Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”

1η Σεπτεµβρίου 2020

Το παρόν απευθύνετε στούς Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς του Καναδά.

Σκοπός µας είναι να σας πληροφορήσουµε για ότι συµβαίνει εδώ, και έχει σχέση µε την πίστη και την εκκλησία µας.

Έχουµε εµπλακεί σε ένα αγώνα µε ύπουλους και πονηρούς αντιπάλους. Το πολυκέφαλο τέρας του Οικουµενισµού σάν άλλη Λερναία Ύδρα, σιγά~σιγά και µε τέχνη, άπλωσε τα πλοκάµια του παγκοσµίως.

Κατ´αρχήν, ο Οικουµενισµός κατέκτησε το πολιτικό σύστηµα των χωρών, και ύστερα εισχώρησε και στην εκκλησία. Το σύστηµα των Γραµµατέων και Φαρισαίων εισέβαλε στην εκκλησία του Χριστού. Οι εκκλησιαστικοί άρχοντες ίσως δέν υποψιάσθηκαν τίποτε στην αρχή διότι η γλώσα του Οικουµενισµού στηρίζεται στην αγαπολογία. Ίσως δέν αντελήφθησαν ότι ο νέος αυτός ιδεολογισµός επρόκειτο να γίνει “εξ´απαλών ονύχων” ο µεγαλύτερος εχθρός της Ορθοδοξίας και επικίνδυνος καταλύτης της πίστης µας.

Ο Οικουµενισµός δέν είναι µια αίρεσις αλλά περιέχει όλες τις αιρέσεις και γι´αυτό λέγεται και παναίρεσις. Οι αρχηγοί του αποφασίζουν και σχεδιάζουν τις ενέργειές του χωρίς να ερωτούν κανέναν. Έτσι δηµιουργήθηκε και σύν τω χρόνω επεκράτησε ένα είδος Δεσποτισµού στην εκκλησία, και οι Επίσκοποι πίστεψαν ότι διαθέτουν και κοσµική εξουσία τόσο πολύ ώστε οι Ιερείς και συνήθως οι νέοι να ζούν µε τον φόβο της µεταθέσεως (πολλά τα παραδείγµατα). Οι Επίσκοποι θεωρούν τον πιστό λαό του Θεού “καθυστερηµένον” πνευµατικά, ίσως δε και αγράµµατον, και όταν κάποιος διαµαρτύρεται, προσπαθούν δια της αγαπολογίας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, και χρησιµοποιούν εκφράσεις όπως “φανατικοί”, “ειδωλολάτρες”, “καθυστερηµένοι”, “σωτήρες της εκκλησίας”, κ.λ.π.

Πολλές φορές συµβουλεύουν τους αντιφρονούντες να εξοµολογηθούν διότι αµάρτησαν που αντιλόγισαν. Στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες εδιώχθησαν κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι και αφορίσθησαν διότι έκαναν οµολογία πίστεως και επήγαν κόντρα στο εκκλησιαστικό κατεστηµένο το οποίο έχει διαβρωθεί απο το οικουµενιστικό δηλητήριο και το παγκόσµιο συµβούλιο εκκλησιών~αιρέσεων. Ο Παπισµός, η Μασονία, οι Ροτάριανς, και η Ευρωπαική Ένωση είναι ορισµένα απο τα σωµατεία που υπηρετούν τον Οικουµενισµό, σκοπός του οποίου είναι η ένωση όλων τών θρησκειών σε µία πανθρησκεία, η οποία τελικά θα παραδόσει την εκκλησία εις τον ταχέως ερχόµενον Αντίχριστον.

Το πρώτο βήµα του σχεδίου είναι να ενωθεί η Ορθοδοξία µε τον παπισµό. Για τον λόγο αυτό, και µε δικαιολογία έναν ιό, βάλθηκαν να µας αλλάξουν τον τρόπο µεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας ώστε έτσι σιγά~σιγά να πλησιάσουµε τους παπικούς. Τελικά η Ορθόδοξη Εκκλησία απο ελεύθερη και µε συνοδικό σύστηµα διοικήσεως θα µετατραπεί σε δούλα του πάπα της Ρώµης. Δέν παραδειγµάτισε τούς οικουµενιστάς αρχιερείς η ψευτοσύνοδος της Φερράρας~Φλωρεντίας(1438-1439) όταν ο Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Ιωάννης Η᾽ Παλαιολόγος επήγε µε τους ορθοδόξους αρχιερείς στην Ιταλία να συνενοηθούν µε τους παπικούς προκειµένου να γίνει ένωσις. Οι παπικοί όχι µόνον δέν υποχώρησαν στις προσθήκες που έκαναν, το λεγόµενο Filioque και το αλάθητο, αλλα επέµεναν να υποχωρήσουν οι Ορθόδοξοι. Αφού δέν υποχωρούσε κανείς, τότε οι αγαπητοί αδελφοί παπικοί έκαναν σκληρό εκβιασµό στους Ορθοδόξους τους οποίους αποµόνωσαν χωρίς καθόλου τροφή µέχρις ότου προ τού κινδύνου του θανάτου εξ ασιτίας, οι Ορθόδοξοι αρχιερείς υπεχώρησαν και υπέγραψαν ένωση άνευ όρων. Όλοι, εκτός ενός, του Μάρκου του Ευγενικού, επισκόπου Εφέσου ο οποίος έσωσε την Ορθοδοξία.

Ο Χριστός δέν θέλει τέτοιου είδος ένωση µε ψευτοαγάπες, απειλές και εκβιασµούς αλλά ένωση εν τη αληθεία. Και η αλήθεια είναι η µία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Όσοι προσέλθουν σ´αυτήν δίχως παζαρέµατα και εκβιασµούς, µε σωστή µετάνοια και αποκύρηξη της αιρέσεώς των, θα γίνουν αγαπητά εν Χριστώ αδέλφια µας. Τότε θα γίνει µία ποίµνη µε ένα ποιµένα, τον Καλόν, ο οποίος αφήνει την ποίµνη του και τρέχει να εύρη το απολολώς πρόβατον να το φέρει πάλι στήν ποίµνη Του. Γνωρίζουµε ότι αρκετά πρόβατα έφυγαν απο την ποίµνη εδώ στον Καναδά, αλλ´ουδείς ενδιεφέρθει να τα µαζέψει και να τα φέρει στην ποίµνη τους.

Ο πιστός λαός του Θεού και ο καλός κλήρος δεν θα δεχθούν καµία ψευτοένωση. Όταν ο φιλοενωτικός Πατριάρχης Ιωάννης Βέκκος έφερε παπικούς κληρικούς και στρατιώτες στο Άγιο Όρος, οι παπικοί µε πολλές υποσχέσεις και πλούσια δώρα προσπάθησαν να δελεάσουν τους Αγιορίτας µοναχούς να συλλειτουργήσουν. Οι µοναχοί αρνήθηκαν κάθε σχέση µε τους παπικούς. Τότε εκείνοι οι αγαπολόγοι έσυραν τα όπλα και άλλους µέν µοναχούς κατέσφαξαν, άλλους έριξαν σιδηροδέσµιους στην θάλασσα, άλλους δε έκαυσαν δια πυρός µέσα στο µοναστήρι τους. Μόνο οι µοναχοί της Αγίας Λαύρας δέχθηκαν και συλλειτούργησαν. Τότε κατέπεσε η σκεπή και κατεπλάκωσεν άπαντας. Ύστερα απο αρκετό καιρό, όταν άλλοι µοναχοί τους έβγαζαν απο τα ερείπια, έµειναν άναυδοι απο αυτό που είδαν. Είχαν τυµπανισθεί, µε µακρά νύχια και µαλιά, και τροµακτική µορφή, τόσο που ένας χωρικός τους είδε και έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. Τους εντοίχησαν σε µία σπηλιά και δέν τους έβλεπε κανείς. Οικουµενισταί αρχιερείς ενθυµηθήτε τους τυµπανιαίους.

