Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Σε αυτή τη δοκιμασία την οποία περνά η χώρα, η οποία δεν είναι μόνο υγειονομική αλλά και οικονομική, είχαμε από την αρχή διαβεβαιώσει ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Δράσαμε έγκαιρα και άμεσα, και ήδη βρίσκεται εν εξελίξει ένα μεγάλο πακέτο στήριξης της οικονομίας μας, το οποίο περιλαμβάνει πέραν των 60 μέτρων και το οποίο κοστολογείται κοντά στα 1.2 δις ευρώ.

Το πακέτο στήριξης συγκριτικά με το μέγεθος και τις δυνατότητες της οικονομίας μας είναι από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει ένα ισχυρό δίκτυ κοινωνικής προστασίας, και στηρίζει την επιχειρηματικότητα.

Με το πακέτο αυτό κρατήσαμε σε υψηλά επίπεδα το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας, συμπληρώνοντάς το για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την περίοδο του lockdown, αλλά παράλληλα εφαρμόσαμε και πολιτικές που μείωσαν τις δαπάνες και τα έξοδα. Στηρίξαμε με έκτακτο προϋπολογισμό τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας. Ενισχύσαμε με σημαντικά κονδύλια τον τομέα της υγείας. Αναστείλαμε για δέκα μήνες την καταβολή των δόσεων και των επιτοκίων όλων των δανείων. Στηρίξαμε φοιτητές, ευπαθείς ομάδες, γονείς που χρειάζονταν να περιοριστούν για να φροντίζουν τα παιδιά τους, και ανθρώπους του πολιτισμού. Μειώσαμε το ηλεκτρικό ρεύμα και αναστείλαμε πληρωμές φόρων και οφειλών.

Με αυτά τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Κυβέρνηση, καταφέραμε επιτυχώς όχι μόνο να διαχειριστούμε την υγειονομική πτυχή της κρίσης, αλλά και να αποτρέψουμε απολύσεις προσωπικού, πτωχεύσεις επιχειρήσεων, αλλά και αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις που βλέπουμε σε άλλες χώρες.

Ως Κυβέρνηση έχουμε τη βεβαιότητα, ότι η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και η επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, θα μας επιτρέψει να περάσουμε στην αντεπίθεση, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Περνάμε σε μια δεύτερη περίοδο που στόχο έχει την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σε αυτή  τη δεύτερη περίοδο, την περίοδο της επανεκκίνησης, η Kυβέρνηση, με τις χθεσινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, υιοθετεί ένα νέο, πιο στοχευμένο πακέτο μέτρων. Ένα κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποτελεσματικό πακέτο, που αφορά μεταξύ άλλων μια πολύ σημαντική απευθείας χορηγία στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας. Μια χορηγία προς κάλυψη οφειλών σε ενοίκια, ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Ένα πακέτο που στηρίζει τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν στέγη. Που βοηθά τον ιδιαίτερα ζωτικό για την οικονομία τομέα του τουρισμού, στην προσπάθεια του να ανακάμψει. Που ενισχύει τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία και μηχανισμούς που μας παρέχονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε αυτή την προσπάθεια θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Kυβέρνηση επιδιώκει πάντα την αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και όλο τον πολιτικό κόσμο παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να προκύπτουν. Η πρόθεση μου είναι να ενημερώσω άμεσα την Βουλή των Αντιπροσώπων για το νέο πακέτο στήριξης, προσδοκώντας στην συνεργασία όλων, γιατί αυτό που αναμένουν οι πολίτες μας και η αγορά αυτή την ώρα δεν είναι πολιτικές αντιπαραθέσεις αλλά συμπόρευση ώστε να προσδώσουμε αίσθημα εμπιστοσύνης στην αγορά, και να βγούμε δυνατοί από αυτή την κρίση.

Το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»)

Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα κράτη μέλη της ΕΕ, του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε από το Δ.Σ της ΕΤΕπ μόλις την Τρίτη 26/5.

Με τη χθεσινή του απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund») με συνεισφορά ποσό ύψους €32,5 εκ. υπό την μορφή εγγυήσεων.

Το Ταμείο που έχει σχεδιαστεί θα παραχωρεί απευθείας εγγυήσεις μέχρι και 80% προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για χρηματοδότηση ΜμΕ. Περιλαμβάνει και δυνατότητα παροχής αντεγγυήσεων προς τα εθνικά σχέδια εγγυήσεων.

