Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Από την Πέμπτη, οι επιλέξιμοι Καναδοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της Υπηρεσίας Εσόδων του Καναδά για να λάβουν χρηματοδότηση ως μέρος του πρώτου ομοσπονδιακού προγράμματος οδοντιατρικής περίθαλψης και από τις 12 Δεκεμβρίου θα ανοίξουν οι αιτήσεις για ενοικιαστές χαμηλού εισοδήματος που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εφάπαξ επίδομα στέγασης Καναδά.
Στις 17 Νοεμβρίου, το νομοσχέδιο για την οικονομική προσιτότητα των Φιλελευθέρων που υποστηρίχθηκε από το NDP, το οποίο έφερε τόσο το επίδομα οδοντιατρικής περίθαλψης όσο και την ενίσχυση των ενοικίων για τους Καναδούς χαμηλότερου εισοδήματος —γνωστός ως Bill C-31— έγινε νόμος.Την Τετάρτη, η ομοσπονδιακή χρηματοοικονομική υπηρεσία ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα για τους Καναδούς που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για αυτά τα οφέλη, χρεώνοντας το σύστημα ως "εξορθολογισμένο και φιλικό προς τον χρήστη".
Ο CRA λέει ότι θα χρειαστούν μόνο μερικά λεπτά για να εφαρμοστεί, επειδή υπάρχει κάποια εκ των προτέρων επαλήθευση ενσωματωμένη στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου εάν έχει υποβληθεί η φορολογική σας δήλωση του 2021.


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΝΑΔΑ»
Οι Καναδοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για νέο οδοντιατρικό επίδομα από την 1η Δεκεμβρίου.
Προς το παρόν, το «Οδοντιατρικό Επίδομα Καναδά» θα προσφέρεται σε παιδιά κάτω των 12 ετών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 90.000 $, με το ποσό που παρέχεται ανά παιδί ανά έτος να εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα.
Για παράδειγμα:
Θα παρέχονται 650 $ ανά παιδί εάν το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα της οικογένειας είναι κάτω από 70.000 $.
Θα παρέχονται 390 $ ανά παιδί εάν το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα της οικογένειας είναι μεταξύ 70.000 $ και 79.999 $. και
Θα παρέχονται 260 $ ανά παιδί εάν το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα της οικογένειας είναι μεταξύ 80.000 $ και 89.999 $.
Το προσφερόμενο ποσό είναι η «καλύτερη βαθμονόμηση» της κυβέρνησης για το πόση χρηματοδότηση χρειάζεται για την κάλυψη της βασικής οδοντιατρικής περίθαλψης —εξετάσεις, καθαρισμοί, ακτινογραφίες και σφραγίσματα— χωρίς πολλά να περισσεύουν, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους για το πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο. .
Η πρώτη φάση της οδοντιατρικής περίθαλψης θα παρέχει στους δικαιούχους γονείς ή κηδεμόνες «άμεσες, προκαταβολικές πληρωμές αφορολόγητων για την κάλυψη οδοντιατρικών εξόδων».
Αυτό το προσωρινό οδοντιατρικό επίδομα είναι διαθέσιμο μόνο για δύο περιόδους και οι γονείς ή οι φροντιστές μπορούν να λάβουν έως δύο πληρωμές για κάθε επιλέξιμο παιδί.
Η πρώτη περίοδος καλύπτει δαπάνες αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2023. Η δεύτερη περίοδος θα καλύπτει τις οδοντιατρικές υπηρεσίες που έλαβε το παιδί από την 1η Ιουλίου 2023 έως τις 30 Ιουνίου 2024.
Εάν η οδοντιατρική περίθαλψη ενός παιδιού κοστίζει περισσότερα από 650 $ και ο γονέας ή ο κηδεμόνας έχουν κάνει αίτηση μόνο για μία περίοδο παροχής, ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια για μια πρόσθετη πληρωμή.


