Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Την Τρίτη στις 27 Αυγούστου η εφημερίδα μας «Ελληνικός Τύπος»,  παρευρέθηκε καλεσμένη από το υπουργείοΠαιδείας του Οντάριο σε μία συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας της ΕπαρχιακήςΚυβέρνησης και τους δυο επαρχιακούς βουλευτές Deepak Anand – Mississauga Malton  και Billy Pang - Markham—Unionville,  για να συζητήσουνθέματα που αφορούν την εκπαίδευση στο Οντάριο. 

Στη συνάντηση αυτή έλαβαν μέρος εκπρόσωποι εφημερίδων διάφορωνεθνικοτήτων.  Από την εφημερίδα μαςπαρούσα ήταν η κυρία Κατερίνα Γερασκλή και ο Πλάτωνας Ρούτης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα θέματα της παιδείας, παρουσιάζοντας την άποψη ότι,η παρούσα κυβέρνηση των Συντηρητικών προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα πουδημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση των Φιλελευθέρων και να προσαρμόσει τηνπαιδεία στις σύγχρονες  ανάγκες τηςκοινωνίας, παίρνοντας υπ όψιν την τεχνολογία η οποία συνεχώς εξελίσσεται.

Έκανε επίσης λόγο για διορθώσεις και παραλείψεις του προκατόχου του, τηςπαρούσας κυβέρνησης.

Σε ένα σοβαρό θέμα που αναφέρθηκε μετά από την ερώτηση του “ΕλληνικούΤύπου”,  είναι ότι έχει δοθεί εντολήστους εκπαιδευτικούς να  μην επιτρέπουνκινητά τηλέφωνα  μέσα στην τάξη.       

Μετά την εισήγηση του υπουργού γύρω από θέματα της παιδείας ακολούθησανερωτήσεις από τους αντιπροσώπους των ΜΜΕ.

Οι ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους, ήταν αυτές που κυρίως απασχολούν τιςοικογένειες και τους μαθητές σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Ένα θέμα που αναδείχτηκε από τον “Ελληνικό Τύπο”, είναι αυτό που αυξάνειτον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και ως εκ τούτου μειώνει των αριθμό τωνεκπαιδευτικών. Ο υπουργός αλλά και οι βουλευτές, αναφέρθηκαν στην αναλογία τουπροσωπικού των σχολικών μονάδων έναντι στον αριθμό των μαθητών.

Προσωπικά θεωρούμε ότι η αναλογία που αναφέρθηκε ο υπουργός και ο βουλευτήςDeepak Anand, είναι μαθηματικά πουαποπροσανατολίζουν, ειδικά όταν αναφέρονται όχι μόνο στο διδακτικό προσωπικόαλλά και στο βοηθητικό προσωπικό ή προσωπικό υποστήριξης,  π.χ. γραμματείς παιδονόμους συμβουλευτικόπροσωπικό και άλλα επαγγέλματα στο σχολείο και στα γραφεία που δεν έχουν άμεσα σχέση με την διδασκαλία στηναίθουσα. 

Ειδικό βάρος έριξε η εφημερίδα μας στο θέμα της ηλεκτρονικής ενίσχυσης τωνσχολείων, από τον υπουργό  και άλλακυβερνητικά στελέχη, σχετικά με την εκπαίδευση διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικώνσυσκευών.

Επισημάναμε το γεγονός, ότι πολλοί γονείς βλέπουν τα παιδιά τους κολλημέναστον υπολογιστή, με διάφορα παιχνίδια και άλλα προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας.Χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός, ότι δεν μπορούμε να πάμε ενάντια στηντεχνολογία και ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ίσως μας απασχολήσει στομέλλον,  ο μαθητής (και οι περισσότεροιαπό αυτούς είναι εθισμένοι στον υπολογιστή), θα χάσει την προσωπική επαφή μετον δάσκαλο, θα χάσει τον συμμαθητή του, θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τονπροφορικό λόγο, όντας κλεισμένος σε ένα δωμάτιο που έχει απέναντι του τονυπολογιστή.  Έναν υπολογιστή μεπρογράμματα που έχουν σαν σκοπό το κέρδος των μεγάλων εταιρειών που τακατασκευάζουν και αποσπά τον μαθητή από την καθημερινή του ασχολία, που θαπρέπει να είναι η μόρφωση του και η πνευματική του εξέλιξη.

Η εκτίμηση μας είναι ότι δεν ήταν ικανοποιητική η επεξήγηση που έδωσε ουπουργός, ισχυριζόμενος ότι στο Βόρειο τμήμα της επαρχίας ο πληθυσμός είναι  αραιοκατοικημένος και η πρόσβαση στο σχολείοπαίρνοντας υπόψιν και τις καιρικές συνθήκες, δεν είναι εύκολο για τους μαθητέςνα  παρακολουθήσουν τα μαθήματα στηντάξη. 

Το πρόβλημα του Βορείου Οντάριο δεν είναι κάτι που φανερώθηκε τώρα, αλλάείναι υπευθυνότητα της κυβέρνησης και ειδικά του υπουργού, να προσπεράσει αυτάτα εμπόδια και να τοποθετήσει τα ίδια μέτρα και σταθμά στην εκπαίδευση όπως καιστις μεγάλες πόλεις του Οντάριο. 

Στις 28 Αυγούστου, λόγω της περικοπής της χρηματοδότησης των επαρχιακώνσυντηρητικών στην εκπαίδευση, το σχολικό συμβούλιο του Τορόντο ανακοίνωσε σεέκθεση ότι 296 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης θα μειωθούν φέτος,εξοικονομώντας το συμβούλιο 46,8 εκατομμύρια δολάρια. Οι απώλειες θέσεωνεργασίας περιλαμβάνουν τους δασκάλους, το προσωπικό της ψυχολογίας, τουςπαθολόγους ομιλίας και γλώσσας, τους θεματοφύλακες και το προσωπικόυποστήριξης, για να αναφέρουμε μόνο λίγους. Επιπλέον, οι περικοπές θα οδηγήσουνσε αυξημένες αμοιβές για φοιτητές ή νεοεισαχθέντα τέλη για ακαδημαϊκά προγράμματα.

 Δηλώσαμε ότι θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη στασχολεία και ειδικά στα θέματα που αναφέρθηκαν σε αυτή την συνάντηση, για τηνενημέρωση των αναγνωστών μας, που θεωρούν την εκπαίδευση των παιδιών τους έναπολύ σοβαρό θέμα που τους απασχολεί.

Posted 
August 30, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.