Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η σχολική επιτροπή του Τορόντο (TDSB) έχει καθορίσει πώς ακριβώς θα εφαρμόσει τη νέα υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού.

Η σχολική επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο 11 σελίδων την Τρίτη το βράδυ, με τίτλο «COVID-19 Mandatory Vaccine Procedure», αποκαλύπτοντας βασικές ημερομηνίες, πειθαρχικά μέτρα και πρωτόκολλα απαλλαγής για τη νέα πολιτική του.

 Δημοσιεύοντας λεπτομέρειες την Τρίτη το βράδυ, το TDSB είπε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι διαχειριστές και όσοι έχουν άμεση επαφή με το προσωπικό και τους μαθητές στο χώρο εργασίας του, πρέπει να εμβολιαστούν πλήρως κατά του COVID-19 έως την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους-προσθέτοντας «υπό την προϋπόθεση εγκεκριμένων αιτημάτων για εξαιρέσεις σύμφωνα με τον κώδικα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ».

Σύμφωνα με το έγγραφο, όλοι οι υπάλληλοι του TDSB έπρεπε να αποκαλύψουν την κατάσταση του εμβολιασμού τους έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Έχουν τώρα μέχρι την 1η Νοεμβρίου να έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου για τον COVID-19.

Το TDSB είπε ότι περίπου το 94%  του προσωπικού απάντησε στην έρευνα και από εκείνους που απάντησαν, περίπου το 83% δήλωσε ότι είχε εμβολιαστεί πλήρως.

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου, όσοι δεν έχουν ακόμη πλήρως εμβολιαστεί θα πρέπει να πληρούν τις τακτικές δοκιμές COVID-19 και να παρέχουν απόδειξη αρνητικού αποτελέσματος για να παρακολουθήσουν έναν χώρο εργασίας TDSB. Οι δοκιμές θα παρέχονται σε άτομα χωρίς κόστος, σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο.

Το προσωπικό που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένο ή που δεν έχει αποκαλύψει την κατάσταση εμβολιασμού του πρέπει να ολοκληρώσει ένα υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται από την κυβέρνηση του Οντάριο το αργότερο δύο εβδομάδες αφότου το TDSB παρέχει πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρέχεται ως βίντεο από το Υπουργείο Παιδείας. Το προσωπικό θα πρέπει να παρακολουθήσει το ενημερωτικό βίντεο εκτός των ωρών εργασίας.

Το προσωπικό που υποβάλλεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξακολουθεί να απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις εμβολιασμού έως την 1η Νοεμβρίου, αναφέρει το διοικητικό συμβούλιο.

Αυτή η πολιτική επεκτείνεται επίσης σε εκείνους που επισκέπτονται συχνά τους χώρους του σχολείου, όπως φοιτητές σε εκπαιδευτικές τοποθετήσεις, άτομα σε πρακτική άσκηση, συνεργασίες ή προγράμματα μαθητείας, εθελοντές, κατόχους αδειών και εργολάβους, εκείνους που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες σε παιδιά στο σχολείο και « άλλα μέλη οργανώσεων που δεν σχετίζονται με το διοικητικό συμβούλιο αλλά που παρόλα αυτά εργάζονται ή προσκαλούνται σε χώρους του σχολείου », σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο.

Η σχολική επιτροπή λέει ότι θα παρέχει εξαιρέσεις για ιατρικούς λόγους, αναπηρίες ή θρησκευτικούς λόγους.

«Ένας υπάλληλος που ζητά απαλλαγή λόγω ιατρικής κατάστασης πρέπει να παράσχει στο Γραφείο Διαχείρισης Αναπηρίας του Συμβουλίου επιστολή από εξουσιοδοτημένο γιατρό ή εγγεγραμμένο νοσηλευτή ... δηλώνοντας με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο το άτομο πρέπει να εξαιρεθεί από τη λήψη εμβολίου και διάρκεια αυτής της απαλλαγής », αναφέρεται στο έγγραφο.

Δεν απαιτείται ειδική διάγνωση ή αποκάλυψη ιατρικής κατάστασης παρά μόνο σε "εξαιρετικές περιστάσεις ή όπου είναι απαραίτητο για την παροχή καταλύματος", αναφέρει το διοικητικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, αυτή η επιστολή πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από τις 7 Σεπτεμβρίου ή το συντομότερο δυνατό στη συνέχεια.

Όσοι δεν συμμορφώνονται με το νέο πρωτόκολλο ενδέχεται να υπόκεινται σε «διοικητική ή πειθαρχική ενέργεια, έως και τη διακοπή της εργασίας τους», λέει το συμβούλιο.

Η διευθύντρια εκπαίδευσης του σχολικού συμβουλίου του Τορόντο, Κολίν Ράσελ-Ρόουλινς, ανακοίνωσε στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη το βράδυ τα νέα πρωτόκολλα.

«Ενώ αναγνωρίζουμε ότι η απόφαση για εμβολιασμό είναι βαθιά προσωπική, μειώνοντας τον αριθμό των θετικών κρουσμάτων COVID-19 που εισάγονται στα σχολεία μας, είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε καλύτερα τις σχολικές μας κοινότητες και να διασφαλίσουμε λιγότερες διαταραχές στη μάθηση και την ευημερία των μαθητών », Έγραψε η Russell-Rawlins.

Ανέφερε ότι τα άτομα που δεν συμμορφώνονται με τη διαδικασία του εμβολίου ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού.

Posted 
September 17, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.