Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η χρηματοοικονομική εποπτική αρχή του Οντάριο δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για το 2022 την Τετάρτη, επισημαίνοντας μια σειρά από τομείς στους οποίους η κυβέρνηση έχασε χρήματα και θα μπορούσε να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια.
Το έγγραφο 1.000 σελίδων περιείχε 15 ξεχωριστές αναφορές για μια ποικιλία θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και των εμβολιασμών για τον COVID-19, της περιβαλλοντικής προστασίας, των χρεώσεων ασφάλισης αυτοκινήτων και της εταιρείας Lottery and Gaming του Οντάριο.
Ένα γενικό θέμα μεταξύ των εκθέσεων είναι ότι η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και ο σχεδιασμός που κοστίζουν χρήματα στους φορολογούμενους και επηρέασαν τη λήψη αποφάσεων από τους αξιωματούχους.
Εδώ είναι τι πρέπει να γνωρίζετε:

ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΕ 3,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Ιουνίου του τρέχοντος έτους, περίπου το 38 τοις εκατό των δόσεων εμβολίου COVID-19 στο Οντάριο σπαταλήθηκαν.
Η γενική ελεγκτής Bonnie Lysyk είπε στην έκθεσή της ότι αυτό πιθανότατα οφείλεται σε υπερεκτίμηση της ενισχυτικής ζήτησης.
Συνολικά, το Οντάριο έχει σπαταλήσει περίπου το εννέα τοις εκατό όλων των δόσεων εμβολίων COVID-19.
Τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες σπατάλησαν περίπου το ένα τέταρτο όσων τους ανατέθηκαν να διαχειρίζονται, με μια κλινική στο ζωολογικό κήπο του Τορόντο και εννέα άλλες που λειτουργούν από την FH Health να απορρίπτουν περίπου το 20 τοις εκατό των δόσεων τους.
Η Switch Health σπατάλησε το 57 τοις εκατό των εμβολίων τους, σύμφωνα με την έκθεση.
Και οι δύο αυτές εταιρείες πληρώθηκαν συνολικά 18 εκατομμύρια δολάρια για τις υπηρεσίες τους.
Τα προβλήματα με την πύλη κρατήσεων της επαρχίας, καθώς και τα πολλά διαφορετικά διαθέσιμα συστήματα, πιθανότατα συνέβαλαν σε μέρος αυτής της σπατάλης. Η έκθεση διαπίστωσε ότι υπήρχαν περίπου 227.000 μη εμφανίσεις το 2021.
Η επαρχία ξόδεψε επίσης περίπου 114 εκατομμύρια δολάρια σε μια ειδική βάση δεδομένων για τον COVID-19 που ονομάζεται COVaxON, παρά το γεγονός ότι είχε ένα υπάρχον σύστημα μητρώου που ονομάζεται Panaroma, το οποίο η κυβέρνηση δεν επέκτεινε ποτέ.

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι γιατροί αμείβονταν πέντε φορές περισσότερο από τους νοσηλευτές και τους φαρμακοποιούς για τη χορήγηση εμβολίων κατά του COVID-19 σε κλινικές δημόσιας υγείας και νοσοκομείων.
Σύμφωνα με τον γενικό ελεγκτή, οι γιατροί λάμβαναν περίπου 170 δολάρια την ώρα για να εργαστούν σε μαζικό εμβολιασμό ή κινητή αναδυόμενη κλινική που λειτουργεί από μονάδα δημόσιας υγείας ή νοσοκομείο, ενώ οι νοσοκόμες έπαιρναν μεταξύ 32 και 49 δολάρια την ώρα.
Οι εγγεγραμμένοι πρακτικοί νοσηλευτές αμείβονταν ακόμη λιγότερο.
«Ενώ το Υπουργείο Υγείας μας ενημέρωσε ότι πλήρωνε τους γιατρούς περισσότερο από τους νοσηλευτές επειδή οι γιατροί γενικά αμείβονται περισσότερο, δεν διέθετε ανάλυση που να αποδεικνύει ότι αυτό ήταν δίκαιο, δεδομένου ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας εκτελούσαν αυτό το καθήκον σε χώρους εμβολιασμού», η έκθεση είπε.

ΜΥΣΤΗΡΙΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ
Ο γενικός ελεγκτής έστειλε μυστήριους αγοραστές σε τέσσερα καζίνο του Οντάριο για να αξιολογήσουν τις πρακτικές ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αγοραστές μπορούσαν να βγάλουν επιταγές συνολικού ύψους άνω των 45.000 $.
Ο Lysyk είπε ότι ενώ το προσωπικό προσπάθησε να επαληθεύσει εάν ο μυστήριος αγοραστής είχε παίξει στο καζίνο, απέτυχε να επαληθεύσει εάν τα χρήματα προέρχονταν από νόμιμες νίκες.
Οι αγοραστές μπόρεσαν να φύγουν από τα καζίνο με σχεδόν το 98 τοις εκατό των κεφαλαίων που είχαν εισφέρει αρχικά ως μετρητά, είπε ο ελεγκτής.

ΑΞΙΑ 66 εκατομμυρίων ΜΑΠ ΜΕ ΖΗΜΙΑ
Ο γενικός ελεγκτής διαπίστωσε ότι ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) αξίας περίπου 66 εκατομμυρίων δολαρίων που αγόρασε η κυβέρνηση του Οντάριο έπρεπε να απορριφθεί επειδή ήταν κατεστραμμένος, απαρχαιωμένος ή είχε λήξει.
Τα ληγμένα ή κατεστραμμένα ΜΑΠ περιλάμβαναν μάσκες και ορισμένα απολυμαντικά, όπως απολυμαντικό χεριών.
Ο ελεγκτής προειδοποίησε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ακόμα περίπου 100 εκατομμύρια μονάδες αναπνευστικών συσκευών N95 αξίας 81 εκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να «ξεπεράσουν τη ζήτηση της επαρχίας και θα λήξουν μέχρι τον Μάρτιο του 2030».
Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ της Υγείας του Οντάριο και του Υπουργείου Παιδείας οδήγησε σε επιπλέον κόστος 18,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ΟΝΤΑΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣΕ 13 εκατομμύρια δολάρια σε «PARTISAN» διαφημίσεις
Η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση του Οντάριο ξόδεψε περίπου 13,75 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι για «κομματική» διαφήμιση.
Κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2022, η κυβέρνηση δαπάνησε περίπου 69,33 εκατομμύρια δολάρια για διαφήμιση. Μεγάλο μέρος αυτού αφιερώθηκε στη διαφήμιση για τους εμβολιασμούς κατά του COVID-19 και σε σχετικές πρωτοβουλίες.
Ωστόσο, δύο καμπάνιες - οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 20 τοις εκατό αυτής της διαφήμισης - θα θεωρούνταν «κομματικές» σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες. Αναλύθηκαν στις εκθέσεις του γενικού ελεγκτή σε μια υποενότητα με τίτλο «Καμπάνιες με τις οποίες αντιμετωπίσαμε πρόβλημα».
Η πρώτη ήταν η καμπάνια «Fall Economic Statement», η οποία περιλάμβανε 36 διαφημίσεις στα αγγλικά και τα γαλλικά που κατευθύνουν τους κατοίκους του Οντάριο σε έναν ιστότοπο που απαριθμούσε προτεινόμενες επενδύσεις σε υπολογιστές. Ενώ ο σκοπός ήταν να «ενημερωθούν οι κάτοικοι του Οντάριο για τη δήλωση», ο γενικός ελεγκτής διαπίστωσε ότι ο σκοπός ήταν «να καλλιεργήσει μια θετική γνώμη της κυβέρνησης».
Η δεύτερη εκστρατεία ήταν η πρωτοβουλία της επαρχίας «Το Οντάριο γίνεται ισχυρότερο» και επίσης ενθάρρυνε τη θετική γνώμη της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον γενικό ελεγκτή.

