Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

γράφει η Δήμητρα Κολοβός

Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε το νέο στοιχειώδες πρόγραμμα μαθηματικών της επαρχίας για να προετοιμάσει καλύτερα τους μαθητές  σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ενισχύοντας τις μαθηματικές τους ικανότητες και βελτιώνοντας τους βαθμούς. Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε μέσα σε  δύο χρόνια με την καθοδήγηση γονέων, εκπαιδευτικών μαθηματικών, ακαδημαϊκών και ειδικών στην εκπαίδευση μαθηματικών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέψει μια δεκαετία φθίνουσας βαθμολογίας μαθηματικών και θα είναι διαθέσιμο σε μαθητές σε όλη την επαρχία από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Λεπτομέρειες ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Doug Ford, την Christine Elliott, αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Υγείας, και τον Stephen Lecce, Υπουργό Παιδείας.

"Υποσχέθηκα στους γονείς ότι θα διορθώσουμε το προβληματικό εκπαιδευτικό σύστημα που κληρονομήσαμε, θα επιστρέψουμε στα βασικά και θα διδάξουμε στα παιδιά μας τα βασικά μαθηματικά που χρειάζονται για τη δια βίου επιτυχία", δήλωσε ο Premier Ford. "Σήμερα, η κυβέρνησή μας εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση με το πρώτο μαθηματικό πρόγραμμα στον Καναδά για τους βαθμούς 1-8 που περιλαμβάνει τη διδασκαλία της κωδικοποίησης και τον οικονομικό προγραμματισμό, και τις δύο κρίσιμες δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές μας να προετοιμαστούν και να επιτύχουν στον σύγχρονο κόσμο και στο σύγχρονο εργατικό δυναμικό. "

Το νέο πρόγραμμα μαθηματικών για τους βαθμούς 1-8 θα περιλαμβάνει:

•  Κατανόηση της αξίας και της χρήσης των χρημάτων μέσω υποχρεωτικών εννοιών χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.

• Για πρώτη φορά, θα διδαχθούν δεξιότητες προγραμματισμού ή προγραμματισμού υπολογιστών ξεκινώντας από την 1η τάξη που θα βελτιώσετε την επίλυση προβλημάτων και την ευχέρεια με την τεχνολογία, ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές για θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

•  Πρακτικά παραδείγματα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνδέσουν τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή.

• Έμφαση σε βασικές μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες, όπως η εκμάθηση και η ανάκληση αριθμητικών στοιχείων.

"Για πάνω από μια δεκαετία, πάρα πολλοί μαθητές δεν διέθεταν καθημερινά μαθηματικά, χρηματοοικονομικές γνώσεις και αριθμητικές δεξιότητες", δήλωσε ο υπουργός Λέτσε. "Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα βοηθήσει τους μαθητές να λύσουν καθημερινά μαθηματικά προβλήματα, να ενσωματώσουν τον οικονομικό αλφαβητισμό στις πρώτες τάξεις και να προετοιμάσουν καλύτερα τους μαθητές για τις δουλειές του αύριο διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής μαθαίνει πώς να κωδικοποιεί."

Το Υπουργείο Παιδείας αλλάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο καθιστά διαθέσιμο το πρόγραμμα σπουδών για να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο  αφομοιώνονται οι πληροφορίες. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα μαθηματικών θα είναι το πρώτο που θα ενσωματωθεί στον νέο ιστότοπο προγραμμάτων σπουδών και πόρων, ένας ψηφιακός χώρος όπου όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών και μαθησιακούς στόχους. Αυτή η πλατφόρμα θα βοηθήσει τους γονείς, τους μαθητές και τους δασκάλους να δουν συνδέσεις μεταξύ της μάθησης σε διαφορετικά επίπεδα και θέματα.

"Το νέο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του Οντάριο βασίζεται σε δεδομένα που αντλήσαμε και αφορούν τη μάθηση  και πώς οι μαθητές θα αναπτύξουν περαιτέρα την κατανόηση. Υποστηρίζει όλους τους μαθητές  με ευκαιρίες να μάθουν θεμελιώδη μαθηματικά και να συμμετάσχουν σε τρέχοντα θέματα. Ο στόχος είναι να υποστηρίξει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν μαθηματικά στη ζωή τους σήμερα, και πώς θα βοηθήσουν οι γνώσεις αυτές για καλύτερες αποφάσεις στη μελλοντική τους πορεία.

• Το νέο στοιχειώδες μαθηματικό πρόγραμμα είναι μέρος μιας τετραετούς μαθηματικής στρατηγικής της κυβέρνησης για να διασφαλίσει ότι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να υπερέχουν στα μαθηματικά.

• Η  κάρτα αναφοράς θα ενημερωθεί για να ευθυγραμμιστεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και θα παρέχει μια συνολική βαθμολογία στα μαθηματικά, μαζί με σχόλια σχετικά με τα διαφορετικά σκέλη του προγράμματος σπουδών για να δώσει στους γονείς μια καλύτερη συνολική αξιολόγηση για την πρόοδο του παιδιού τους.

• Οι μαθητές  3ης  και 6ης τάξης δεν θα συμμετάσχουν στις αξιολογήσεις της Εκπαίδευσης (EQAO) κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, καθώς το υπουργείο εργάζεται για να ευθυγραμμίσει τις αξιολογήσεις με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι μαθητές της τάξης 9 και της τάξης 10 θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την αξιολόγηση των μαθηματικών και το OSSLT, αντίστοιχα.

• Η Κυβέρνηση του Οντάριο έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική εφαρμογή του νέου βασικού προγράμματος μαθηματικών. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πόρων για κάθε τάξη, καθώς και σε βάθος εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς, διευθυντές και προσωπικό του διοικητικού συμβουλίου.

• Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν επίσης να επωφελούνται από επενδύσεις στην επαγγελματική ανάπτυξη και στα μαθηματικά υποστηρίγματα, συμπεριλαμβανομένων 10 εκατομμυρίων δολαρίων για  μαθηματικά βοηθήματα βασισμένα στο διοικητικό συμβούλιο, 15 εκατομμυρίων δολαρίων για εκπαιδευτικούς βασισμένους στο σχολείο και 15 εκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξουν το χρόνο που θα διαθέσουν για να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με το καινούριο πρόγραμμα σπουδών.

Posted 
June 26, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.