Δικαιούχοι θα είναι ΜμΕ και Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 3000 άτομα προσωπικό) για να έχουν πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση και να συμβάλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης των οικονομιών τους.

Τα κράτη μέλη που θα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων θα συνεισφέρουν  συνολικά €25 δις υπό μορφή εγγυήσεων μέσω των οποίων το ταμείο αναμένεται να διοχετεύσει μέχρι €200 δις σε στοχευμένες  χρηματοδοτήσεις προς τις ΜμΕ και προς τις Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης που επηρεάζονται από την κρίση COVID-19.

Όπως όλες οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έτσι και το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων δεν έχει ποσοστώσεις για τις χώρες μέλη. Υπολογίζεται ότι οι επιχειρήσεις της Κύπρου θα μπορέσουν να επωφεληθούν με ένα ποσό μεταξύ €300 - €400 εκ. για τις ανάγκες των επιχειρήσεων μας.

2. Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Πρόκειται για αξιοποίηση υφιστάμενου σχεδίου το οποίο λειτουργεί από το 2014 με οικονομική συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της ΕΤΕπ με σκοπό την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και τη χρηματοδότηση των ΜμΕ.

Το Σχέδιο έχει μεγάλη απήχηση και αξιολογήθηκε θετικά τόσο από την ΕΤΕπ όσο και από ανεξάρτητο συμβουλευτικό οίκο. Η κυβερνητική εγγύηση δίνεται προς την ΕΤΕπ, και όχι προς τις επιχειρήσεις ή τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο, και υπογράφονται συμφωνίες μεταξύ της ΕΤΕπ και των τραπεζικών ιδρυμάτων που μετέχουν στο Σχέδιο.

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συνολικού ύψους του Σχεδίου κατά 500 εκ. Ευρώ.

Δικαιούχοι:

Κυπριακές επιχειρήσεις μέχρι 3,000 εργαζομένους, που έχουν εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο.

Ευνοϊκοί Όροι δανείων:

  • Τα επιτόκια είναι χαμηλότερα συγκριτικά με τα επιτόκια που θα χρέωναν τα  τραπεζικά ιδρύματα χωρίς την υπό αναφορά χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, καθώς το Σχέδιο, προβλέπει οικονομικό πλεονέκτημα τουλάχιστον 0.5 ποσοστιαίας μονάδας (50 μονάδες βάσεις).
  • Πρόσθετα, τα επιτόκια για δάνεια τα οποία συνάπτονται από αυτό το Σχέδιο, μπορούν να τύχουν επιδότησης από το «Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης του Επιτοκίου».
  • Μεγάλη διάρκεια δανείου (μέχρι 12 χρόνια).
  • Επιλογή για σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.
  • Ακόμη πιο ευνοϊκό επιτόκιο με πρόσθετη μείωση (0.50 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο) σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια «Jobs for Youth»).

Σημείωση:

  • Για τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν συμπληρωματικά το υπό αναφορά Σχέδιο μαζί με το Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου νοείται ότι ισχύει ο όρος: μη απολύσεων πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).

3. Ρευστότητα ύψους μέχρι €800 εκ. για χρηματοδότηση ΜμΕ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ)

Το ΤΕΚ ιδρύθηκε το 2013 με συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ΜμΕ με την παραχώρηση δανείων με ευνοϊκούς όρους από τα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Διαχείριση Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου:

Η διαχείριση του ΤΕΚ έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο της ΕΤΕπ, το οποίο εποπτεύει τη διαδικασία,  χωρίς την εμπλοκή της Κυβέρνησης στη διαδικασία δανειοδότησης.

Χρηματοδοτικό εργαλείο:

Συγχρηματοδότηση και επιμερισμός ρίσκου (50%-50%) μεταξύ της Κυβέρνησης και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που μετέχουν στο Σχέδιο. Συνεπώς, η Κυβέρνηση θα λάβει δάνειο €400 εκ. από την ΕΤΕπ προς χρηματοδότηση του 50% της ρευστότητας.

Δικαιούχοι:

ΜμΕ με μέγιστο αριθμό εργαζομένων τα 250 άτομα.

Posted 
May 29, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.