Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η Τράπεζα του Καναδά διατήρησε τον στόχο της για το επιτόκιο μίας ημέρας στο 5%, με το τραπεζικό επιτόκιο στο 5¼% και το επιτόκιο καταθέσεων στο 5%
Ο πληθωρισμός στις προηγμένες οικονομίες συνέχισε να μειώνεται, αλλά με τα μέτρα του βασικού πληθωρισμού να είναι ακόμα αυξημένα, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες παραμένουν εστιασμένες στην αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών. Η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2023, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τη σημαντική επιβράδυνση στην Κίνα. Με τη συνεχιζόμενη αδυναμία στον τομέα των ακινήτων να υπονομεύει την εμπιστοσύνη, οι προοπτικές ανάπτυξης στην Κίνα έχουν μειωθεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη, οδηγούμενη από τις ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες. Στην Ευρώπη, η ισχύς στον τομέα των υπηρεσιών στήριξε την ανάπτυξη, αντισταθμίζοντας τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της μεταποίησης. Οι παγκόσμιες αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί, αντανακλώντας τα υψηλότερα πραγματικά επιτόκια, και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι υψηλότερες από ό,τι αναμενόταν στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής του Ιουλίου (MPR).
Η καναδική οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο ασθενέστερης ανάπτυξης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανακούφιση των πιέσεων στις τιμές. Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε απότομα το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με την παραγωγή να συρρικνώνεται κατά 0,2% με ετήσιο ρυθμό. Αυτό αντανακλούσε μια αξιοσημείωτη εξασθένηση της αύξησης της κατανάλωσης και μια μείωση της οικιστικής δραστηριότητας, καθώς και τον αντίκτυπο των δασικών πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Η αύξηση των πιστώσεων των νοικοκυριών επιβραδύνθηκε καθώς ο αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων περιόρισε τις δαπάνες σε ένα ευρύτερο φάσμα δανειοληπτών. Η τελική εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 1% το δεύτερο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από τις κρατικές δαπάνες και την ώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων. Η στενότητα στην αγορά εργασίας συνέχισε να μειώνεται σταδιακά. Ωστόσο, η αύξηση των μισθών παρέμεινε γύρω στο 4% έως 5%.
Πρόσφατα στοιχεία ΔΤΚ δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σε ευρεία βάση. Μετά την υποχώρηση στο 2,8% τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός του ΔΤΚ ανέβηκε στο 3,3% τον Ιούλιο, κατά μέσο όρο κοντά στο 3% σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας. Με την πρόσφατη αύξηση των τιμών της βενζίνης, ο πληθωρισμός του ΔΤΚ αναμένεται να είναι υψηλότερος βραχυπρόθεσμα πριν υποχωρήσει ξανά. Οι ετήσιες και τρίμηνες μετρήσεις του δομικού πληθωρισμού κινούνται πλέον στο 3,5% περίπου, υποδεικνύοντας ότι υπήρξε μικρή πρόσφατη πτωτική δυναμική στον υποκείμενο πληθωρισμό. Όσο περισσότερο παραμένει ο υψηλός πληθωρισμός, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να παγιωθεί ο αυξημένος πληθωρισμός, καθιστώντας πιο δύσκολη την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών.
Με πρόσφατες ενδείξεις ότι η πλεονάζουσα ζήτηση στην οικονομία μειώνεται και δεδομένων των καθυστερημένων επιπτώσεων της νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο πολιτικής στο 5% και να συνεχίσει την ομαλοποίηση του ισολογισμού της Τράπεζας. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ανησυχεί για την επιμονή των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων και είναι έτοιμο να αυξήσει περαιτέρω το επιτόκιο πολιτικής εάν χρειαστεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να αξιολογεί τη δυναμική του βασικού πληθωρισμού και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ. Συγκεκριμένα, θα αξιολογήσουμε εάν η εξέλιξη της πλεονάζουσας ζήτησης, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, η αύξηση των μισθών και η εταιρική συμπεριφορά τιμολόγησης συνάδουν με την επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό 2%. Η Τράπεζα παραμένει αποφασιστική στη δέσμευσή της για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών για τους Καναδούς.
Η επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία για την ανακοίνωση του στόχου επιτοκίου μίας ημέρας είναι η 25η Οκτωβρίου 2023. Η Τράπεζα θα δημοσιεύσει την επόμενη πλήρη προοπτική της για την οικονομία και τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την προβολή, ταυτόχρονα στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής.

