Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Πάγωμα των διδάκτρων για την μείωση των φοιτητικών και γονικών δαπανών

Προ ολίγων ημερών η κυβέρνηση της επαρχίας του Οντάριο παρουσίασε σειρά μέτρων για την σταθεροποίηση των κολλεγίων και πανεπιστημίων της επαρχίας. Μέσα σε όλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επένδυση 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς αυτά αλλά και το πάγωμα των διδάκτρων για τον έλεγχο των φοιτητικών και γονικών δαπανών. Συγχρόνως, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υπό ψήφιση νομοθεσία στους τομείς της ψυχικής υγείας των φοιτητών, την ασφάλεια και συνολική ενσωμάτωση των φοιτητών στα τμήματα των σχολών και θα δοθεί μεγαλύτερη διαφάνεια των διδάκτρων. Ενσωματώνονται, επίσης, πρωτοβουλίες βοήθειας και διασύνδεσης των φοιτητών με επαγγέλματα που προσφέρουν αμοιβή για την ανάπτυξη της εξειδικευμένης εργασίας στην επαρχία. «Δεν ήταν ποτέ σημαντικότερο να κρατήσουμε τις δαπάνες για τους φοιτητές και τους γονείς σε χαμηλά επίπεδα. Αντί να επιβαρύνουμε τις σκληρά εργαζόμενες οικογένειες με υψηλότερα δίδακτρα, κάνουμε ιστορικές επενδύσεις για τη σταθεροποίηση των κολεγίων και των πανεπιστημίων. Καθιστούμε τις χρεώσεις πιο διαφανείς. Υποστηρίζουμε τη ψυχική υγεία των φοιτητών, προάγουμε ασφαλέστερες σχολές και προετοιμάζουμε τους φοιτητές για καλύτερα αμειβόμενες σταδιοδρομίες» δήλωσε η Υπουργός Κολεγίων και Πανεπιστημίων, Jill Dunlop.
Για τουλάχιστον τρία ακόμα χρόνια επεκτείνετε το πάγωμα των διδάκτρων στα κολλέγια και τα πανεπιστήμια τα οποία λαμβάνουν δημόσια βοήθεια ώστε να υποστηριχθούν οι φοιτητές και οι οικογένειες τους. Τα τριτοβάθμια ιδρύματα θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τα δίδακτρά τους έως και 5% για φοιτητές που έρχονται να φοιτήσουν στα τριτοβάθμια ιδρύματα από άλλες επαρχίες της χώρας αφού από την στιγμή που το πάγωμα τους καθιερώθηκε για πρώτη φορά και συνοδευόταν με μείωση αυτών κατά 10% το Οντάριο είχε τα υψηλότερα πανεπιστημιακά δίδακτρα του Καναδά. Η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης συνέβαλε στην εξοικονόμηση 1600 περίπου δολαρίων το χρόνο για τους φοιτητές και τις οικογένειες τους και κατά μέσον όρο 350 δολάρια το χρόνο για τους σπουδαστές και τις οικογένειες τους στα κολέγια αφού μέχρι την εφαρμογή της ίσχυε η κατά 3% τον χρόνο αύξηση των διδάκτρων.
Για τη σταθεροποίηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η κυβέρνηση του Οντάριο επενδύει σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια. Στην επένδυση αυτή συμπεριλαμβάνονται:
• 903 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια μέσω του νέου Ταμείου Βιωσιμότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25. Εξ αυτών, 203 εκατομμύρια δολάρια θα δοθούν ως χρηματοδοτικές ενισχύσεις των ιδρυμάτων που έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη
• 167,4 εκατομμύρια δολάρια ως χρηματοδοτική ενίσχυση επισκευών και εξοπλισμό για την επόμενη τριετία
• 10 εκατομμύρια δολάρια στην πρόσθετη εφάπαξ χρηματοδότηση μέσω της Small, Northern and Rural Grant για τα κολέγια και του Northern Ontario Grant για τα πανεπιστήμια το 2024-25. Η χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει τα οικονομικά ευάλωτα ιδρύματα ενώ η κυβέρνηση θα συνεργάζεται μαζί τους για πρωτοβουλίες αποτελεσματικότητας
• 15 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα τριών ετών, αρχής γενομένης από το 2024-2025, μέσω του Ταμείου Αποδοτικότητας και Ευθύνης (Efficiency and Accountability Fund) για την υποστήριξη αξιολογήσεων τρίτων μερών που θα προσδιορίζουν ενέργειες που μπορούν να αναλάβουν τα ιδρύματα για τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους και θετικά αποτελέσματα για τους φοιτητές και τις κοινότητες τους. Οι αξιολογήσεις αυτές θα στοχεύουν σε δομικά ζητήματα και πολιτικές λειτουργίας έχοντας ως στόχο την βελτίωση της βιωσιμότητας του ιδρύματος αλλά της φοιτητικής εμπειρίας
• 100 εκατομμύρια δολάρια για το 2023-24 για την υποστήριξη του κόστους των προγραμμάτων Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανολογίας και Μαθηματικών [Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)] σε δημόσια υποστηριζόμενα κολέγια και πανεπιστήμια που λαμβάνουν βοήθεια με εγγραφές άνω των επιπέδων που χρηματοδοτούνται επί του παρόντος
• 65,4 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανανέωση της υποδομής των συστημάτων Πληροφορικής Επιστήμης του Οντάριο (Ontario’s Advanced Research Computing systems) και 18 εκατομμύρια δολάρια για τη συνεχή λειτουργία και συντήρησή τους
• 23 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων 8 εκατομμυρίων δολαρίων για το Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα τρία χρόνια

