Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μετά τη συνεδρία, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Κλέλια Βασιλείου σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε «τη σύσταση Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων λόγω του συντονισμού που απαιτείται ως προς τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά νέου εφεδρικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προς αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου συστήματος στο Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων στην Ακρόπολη.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μέσω του αρμόδιου Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας έλαβε έγκριση να προχωρήσει άμεσα στην ανάθεση της αγοράς νέου εφεδρικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (Watchkeeper), τύπου TopSky.

 Η εφεδρικότητα στην παροχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας απαιτείται τόσο επιχειρησιακά όσο και ρυθμιστικά, αφού αποτελεί υποχρέωση του κράτους προς τους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και ο Διαχειριστής Δικτύου (Network Manager) του EUROCONTROL.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση στον Περί Αρχαιοτήτων Νόμου, και η οποία τροποποίηση επιτρέπει στο εξής την είσοδο των ατόμων με αναπηρία που διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα καθώς και των συνοδών τους δωρεάν σε όλους τους χώρους και μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του.

Σε άλλη απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2019».

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερομηνίας  25/10/2017 εξουσιοδότησε τον Υπουργό Μεταφορών όπως μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν να υπογράψει το σχετικό μνημόνιο συναντίληψης, το οποίο προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συστημάτων πληροφορικής και άλλων, εκεί όπου δεν εμπίπτουν νομοθετικές ή νομικές υποχρεώσεις των δύο κρατών στα εσωτερικά τους.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπερωριακή απασχόληση φαρμακοποιών, για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από την επέκταση ωρών λειτουργίας των φαρμακείων των Αγροτικών Κέντρων Κοφίνου, Κλήρου, του φαρμακείου του Νοσοκομείου Κυπερούντας, καθώς και των φαρμακείων των Αστικών Κέντρων Υγείας ΄Εγκωμης, Αγλαντζιάς και Στροβόλου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπερωριακή αποζημίωσης των φαρμακοποιών για την κάλυψη των δαπανών μέχρι τις 30/6/2019,

Η συνολική δαπάνη μέχρι τις 30 Ιουνίου ανέρχεται σε περίπου 51 χιλιάδες ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να εξεύρει τις απαιτούμενες πιστώσεις νοουμένου ότι δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη της από εξοικονομήσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,

Επίσης, σε συνέχεια των συζητήσεων που αφορά και στον πρόσφατο διορισμό στο σύστημα Διακυβέρνησης ΄Ερευνας και Καινοτομίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Ιδρύματος Προώθησης ΄Ερευνας προς εναρμόνιση του με το νέο σύστημα.

Οι τροποποιήσεις αφορούν σε μετονομασία του σε ΄Ίδρυμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας, εμπλουτισμό των σκοπών λειτουργίας του, τροποποιήσεις στη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου κ.α.

Το δεύτερο στοιχείο της σημερινής απόφασης αφορά στο σύστημα διαχείρισης εσόδων του Ιδρύματος τα οποία θα προκύπτουν από την πληρωμή εκάστου επενδυτή που εντάσσεται στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα για 75 χιλιάδες ευρώ για αξιοποίηση προς όφελος του Συστήματος Διακυβέρνησης ΄Ερευνας και Καινοτομίας και των στόχων που έχουν θεσπιστεί και εγκρίνονται σήμερα».

Posted 
February 15, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.