Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Το Οντάριο αναβάλλει τις διακοπές του Μαρτίου για τα σχολεία σε μια προσπάθεια μείωσης της κοινοτικής μετάδοσης του COVID-19

Ο Stephen Lecce, Υπουργός Παιδείας του Οντάριο, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το “διάλειμμα” του Μαρτίου:

"Προς στήριξη των συλλογικών μας προσπαθειών να διατηρήσουμε τα σχολεία ασφαλή, αναβάλουμε τις σχολικές διακοπές του Μαρτίου έως τις 12-16 Απριλίου 2021. Αυτή η απόφαση ελήφθη με την συμβουλή του Διευθυντή Υγείας του Οντάριο και αξιωματούχων δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων με πολλούς τοπικούς Ιατρούς Υγείας.

Πολλοί μαθητές μαθαίνουν εξ αποστάσεως από τις αρχές του 2021. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε συμβουλές για τη δημόσια υγεία για να προστατεύσουμε τα σχολεία και να αποφύγουμε την επανάληψη της ανησυχίας σχετικά με την αύξηση των περιπτώσεων που σχετίζονται με τη νεολαία κατά το χειμερινό διάλειμμα, όταν οι μαθητές και το προσωπικό ήταν εκτός σχολείου για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο. Λαμβάνουμε αυτήν την προφύλαξη βάσει συμβουλών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Επιστημονικού Συμβουλίου της επαρχίας και του Διευθυντή Ιατρικής Υγείας, για να βοηθήσουμε στην προστασία από τις αναδυόμενες παραλλαγές COVID-19 που προκαλούν ανησυχία.

Εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά των μαθητών και του προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η διακοπή του Μαρτίου αναβάλλεται, δεν ακυρώνεται. Για να διατηρήσουμε τα σχολεία ανοιχτά, πρέπει να τα διατηρήσουμε απαλλαγμένα από το COVID. Συνεχίζοντας να ακολουθούμε συμβουλές για τη δημόσια υγεία και εισάγοντας πρόσθετα μέτρα ασφάλειας και περισσότερες δοκιμές, υποστηρίζουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες για να εμποδίσουμε το COVID-19 να εισέλθει στα σχολεία μας.

Όσον αφορά τα ταξίδια, η θέση της κυβέρνησής μας σε αυτό είναι αμετάβλητη. Οι  κάτοικοι του Οντάριο θα πρέπει να αποφεύγουν να ταξιδεύουν, ιδίως δεδομένης της αύξησης των νέων παραλλαγών που αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τη χώρα μας. Παρακαλώ μείνετε στο σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο και συνεχίστε ακολουθώντας την καθοδήγηση των υπαλλήλων δημόσιας υγείας, ώστε να μπορούμε να διατηρούμε τα σχολεία ανοιχτά και να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή υγείας και όλες τις οικογένειες.

Αυτές οι αποφάσεις - βάσει των συμβουλών των ειδικών ιατρικής - δεν είναι ποτέ εύκολες, αλλά είναι απαραίτητες για να διατηρηθούν οι οικογένειες του Οντάριο ασφαλείς. "

Το Υπουργείο συμβουλεύτηκε τις ενώσεις διαχειριστών, τις ομοσπονδίες δασκάλων, τα σωματεία εκπαιδευτικών εργαζομένων και τις ενώσεις διευθυντών και αντιπροέδρων. Επιπλέον σχόλια δόθηκαν από τους ενδιαφερόμενους μέσω γραπτών υποβολών

Το Οντάριο ανακοίνωσε τις ημερομηνίες επιστροφής για προσωπική μάθηση για όλες τις υπόλοιπες μονάδες δημόσιας υγείας (PHU). Από τις 16 Φεβρουαρίου 2021, όλοι οι μαθητές στο Οντάριο θα μπορούν να μάθουν αυτοπροσώπως.

Για να υποστηρίξει την ασφαλή επιστροφή της προσωπικής μάθησης, το Οντάριο έχει βελτιώσει νέα μέτρα για να συνεχίσει να προστατεύει τους μαθητές και το προσωπικό από το COVID-19 στην τάξη. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Αυξημένη πρόσβαση σε επαρχίες σε στοχευμένες ασυμπτωματικές δοκιμές για μαθητές και προσωπικό.

Υποχρεωτική απαίτηση κάλυψης για μαθητές στις τάξεις 1-3 και απαίτηση κάλυψης για βαθμούς 1-12 σε εξωτερικούς χώρους όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί η φυσική απόσταση.

Παροχή 3,5 εκατομμυρίων μάσκες υψηλής ποιότητας στα σχολεία ως εφεδρική προσφορά για μαθητές βαθμού 1-12.

Καθοδήγηση που αποθαρρύνει  συγκεντρώσεις  μαθητών και  προσωπικού πριν και μετά το σχολείο. 

Προσωρινή πιστοποίηση των επιλέξιμων υποψηφίων δασκάλων που πρόκειται να αποφοιτήσουν το 2021 για τη σταθεροποίηση του επιπέδου του προσωπικού.

Αυτά τα νέα μέτρα βασίζονται σε περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια που παρείχε το Οντάριο σε πρόσθετους πόρους για την προστασία των σχολείων από την εξάπλωση του COVID-19.

Posted 
February 12, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.