Μετά την ανακοίνωση η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland εξέδωσε μια σπάνια δημόσια απάντηση στην απόφαση της Τράπεζας του Καναδά για τα επιτόκια την Τετάρτη.
"Η απόφαση της Τράπεζας του Καναδά να διατηρήσει το επιτόκιο μίας ημέρας είναι ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τους Καναδούς", δήλωσε η  Freeland σε μια αυτόκλητη δήλωση των μέσων ενημέρωσης. Επισήμανε επίσης ότι επιβεβαίωσε εκ νέου την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.
«Ως υπουργός Οικονομικών, σέβομαι πλήρως την ανεξαρτησία της Τράπεζας του Καναδά καθώς εκπληρώνει την εντολή της να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο».
Η δήλωσή της ακολούθησε όταν η τράπεζα αντιμετώπισε σπάνια και δημόσια πολιτική πίεση από τρεις πρωθυπουργούς που ζητούσαν να σταματήσουν οι αυξήσεις των επιτοκίων.
Ο πρωθυπουργός David Eby, ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug Ford και ο πρωθυπουργός του Newfoundland και του Labrador Andrew Furey έστειλαν επιστολές στον διοικητή της Τράπεζας του Καναδά, Tiff Macklem, υποστηρίζοντας ότι τα αυξανόμενα επιτόκια επιδεινώνουν την κρίση κόστους ζωής.
Σε συνέντευξη Τύπου αργότερα μέσα στην ημέρα, η Freeland ρωτήθηκε εάν ήταν κατάλληλο για πολιτικούς να προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Τράπεζας του Καναδά.
"Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά και έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο... Είμαι η υπουργός Οικονομικών", είπε. «Αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικά καθήκον μου να υποστηρίξω την ανεξαρτησία της Τράπεζας του Καναδά».
Η κεντρική τράπεζα αύξησε το επιτόκιο 10 φορές τους τελευταίους 18 μήνες.
«Ο πληθωρισμός μειώθηκε από το ανώτατο όριο του 8,1% τον Ιούνιο του 2022 στο 3,3% τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους», δήλωσε η Freeland. «Ωστόσο, τα αυξημένα επιτόκια που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του πληθωρισμού επιβαρύνουν πολύ τους Καναδούς».
Η Τράπεζα του Καναδά είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που λαμβάνει την εντολή του από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του στόχου για τον πληθωρισμό 2%.
Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα δεν ήταν ξένη στις πολιτικές πιέσεις και επικρίσεις τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς διένυσε μια ταραχώδη οικονομική περίοδο που αμαυρώθηκε από μια ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία, ακολουθούμενη από φυγή πληθωρισμού.
Με τον πληθωρισμό να είναι ακόμα πάνω από το 2%, ο ειδικός στη νομισματική πολιτική Τζέρεμι Κρονίκ είπε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να εκτελέσει την εντολή της.
"Δεν ελέγχουν την εντολή: η εντολή ορίζεται από μια συμφωνία μεταξύ αυτών και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και έτσι γι' αυτούς, πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για να μειώσουν τον πληθωρισμό στο 2%", είπε. Kronick, ο οποίος είναι επικεφαλής της έρευνας χρηματοοικονομικής και νομισματικής πολιτικής στο C.D. Ινστιτούτο Howe.
Η κεντρική τράπεζα αύξησε επιθετικά τα επιτόκια από τον Μάρτιο του 2022 για να περιορίσει τον υψηλό πληθωρισμό δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ως απάντηση στην καυτή οικονομία.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εμφανίστηκαν περισσότερα σημάδια ότι η οικονομία επιβραδύνεται στην πραγματικότητα: το ποσοστό ανεργίας ήταν σε άνοδο και το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρικνώθηκε απροσδόκητα το δεύτερο τρίμηνο.
Αυτά τα σημάδια έπεισαν τους περισσότερους ότι η κεντρική τράπεζα θα παραμείνει στο περιθώριο αυτή την εβδομάδα, διατηρώντας το βασικό της επιτόκιο στο 5,0% -- το υψηλότερο από το 2001.

Posted 
September 8, 2023
 in 
Ομογένεια ΚΑΝΑΔΑΣ
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.