπικό για να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τους ανθρώπους και τους πόρους που απαιτούνται για την πρόληψη των καθυστερήσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη.
«Οι επενδύσεις ρεκόρ μας διευκολύνουν και διευκολύνουν τους κατοίκους του Οντάριο όλων των ηλικιών να συνδεθούν με τη φροντίδα που χρειάζονται πιο κοντά στο σπίτι», δήλωσε η Sylvia Jones, αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Υγείας. «Η αύξηση των επενδύσεών μας για παιδιατρικές υπηρεσίες θα διασφαλίσει ότι τα παιδιά και οι νέοι στο Οντάριο θα μπορούν να εξαρτώνται από ένα ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που είναι εκεί για αυτούς τώρα και στο μέλλον».
Μερικά παραδείγματα από τις περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες σε όλη την επαρχία περιλαμβάνουν:
• πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού παιδοχειρουργικού προσωπικού για να αυξηθεί ο αριθμός των επιπλέον ημερήσιων χειρουργικών επεμβάσεων και να αυξηθεί η πρόσβαση στη διαγνωστική απεικόνιση για τα παιδιά.
• Αύξηση του αριθμού των ατόμων που μπορούν να δουν, να υποβληθούν σε διαλογή και να τους φροντίσουν επιτόπου στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, επενδύοντας σε κλινικές ταχείας πρόσβασης στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι αντί να πηγαίνουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπνευστικών ασθενειών.
• μείωση του χρόνου αναμονής για τα παιδιά και τους νέους να συνδεθούν με υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε νοσοκομεία και κοινοτικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ψυχικής υγείας ιθαγενών νέων και προσθήκη οκτώ νέων κόμβων ευεξίας νέων στους 14 που ήδη λειτουργούν σε κοινότητες σε όλο το Οντάριο για να συμβάλει στην κάλυψη του κενού υπηρεσίες εθισμού νέων και να παρέχει μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, όπως επαγγελματική υποστήριξη, υπηρεσίες εκπαίδευσης, στέγαση και αναψυχή και ευεξία
• Αύξηση της πρόσβασης σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για παιδιά με καρκίνο και διατροφικές διαταραχές σε νοσοκομεία και κοινοτικά περιβάλλοντα, και επέκταση εντατικών προγραμμάτων θεραπείας για παιδιά με σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας. και
• εφαρμογή ενός προγράμματος κάλυψης εμβολιασμού για παιδιά και νέους στο ανατολικό Οντάριο με το CHEO και τη Δημόσια Υγεία της Οτάβα.
Επίσης, η κυβέρνηση δήλωσε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρόνου αναμονής για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης οκτώ νέων κόμβων ευεξίας για νέους, της αύξησης της πρόσβασης σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη για παιδιά με καρκίνο και ενός προγράμματος ανοσοποίησης.
Θα οδηγήσει επίσης στη μείωση του χρόνου αναμονής για τις υπηρεσίες αποκατάστασης των παιδιών, όπως η εργοθεραπεία, η φυσιοθεραπεία και οι υπηρεσίες λόγου και γλώσσας.
Νωρίτερα φέτος, υπήρχαν περίπου 12.000 παιδιά που περίμεναν για χειρουργεία στο Οντάριο, περισσότερα από 90.000 περίμεναν για φροντίδα ανάπτυξης και αποκατάστασης στο πλαίσιο της κοινότητας και του σχολείου και περίπου 28.000 παιδιά περίμεναν για θεραπεία ψυχικής υγείας με βάση την κοινότητα.
Ο Alex Munter, Διευθύνων Σύμβουλος του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Ανατολικού Οντάριο, είπε ότι η χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη επέκταση της παιδιατρικής υγειονομικής περίθαλψης στην ιστορία της επαρχίας και θα βοηθήσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
«Η επένδυση στα παιδιά σήμερα σημαίνει πιο ευτυχισμένοι, υγιέστεροι πολίτες, φορολογούμενοι, καινοτόμοι, γονείς (και) μέλη της κοινότητας αύριο», είπε.
«Δύο από κάθε 3 δολάρια στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δαπανώνται για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών και όταν μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά στον δρόμο της δια βίου υγείας… προλαμβάνουμε ή καθυστερούμε την εμφάνιση χρόνιας νόσου, μειώνουμε την ανάγκη για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αργότερα .»

Posted 
July 21, 2023
 in 
Ομογένεια ΚΑΝΑΔΑΣ
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.