Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η δημιουργία περισσότερων κατοικιών ανθεκτικών στο κλίμα και η υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της οικονομίας, χτίζοντας παράλληλα ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.
 Η MPP Julie Dabrusin, Κοινοβουλευτική Γραμματέας του Υπουργού Φυσικών Πόρων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοίνωσε χρηματοδότηση 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην CHBA για πέντε χρόνια για να επιταχύνει την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών τόσο για νέες κατοικίες όσο και για την ανακαίνιση υπαρχόντων κατοικιών.
Η CHBA έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 20 επιτυχημένα φόρουμ και εργαστήρια από το 2021, με βάση τα επιτυχημένα εργαστήρια Τοπικής Συνεργασίας Ενεργειακής Απόδοσης (LEEP) του NRCan, με περισσότερους από 960 συμμετέχοντες. Προχωρώντας προς τα εμπρός, η CHBA θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις τοπικές και επαρχιακές Ενώσεις Οικοδόμων για να επεκτείνει και να προσφέρει πάνω από 130 φόρουμ και εργαστήρια σε στρατηγικές αγορές σε ολόκληρο τον Καναδά.
Αυτά τα συνεργεία που υποστηρίζονται από την ομοσπονδία επιταχύνουν την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στην κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών υψηλής απόδοσης, ενώ αφαιρούν τα εμπόδια στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών και βελτιώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρο τον τομέα. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελεσματικότητας συμβάλλουν επίσης στη μείωση του κόστους για τους κατοίκους.
Αυτή η χρηματοδότηση βασίζεται σε μια σειρά από συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με πιο πράσινα σπίτια και κτίρια.
Η κυβέρνηση του Καναδά αναλαμβάνει φιλόδοξη δράση για το κλίμα υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Η κυβέρνηση του Καναδά συνεχίζει να υποστηρίζει τους Καναδούς να κάνουν τα σπίτια τους πιο ενεργειακά αποδοτικά για να εξοικονομούν τους μηνιαίους λογαριασμούς ενέργειας, να καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή και να υποστηρίζουν καλές θέσεις εργασίας της μεσαίας τάξης.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την υποστήριξη για το έργο της Canadian Home Builders’ Association για την επιτάχυνση των ενεργειακά αποδοτικών κατασκευών και τις κλιματικά έξυπνες ανακατασκευές σε όλο τον Καναδά. Μέσω της επερχόμενης στρατηγικής για τα πράσινα κτίρια, παράλληλα με τη σειρά επενδύσεών μας στον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση των βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, η κυβέρνηση του Καναδά βοηθά τις κοινότητες να προχωρήσουν σε ένα βιώσιμο μέλλον, δημιουργώντας παράλληλα καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για ειδικευμένους εργαζομένους στον κλάδο των κτιρίων».
«Η CHBA υποστηρίζει περήφανα το πρόγραμμα LEEP του NRCan για περισσότερα από 10 χρόνια. Το μοντέλο της LEEP που καθοδηγείται από κατασκευαστές και ανακαινιστές έχει αποδειχθεί επιτυχημένο στην επιτάχυνση της υιοθέτησης και της ανάπτυξης αναδυόμενων τεχνολογιών. Η LEEP ακολουθεί μια τοπική προσέγγιση για την επίλυση των αναγκών στέγασης υψηλής απόδοσης, φέρνοντας σε επαφή επαγγελματίες του κλάδου, ενεργειακούς συμβούλους, κατασκευαστές και προμηθευτές και στελέχη κτιρίων για να βρουν και να εφαρμόσουν λύσεις που έχουν νόημα για την περιοχή τους. Η CHBA ανυπομονεί να παραδώσει φόρουμ και εργαστήρια, βασισμένα στο LEEP, σε συνεργασία με τους επαρχιακούς και τοπικούς ομολόγους μας, προκειμένου να υποστηρίξει τους κατασκευαστές και τους ανακαινιστές στην εύρεση και τη δοκιμή πιο προσιτών και ανθεκτικών τρόπων για την κατασκευή κατοικιών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας».
Η χρηματοδότηση αυτής της πρωτοβουλίας παρέχεται από το Γραφείο Ενεργειακής Απόδοσης του NRCan μέσω του Ταμείου Πράσινων Υποδομών, το οποίο επιδιώκει να μειώσει τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές στον κτιριακό τομέα και να μειώσει το κόστος των καθαρών μηδενικών κατασκευών.
Ο τομέας των κτιρίων είναι η τρίτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών στον Καναδά. Η κυβέρνηση του Καναδά αναλαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για να υποστηρίξει βιομηχανίες και οργανισμούς που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών και προσεγγίσεων για την υποστήριξη ενός καθαρού μηδενικού μέλλοντος.
Τον Ιανουάριο του 2023, ξεκίνησε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Codes Acceleration Fund (CAF) για την υποστήριξη επαρχιών, περιοχών, δήμων, ιθαγενών κυβερνήσεων και ενδιαφερόμενων μερών στην υιοθέτηση και επιβολή των κωδίκων που απαιτούνται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας από ακτή σε ακτή.
Τον Φεβρουάριο του 2023, ανακοινώθηκαν προσκλήσεις για αιτήσεις για το Deep Retrofit Accelerator Initiative (DRAI) και το Greener Neighborhoods Pilot Program (GNPP), δύο νέες πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν τις ανακαινίσεις κτιρίων για την υποστήριξη της επερχόμενης Στρατηγικής Πράσινων Κτιρίων του Καναδά.

Posted 
June 2, 2023
 in 
Ομογένεια ΚΑΝΑΔΑΣ
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.