Πρόσφατα, η ψευτοσύνοδος του Κολυµπαρίου Κρήτης σκοπό είχε να βαπτιστούν όλες οι αιρέσεις σε εκκλησίες, προετοιµάζοντας έτσι την ένωση όλων των αιρέσεων και θρησκειών σε µία πανθρησκεία η οποία στο µέλλον θα παραδώση την Ορθόδοξη Εκκλησία εις χείρας του Αντιχρίστου. Αρχιερείς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της δικαιοδοσίας του Οικουµενικού Πατριαρχείου πώς επλανήθητε και εστράφητε εναντίον της εκκλησίας; Τόσοι και τόσοι πατέρες έχουν καταδικάσει τον παπισµό. Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, που πρίν απο λίγες µέρες γιορτάσαµε στο Ιερό Μοναστήρι µας, είπε “τόν πάπα να καταράσθε γιατί απ´αυτόν θα έλθει το κακό”. Ό Άγιος Νεκτάριος έχει γράψει πολλά βιβλία για τον παπισµό. Αγνοείτε ότι ο λαός της παπικής εκκλησίας είναι φανατισµένος εναντίον των ορθοδόξων και µας θεωρούν αιρετικούς; Ότι λατρεύουν τον πάπα σαν θεό; Θα έλθουν αυτοί στην ορθοδοξία; Εσείς τώρα όλα αυτά τα διαγράφετε και τρέχετε για εναγκαλισµό µε τον πάπα; Ισως σας ενδιαφέρει η ψευτοένωση για να καυχάσθε ότι επιτύχατε τις οδηγίες των µεγάλων αφεντικών σας, και θα θεωρηθήτε µεγάλοι νεοπατέρες. Να ενθυµείστε “Θεός ού µυκτηρίζετε (Γαλ.στ´7) και “φοβερόν το εµπεσείν είς χείρας θεού ζώντος”. Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι καιρός πλέον να ξυπνήσει ο λαός του Θεού απο τον λήθαργο της καλοζωίας και της αδιαφορίας για τα πνευµατικα ζητήµατα, και να λάβει ενεργό µέρος στόν πνευµατικό αγώνα, ο καθένας να βιάσει τον εαυτό του ανάλογα µε τις δυνάµεις του. Όταν είµεθα ενωµένοι στόν αγώνα είµαστε κάστρο ακατάλυτο. Μας απαγοητεύει η στάσις ορισµένων αδελφών, οι οποίοι χωρίς φόβο Θεού κοινωνούν µε προσωπικό κουτάλι επειδή φοβούνται την αρρώστια. Αυτό είναι καινοτοµία µέσα στην Εκκλησία, η οποία καθαιρείται. Η αγία Λαβίδα, επι δώδεκα και πλέον αιώνες τώρα αγιάζεται µέσα στο αίµα του Κυρίου µας και µεταδίδει ζωή και ευλογία και όχι µικρόβια. Πόσες πανδηµίες και ασθένειες έχουν περάσει; Πόσοι Ιερείς λειτουργούσαν και κοινωνούσαν σε φυµατικούς, λεπρούς, κ.ο.κ. και ἐκαναν κατάλυση; Ουδείς απο αυτούς βρέθηκε άρρωστος. Επίσης, δέν έχει καµία σχέση µε το κράτος και καµία διαταγή απο τη πολιτεία, αλλα απο εµπνευση της τοπικής Ιεραρχίας της Εκκλησίας µας. Βλέπετε το δηµοσιευθέν γράµµα της αδελφότητος, 7 Αυγούστου, 2020.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος µε την συµπεριφορά και τις αποφάσεις του έχει φέρει µεγάλο πνευµατικό πόνο και άγχος στο ποίµνιο και τον κλήρο, και έχει αναγκάσει τους πιστούς να αποφεύγουν την Ελληνική Ορθόδοξη µητέρα εκκλησία του Καναδά. Δεν αντιλαµβάνεται ότι απο την στιγµή που άρχισαν οι διαµαρτυρίες για τα κουταλάκια, θα συνεχιστούν και απο ρυάκι θα δηµιουργηθεί ορµητικός ποταµός και δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο; Τότε να δούµε που θα κρυφθεί. Δεν έχει κανείς το δικαίωµα να παίζει µε τήν πίστη τών Ορθοδόξων Ελλήνων και µε τις παραδόσεις της εκκλησιας. “Καί ού θαυµαστόν. αυτός γάρ ο Σατανάς µετασχηµατίζεται είς άγγελον φωτός. Ού µέγα ούν εί καί οί διάκονοι αυτού µετασχηµατίζονται ώς διάκονοι δικαιοσύνης ών τό τέλος έσται κατά τά έργα αυτών” (Κορ. Β´, ια´14,15)

Μας αποκαλούν ορισµένοι φανατικούς, και κάποιοι εξαφάνισαν τις εφηµερίδες απο εκκλησία, διότι περιείχαν τον έλεγχο της αδελφότητάς µας (7 Αυγ). Αυτό µας θυµίζει τον Ραβίνο Ντεϊβιντ Κούπερ, ο οποίος έγινε χριστιανός και έγραψε βιβλίο µε τίτλο αλλά µε παρέµβαση του διεθνούς Σιωνισµού, το βιβλίο εξαφανίστηκε. Άλλοι πάλι λέγουν, είµαστε λίγοι, τι µπορούµε να κάνουµε; “Ώστε, αδελφοί µου αγαπητοί, εδραίοι γίνεσθε, αµετακίνητοι, περισσεύοντες έν τώ έργω του Κυρίου πάντοτε, ειδότες ότι ο κόπος υµών ούκ έστι κενός έν Κυρίω”. (Κορ Α´, ιε´58) “Μη φοβού το µικρό ποίµνιο ότι ηυδόκησε ο Πατήρ ηµών δούναι ηµίν την βασιλείαν”. Με την σκέπη του Αγίου Πνεύµατος, και µε σθένος οµολογίας θα προσπαθήσοµε να κρατήσουµε την εκκλησία καθαρή απο αιρετικούς κληρικούς οι οποίοι πρέπει να αντικατασταθούν απο αγίους Ιερείς και Επισκόπους, οι οποίοι θα αγαπούν πραγµατικά την εκκλησία και θα επισκοπούν τον λαό του Θεού ώστε να µην χαθούν άλλα πρόβατα απο την ποίµνη του Κυρίου.

Ο Έλληνας τρία πράγµατα αγαπά και πάντα αγωνίζεται γιαυτά: Θρησκεία - Πατρίδα - Οικογένεια, και αλίµονο σε όποιον τα προσβάλει, είτε Αρχιεπίσκοπος είναι ή και Πατριάρχης. Και ενθυµηθείτε ότι Φωνή λαού - Οργή Θεού ΙΣΧΣ ΝΙΚΑ

Posted 
September 5, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.