Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

γράφει η Δήμητρα Κολοβός

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου του Οντάριο θα πρέπει να προγραμματίστουν για πλήρη επιστροφή στην τάξη αυτό το φθινόπωρο, ενώ οι μαθητές γυμνασίου στα μεγαλύτερα σχολικά συμβούλια θα παρακολουθήσουν το μάθημα σε εναλλακτικές ημέρες, με 15 μαθητές να είναι το μέγιστο μέγεθος τάξης, σύμφωνα με το σχέδιο επιστροφής στο σχολείο της επαρχίας.

Τα καλύμματα προσώπου θα είναι υποχρεωτικά για τις τάξεις από  4η  έως 12η, ενώ θα «ενθαρρύνεται» για το νηπιαγωγείο έως την 3η Δημοτικού. Μάσκες θα παρέχονται σε δασκάλους και άλλο σχολικό προσωπικό, σύμφωνα με τον υπουργός Παιδείας.

Οι οικογένειες θα έχουν ακόμη την επιλογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης για τα παιδιά τους.

Ο υπουργός Παιδείας Stephen Lecce αποκάλυψε το σχέδιο μόλις έξι εβδομάδες πριν οι μαθητές προγραμματιστούν να επιστρέψουν στο σχολείο και μια εβδομάδα πριν από την αρχική κλήση των 72 σχολικών συμβουλίων της επαρχίας να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους για το ακαδημαϊκό έτος.

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου έως την 8η τάξη, αναμένεται να παρακολουθήσουν  μαθήματα πέντε ημέρες την εβδομάδα, αλλά θα τοποθετηθούν σε μια τάξη για ολόκληρη την ημέρα, όπου θα περιλαμβάνεται και μεσημεριανό γεύμα.

Για μαθητές γυμνασίου, θα υπάρχουν τάξεις περίπου 15 μαθητών που παρακολουθούν τάξη σε εναλλακτικές ημέρες ή εναλλακτικά προγράμματα. Αυτό το σχέδιο θα ισχύει για 24 καθορισμένα σχολικά συμβούλια σε ολόκληρη την επαρχία, συμπεριλαμβανομένων των Τορόντο, Τορόντο Καθολικό, Peel, York, Durham, Halton, Hamilton-Wentworth και Ottawa-Carlton.

Για τα 48 μη καθορισμένα σχολικά συμβούλια, τα οποία συνήθως έχουν μικρότερες εγγραφές, οι μαθητές αναμένεται να παρακολουθούν καθημερινά την τάξη με βελτιωμένα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας.

Όλα τα σχολικά συμβούλια θα υιοθετήσουν μεθόδους χρονοδιαγράμματος, για να περιορίσουν τον αριθμό των άμεσων και έμμεσων επαφών μεταξύ μαθητών.

«Θα επιστρέψουμε τα παιδιά μας στα σχολεία με προσοχή και ασφάλεια και θέλοντας να διατηρήσουμε το γνωστό περιβάλλον που οι μαθητές είχαν και στο παρελθόν», δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford, προσθέτοντας ότι το σχέδιο είχε πράσινο φως από κορυφαίους αξιωματούχους δημόσιας υγείας.

Η επαρχία είχε προηγουμένως ζητήσει από τα σχολικά συμβούλια να προετοιμαστούν για τρία σενάρια τον Σεπτέμβριο: (άρθρο του «Ελληνικού Τύπου» στις 24 Ιουλίου στη σελίδα 6 με τίτλο: «Σενάρια για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία”) τακτική εκπαίδευση στην τάξη με μέτρα φυσικής απόστασης, απομακρυσμένη μάθηση πλήρους απασχόλησης και υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει και τις δύο προσεγγίσεις.

Ο Stephen Lecce αρχικά εξέφρασε μια προτίμηση για το υβριδικό μοντέλο, το οποίο προέβλεπε όχι περισσότερους από 15 μαθητές στην τάξη να παρευρίσκονταν σε εναλλασσόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Πιο πρόσφατα, εξέφρασε την προτίμησή του για πλήρη μάθηση, στην τάξη.

Οι γονείς θα έχουν την επιλογή της εξ αποστάσεως μάθησης για τα παιδιά τους και τα σχολικά συμβούλια θα κληθούν να εφαρμόσουν προσαρμοσμένα και απομακρυσμένα μοντέλα μάθησης εάν απαιτούνται.

Οι μαθητές με υψηλό επίπεδο ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που δεν μπορούν να σπουδάσουν εξ αποστάσεως θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν καθημερινά το μάθημα.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα παρακολούθησης του σχολείου και οποιοσδήποτε μαθητής ή μέλος του προσωπικού, εμφανίζει συμπτώματα του COVID-19 θα διαχωριστεί αμέσως από τους άλλους. Σε αυτά τα άτομα δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν στο σχολείο έως ότου οι εξετάσεις τους επιστρέψουν αρνητικές και δεν έχουν συμπτώματα για 24 ώρες και εγκριθούν από υπαλλήλους δημόσιας υγείας σχετικά με την επάνοδο τους.

Τα σχολεία θα κληθούν επίσης να τηρούν αρχείο των τάξεων, των μεταφερόμενων μαθητών και των επισκεπτών, έτσι ώστε να γίνεται σωστή ανίχνευση επαφών από υπαλλήλους δημόσιας υγείας.

Η κυβέρνηση διαθέσει επίσης νέα χρηματοδότηση 309 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 60 εκατομμυρίων δολαρίων για PPE, 80 εκατομμυρίων δολαρίων για επιπλέον προσωπικό και 25 εκατομμυρίων δολαρίων για καθαρισμό προμηθειών. Αυτό είναι επιπλέον ποσό που θα χορηγηθεί πλέον των 25 εκατομ. δολαρίων στη χρηματοδότηση που είχε ήδη ανακοινωθεί για υποστήριξη ψυχικής υγείας και τεχνολογίας.

Posted 
August 1, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.