Κατάθεση νέων νομοθετικών προτάσεων
Η επαρχία εισάγει νομοθετική πρόταση για την Ενίσχυση της Λογοδοσίας και Υποστήριξης των φοιτητών (Strengthening Accountability and Student Supports Act) για το 2024, η οποία εάν εγκριθεί, θα εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό να εκδίδει οδηγίες που θα απαιτούν από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα επιπλέον τέλη και κόστη που θα επιβάλλονται στους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων του κόστους βιβλιογραφίας ή επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει την εξασφάλιση ότι οι χρεώσεις που θα επιβάλλονται από τα ιδρύματα θα γίνεται με συνέπεια. Προκειμένου να παρασχεθεί επιπλέον διαφάνεια όσον αφορά τα δίδακτρα, η επαρχία θα συνεργαστεί με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια για τη δημιουργία διαφάνειας των διδάκτρων προκειμένου να βοηθήσει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να κατανοήσουν καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται τα δίδακτρα. Εάν ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση Ενίσχυσης Λογοδοσίας και Υποστήριξης των Φοιτητών, 2024, θα απαιτεί από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια να συμπεριλαμβάνουν πολιτικές για την ψυχική υγεία και την ευημερία των φοιτητών και να έχουν πολιτικές ενάντια στον ρατσισμό και το μίσος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας.
Μέτρα για την προστασία των φοιτητών και σπουδαστών αλλά και την βελτίωση της πληρότητας των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης εισάγονται επίσης στο υπό κατάθεση και ψήφιση νομοσχέδιο. Θα ενισχύσει την ολοκλήρωση των προσπαθειών επιβολής των κανονισμών σε όλα τα υπουργεία για να ενισχύσει την εποπτεία των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και να διασφαλίσει την έγκαιρη ανταπόκριση σε ανησυχίες και καταγγελίες βελτιώνοντας τη διαχείριση των δεδομένων, τις διαδικασίες τεκμηρίωσης και την αποτελεσματικότητα των ερευνών συμμόρφωσης προς τα μέτρα. Όπως προτείνεται από την ομάδα ειδικών, η κυβέρνηση θα συνεργάζεται με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια για την θέσπιση ορισμένων βασικών ικανοτήτων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής γνώσεων και διαχείρισης κινδύνων.

Προτεινόμενα βοηθητικά μέτρα για την αγορά εργασίας
Για το ζήτημα ανεύρεσης εργασίας των σπουδαστών, η επαρχία προτίθεται να επιτρέψει στα κολέγια να προσφέρουν εφαρμοσμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σε γνωστικά αντικείμενα που θα βοηθήσουν τους σπουδαστές να αποφοιτήσουν με περισσότερες δεξιότητες, εξειδικεύσεις και πιστοποιήσεις που ζητούνται από την αγορά εργασίας.
Αυτό η θεσμική πρόταση θα δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες να έχουν μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό που θα καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς η τεχνητή νοημοσύνη και κινουμένων σχεδίων.
Μεταξύ όλων, η επαρχία θα ξεκινήσει μία διαδικτυακή πύλη καριέρας για να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να λαμβάνουν ενημερώσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό θα συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές ώστε να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και θέσεις εργασίας εντός του Οντάριο.
Απώτερος στόχος όλων αυτών μέτρων και επενδύσεων που προτείνει η κυβέρνηση του Νταγκ Φορντ είναι για να υπάρχει μία υπεύθυνη προσέγγιση και ακολουθία από την πλευρά των επαρχιακών κυβερνήσεων του Οντάριο στα νέα δύσκολα δεδομένα ενός διεθνούς και κατά συνέπεια εσωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος προστατεύοντας την ίδια στιγμή τους φοιτητές και τις οικογένειες τους από επιπλέον έξοδα.

Τηλεγραφικά:
• Εκτός από το πάγωμα των διδάκτρων για τους φοιτητές που γεννήθηκαν στην επαρχία, τα ιδρύματα θα έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν τα δίδακτρα για τους φοιτητές από άλλες επαρχίες της χώρας όχι περισσότερο από 5% το 2024-25.
• Λαμβάνοντας ως δεδομένη την πρόταση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον περιορισμό του αριθμού φοιτητών από το εξωτερικό, η επαρχία θα συνεργάζεται στενά με τα τριτοβάθμια ιδρύματα για την επίτευξη μιας δικαιότερης κατανομής των διαθέσιμων αδειών σπουδών.
• Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να αξιολογεί τις προτάσεις της επιτροπής και θα συνεργάζεται με τα τριτοβάθμια ιδρύματα σπουδών για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που θα βοηθήσουν τους φοιτητές και σπουδαστές να αποκτήσουν πρόσβαση και να επιτυγχάνουν στο πρόγραμμα σπουδών τους
• Το 2023-24, το Οντάριο επένδυσε 32,6 εκατομμύρια δολάρια στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας των φοιτητών. Τα κεφάλαια αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση των προγραμμάτων ψυχικής υγείας στα τριτοβάθμια ιδρύματα με την υποστήριξη μιας σειράς πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της επιχορήγησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, επιχορήγησης εργαζομένων ψυχικής υγείας και επιχορήγησης ψυχικής υγείας των ιδρυμάτων για τους αυτόχθονες.

Posted 
February 29, 2024
 in 
Ομογένεια ΚΑΝΑΔΑΣ
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.