ΠΩΣ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Οι υποψήφιοι θα έχουν δύο επιλογές πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη: είτε μέσω του CRA "Ο Λογαριασμός μου" είτε μέσω του λογαριασμού τους στο Service Canada. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα, η CRA δημιουργεί μια αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή οδοντιατρικών παροχών για τη λήψη αιτήσεων.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, όσοι υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να κάνουν μια σειρά βεβαιώσεων προκειμένου να προσδιορίσουν την επιλεξιμότητα, καθώς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις ασφαλείας για να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους.
Για παράδειγμα, οι γονείς ή οι κηδεμόνες που υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει να επιβεβαιώσουν:
Το παιδί τους γεννήθηκε στις ή μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2010, με αποτέλεσμα να είναι 12 ετών από την 1η Δεκεμβρίου 2022.
Επί του παρόντος λαμβάνουν το επίδομα τέκνου του Καναδά από την 1η Δεκεμβρίου 2022.
Το παιδί τους δεν έχει πρόσβαση σε ιδιωτική κάλυψη οδοντιατρικής περίθαλψης ούτε το κόστος του καλύπτεται πλήρως από άλλο οδοντιατρικό πρόγραμμα που παρέχεται από οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό επίπεδο.
Θα έχουν από την τσέπη τους έξοδα οδοντιατρικής περίθαλψης για τα οποία θα χρησιμοποιήσουν το επίδομα. και
Έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος και παροχών 2021.
Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν αυτήν την οικονομική υποστήριξη πριν από τα ραντεβού τους, αλλά θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά επιλεξιμότητας, όπως στοιχεία επικοινωνίας για τον πάροχο οδοντιατρικών υπηρεσιών, ημερομηνία του ραντεβού και πληροφορίες που σχετίζονται με τον εργοδότη και τον σύζυγο ή τον σύντροφό τους σχετικά με την κάλυψη των παροχών τους .
Ο CRA συνιστά ανεπιφύλακτα την εγγραφή για άμεση κατάθεση ως τον ταχύτερο και ευκολότερο τρόπο λήψης αυτής της χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής για πληρωμές είναι πέντε εργάσιμες ημέρες εάν εγγραφείτε για άμεση κατάθεση, ενώ μπορεί να χρειαστούν 10 εργάσιμες ημέρες για να λάβετε έλεγχος μέσω ταχυδρομείου.
Ο νόμος έχει επίσης δημιουργήσει μια διαδικασία για τους γραφειοκράτες να ελέγχουν τις πληροφορίες καταλληλότητας —συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους εργοδότες— και ενδέχεται να υπάρχουν κυρώσεις για όσους υποβάλλουν δόλιες αξιώσεις. Ο ΟΑΠΙ ενθαρρύνει όσους υποβάλλουν αίτηση να εκτυπώσουν και να αποθηκεύσουν ένα αντίγραφο των αιτήσεών τους καθώς και κάθε σχετική τεκμηρίωση, όπως αποδείξεις, σε περίπτωση που απαιτείται επαλήθευση στη συνέχεια.
Για παράδειγμα, εάν για κάποιο λόγο ένας γονέας ή κηδεμόνας υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στην πρώτη περίοδο, αλλά δεν καταλήξει να έχει έξοδα οδοντιατρικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου, θα πρέπει να επιστρέψει αυτό το ποσό και να υποβάλει εκ νέου αίτηση για τη δεύτερη περίοδο επιλεξιμότητας.
Ενώ μόνο άτομα κάτω των 12 ετών θα έχουν πρόσβαση προς το παρόν, η κυβέρνηση λέει ότι παραμένει δεσμευμένη να συνεχίσει να δει αυτό το μέτρο να γίνει ένα πλήρες εθνικό σχέδιο οδοντιατρικής περίθαλψης έως το 2025.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ «ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΝΑΔΑ»
Η άλλη μορφή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στην οποία μπορούν σύντομα να έχουν πρόσβαση οι επιλέξιμοι Καναδοί είναι το εφάπαξ συμπλήρωμα 500 $ στο Canada Housing Benefit. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αυτή τη χρηματοδότηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον ΟΑΠΙ.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα για ενοικιαστές χαμηλού εισοδήματος με προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα κάτω από 35.000 $ για οικογένειες ή 20.000 $ για άτομα που πληρώνουν τουλάχιστον το 30 τοις εκατό του προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματός τους στο ενοίκιο και πληρώνουν ενοίκιο για τη δική τους κύρια κατοικία στον Καναδά.
Για να λάβουν αυτήν την πληρωμή 500 $ για να βοηθήσουν στην κάλυψη του ενοικίου, οι αιτούντες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι:
Έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος και παροχών του 2021•
Να είναι τουλάχιστον 15 ετών από την 1η Δεκεμβρίου 2022.
Είναι κάτοικος Καναδά για φορολογικούς σκοπούς το 2022.
Έχουν την κύρια κατοικία τους στον Καναδά από την 1η Δεκεμβρίου 2022.
Έχουν πληρώσει ενοίκιο για το δικό τους καταφύγιο το 2022• και
Έχουν πληρώσει τουλάχιστον το 30 τοις εκατό του προσαρμοσμένου καθαρού οικογενειακού εισοδήματός τους για το 2021 επί ενοικίου το ημερολογιακό έτος 2022.
Οι αιτούντες πρέπει να είναι έτοιμοι να παράσχουν ορισμένες βασικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνσή τους, σε ποιον πλήρωσαν ενοίκιο και πώς να επικοινωνήσουν με αυτό το άτομο, καθώς και πόσους μήνες πέρασαν σε ορισμένες κατοικίες, εάν έχουν μετακομίσει κατά τη διάρκεια του έτους.
Όπως και με το οδοντιατρικό επίδομα, ο ΟΑΠΙ προτείνει την άμεση κατάθεση ως τον ταχύτερο και ευκολότερο τρόπο λήψης αυτής της χρηματοδότησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής για πληρωμές είναι πέντε εργάσιμες ημέρες εάν εγγραφείτε για άμεση κατάθεση, ενώ μπορεί να χρειαστούν 10 εργάσιμες ημέρες για να λάβετε μια επιταγή μέσω ταχυδρομείου.
Και εδώ, οι αιτούντες θα πρέπει να διατηρήσουν οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση για να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας της αίτησής τους σε περίπτωση που ο ΟΑΠΙ καλέσει τα επόμενα έξι χρόνια για να επικυρώσει την επιλεξιμότητά τους. Αυτό περιλαμβάνει φορολογικά δελτία, αποδείξεις ενοικίασης ακινήτων και στοιχεία επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη.
Οι αιτούντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να επιστρέψουν το επίδομα.

Posted 
December 2, 2022
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.