Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Σε σημαντικές τομές που έχουν επιτευχθεί στις υπηρεσίες επικοινωνιών και τεχνολογίας, αλλά και στην ανάγκη να γίνουν ακόμα περισσότερα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατά την τελετή διαβεβαίωσης του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τον επαναδιορισμό του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Γιώργου Μιχαηλίδη και Πέτρου Γαλίδη, αντίστοιχα.

 
Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι για τον επαναδιορισμό καταγράφηκε η προηγούμενη ευδόκιμος θητεία τους στις θέσεις καθώς και η εργατικότητα που επέδειξαν όσον αφορά την επιτέλεση των καθηκόντων τους.
 
«Εργατικότητα που επιμαρτυρείται από την υψηλή προσφορά και την αποτελεσματικότητα στους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων και της σημαίνουσας αποστολής του Γραφείου σας», είπε.
 
Πρόσθεσε ότι στους τομείς αυτούς παράχθηκε μέχρι στιγμής πλούσιο έργο, απολύτως συναφές με τη συγκροτημένη πολιτική που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση στοχεύοντας την εναρμόνιση της κυπριακής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες, την Ψηφιακή Ασφάλεια και Κυβερνοασφάλεια, τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για ανάπτυξη και ενδυνάμωση των επενδύσεων και την προστασία του καταναλωτή.
 
«Πρέπει να σημειώσω ότι, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες επικοινωνιών και τεχνολογίας ως ένα ραγδαία εξελισσόμενο και καθοριστικής σημασίας τομέα για την ανάπτυξη της οικονομίας και την αναβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών, επικεντρώσαμε τη στοχευμένη προσπάθειά μας στην εξέλιξη και πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, είπε ο Πρόεδρος.
 
Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, σε αγαστή συνεργασία και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Γραφείου του Επιτρόπου, επιτεύχθηκαν σημαντικές τομές και βήματα προόδου.
 
Παράλληλα ανέφερε ότι απαιτούνται πολύ περισσότερα και μετά τον διορισμό του Υφυπουργό Καινοτομίας και Ψηφιακού Ανασχηματισμού.

Μεταξύ αυτών, η ανάπτυξη δικτύων σταθερής και κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης με 100% πληθυσμιακή κάλυψη και την προώθηση εκ μέρους των παροχέων δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων, δημιουργώντας τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.
 
Ακόμα, ανέφερε, η ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων που δίνουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών βάσει των αναγκών του, αλλά και του ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνει.
 
Επίσης, όπως είπε, η θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Κυβερνοασφάλειας, για τον καθορισμό των μέτρων ασφάλειας που πρέπει να τηρούν όλες οι κρίσιμες υποδομές πληροφοριών του κράτους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ημιδημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
 
Παράλληλα, ανέφερε ο Πρόεδρος, η συμμετοχή σε πέντε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για εξασφάλιση τεχνογνωσίας στα θέματα Κυβερνοασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και πρόσθετων κονδυλίων που ανέρχονται περίπου σε τρία εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση σχετικών έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Ο Πρόεδρος Αναφέρθηκε αναφέρθηκε, παράλληλα, στην αναγνωρισιμότητα και στην εμπιστοσύνη που χαίρει το Γραφείο του Επιτρόπου και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας με την ενεργό συμμετοχή του στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, τόσο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στα ταχυδρομεία, όσο και στην Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.
 
Ακόμα, όπως είπε, στην προσφορά της ρυθμιστικής εμπειρίας της Αρχής σε υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της βορείου Αφρικής, στην καθοδήγηση και υποστήριξη υπηρεσιών άλλων κρατών μελών για την πιστοποίηση των εθνικών τους ομάδων διαχείρισης ηλεκτρονικών επιθέσεων αλλά και στις συνέργειες και στη συνεργασία με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς.
 
Συμπλήρωσε ότι η ραγδαία εξέλιξη των υπηρεσιών επικοινωνιών και τεχνολογίας και των ποικίλων οφελών που αυτές δύνανται να επιφέρουν για την οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες, καθιστούν την Κυβέρνηση ακόμα πιο αποφασιστική. Διαβεβαίωσε ότι είναι στις προτεραιότητες και στο επίκεντρο των προσπαθειών της Κυβέρνησης, έτσι ώστε να υπάρχει περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του εν λόγω τομέα.
 
«Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση είναι που καλείσθε σήμερα να συνεχίσετε με την ίδια εργατικότητα και ζήλο, πάντοτε σε συνεργασία με τον Υφυπουργό στον οποίον υπάγεται η Αρχή, να επιτελείται το έργο που σας ανατίθεται. Δεν έχω καμία αμφιβολία, μέσα από την πείρα και εμπειρία σας, και την καταγραφείσα προσφορά σας ότι θα πετύχετε στο έργο που η Πολιτεία σας εμπιστεύεται», κατέληξε.
 
Από την πλευρά του ο κ. Μιχαηλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας το Γραφείο του Επιτρόπου, εστίασε σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, τη διεύρυνση και προώθηση των επενδύσεων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.
 
Πρόσθεσε ότι το Γραφείο πέτυχε τη δημιουργία ακόμα πιο ανταγωνιστικής αγοράς, ενώ στο εξωτερικό πέτυχε να καθιερωθεί η Κύπρος ανάμεσα σε χώρες που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, με αποτέλεσμα το 2018 το Γραφείο να πετύχει τη θέση Αντιπροέδρου στο αρμόδιο ευρωπαϊκό Σώμα.
 
Σε ό,τι αφορά το θέμα της Κυβερνοασφάλειας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η Κύπρος στον τομέα αυτό χαρακτηρίστηκε από το αρμόδιο ευρωπαϊκό Σώμα Ασφάλειας ως πλέον αναπτυσσόμενη στην Ευρώπη.
 
Τέλος, είπε ότι αν η Κύπρος προχωρήσει στον τομέα της τεχνολογίας με στοχευμένα μέτρα μπορεί να κερδίσει ανεκτίμητα οφέλη για την οικονομία.  

Posted 
June 26, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.