Το ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΝΟΗΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΩΝ
Η έκθεση διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση αγνόησε τους δικούς της εμπειρογνώμονες όταν αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην κατασκευή οκτώ αυτοκινητοδρόμων, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου 413 και της παράκαμψης του Μπράντφορντ.
Η έκθεση βρήκε τον Υπουργό Μεταφορών
Η έκθεση διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση αγνόησε τους δικούς της εμπειρογνώμονες όταν αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην κατασκευή οκτώ αυτοκινητοδρόμων, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου 413 και της παράκαμψης του Μπράντφορντ.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι ο Υπουργός Μεταφορών έδωσε εντολή στο υπουργείο να αναβάλει έξι αυτοκινητόδρομους υψηλότερης προτεραιότητας που είχαν εγκριθεί από το Συμβούλιο Οικονομικών.
Ο Lysyk πρόσθεσε ότι το υπουργείο δεν είχε στρατηγική όταν η επαρχία αφαίρεσε τα τέλη από τους αυτοκινητόδρομους 412 και 418 πριν μπορέσει να ανακτηθεί το κόστος.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 14%
Τα μέσα ασφάλιστρα αυτοκινήτων στο Οντάριο αυξήθηκαν κατά περίπου 14% μεταξύ 2017 και 2021, σύμφωνα με την έκθεση.
"Παρά πολλές αναφορές που παρέχουν συστάσεις την τελευταία δεκαετία για τη βελτίωση του πλαισίου ιδιωτικής ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων του Οντάριο και χαμηλότερο κόστος ασφαλίστρων, η (ρυθμιστική αρχή) και το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν βελτιώσει επαρκώς το πλαίσιο για να παρέχουν λιγότερο δαπανηρή ιδιωτική ασφάλιση επιβατικών αυτοκινήτων στους κατοίκους του Οντάριο." έγραψε ο Lysyk.
Η Lysyk διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση είχε λάβει ελάχιστα μέτρα μετά από μια έκθεση του 2017 που συνιστούσε αρκετές αλλαγές για τη μείωση των τελών. Ωστόσο, είπε επίσης ότι η πανδημία μπορεί να εμπόδισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για χαμηλότερο κόστος.
Τα ποσοστά ασφάλισης αυτοκινήτων του Οντάριο είναι τα υψηλότερα στη χώρα.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 3,6 δις $
Το Οντάριο ξοδεύει 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ειδών, παρά το γεγονός ότι κοστίζουν στην επαρχία περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές.
Ο έλεγχος διαπίστωσε επίσης ότι οι υπεύθυνοι διατήρησης δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό χωροκατακτητικών ειδών. Τα τελευταία έξι χρόνια, οι αξιωματικοί εξέδωσαν 11 προειδοποιήσεις και απέβαλαν μηδενικές κατηγορίες.
Επιπλέον, δεκάδες χωροκατακτητικά είδη δεν παρακολουθούνται από την κυβέρνηση του Οντάριο.
«Διαπιστώσαμε ότι 33 χωροκατακτητικά είδη που αναγνωρίστηκαν ως υψηλού κινδύνου από κοντινές δικαιοδοσίες δεν παρακολουθήθηκαν συστηματικά από το Υπουργείο και έχουν βρεθεί στο Οντάριο», αναφέρει η έκθεση.
Ο γενικός ελεγκτής διαπίστωσε επίσης ότι το ποσοστό της αστικής γης που χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου έχει μειωθεί κατά 94 τοις εκατό στα μεγάλα και μεσαία αστικά κέντρα της επαρχίας.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Η Lysyk διαπίστωσε ότι η υπερβολική εξάρτηση από διεθνείς φοιτητές θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική υγεία 23 πανεπιστημίων.
«Λόγω της μείωσης και του παγώματος των εγχώριων διδάκτρων στο Οντάριο και της χαμηλότερης εγχώριας χρηματοδότησης ανά πανεπιστήμιο στο Οντάριο σε σύγκριση με τον υπόλοιπο Καναδά, τα πανεπιστήμια στρέφονται προς τα διεθνή έσοδα φοιτητών για οικονομική σταθερότητα», έγραψε, προσθέτοντας ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να προσαρμοστούν στρατηγικές πρόσληψης.
Ένας έλεγχος τεσσάρων πανεπιστημίων – του Nipissing University, του Algoma University, του Ontario Tech και του University of Windsor – δείχνει ότι λειτουργούν με οικονομικά σταθερό τρόπο.

Posted 
December 2, 2022
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.