Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Οι Καναδοί λαμβάνουν αποφάσεις και επιλογές σήμερα που θα επηρεάσουν βαθιά τον κόσμο που αφήνουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Η δράση για το κλίμα αποδίδει άμεσα μερίσματα σε καλές θέσεις εργασίας και καθαρότερο αέρα και νερό, αλλά επίσης ανοίγει περισσότερες ευκαιρίες για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Κάθε τομέας της οικονομίας μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη μείωση της ρύπανσης, ιδιαίτερα ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου - ένας από τους λίγους όπου τα επίπεδα ρύπανσης από αέρια θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται.
O αξιότιμος Steven Guilbeault, Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, και ο αξιότιμος Jonathan Wilkinson, Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, παρουσίασαν το σχέδιο πλαισίου του Καναδά για τον περιορισμό της ρύπανσης από τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ώστε να μειωθούν οι εκπομπές και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μία μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά. Κανένας τομέας της οικονομίας δεν πρέπει να επιτρέπεται να εκπέμπει απεριόριστη ρύπανση—όχι όταν όλοι οδηγούμαστε προς τον ίδιο στόχο του καθαρού μηδενισμού έως το 2050 για να αποτρέψουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το προτεινόμενο ανώτατο όριο εκπομπών θέτει ένα όριο στη ρύπανση και όχι στην παραγωγή.
Το προτεινόμενο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για ανώτατο όριο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου αναπτύχθηκε μετά από εκτενή δέσμευση με τη βιομηχανία, τις αυτόχθονες ομάδες, τις επαρχίες και τις περιοχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Προτείνει να περιοριστούν οι εκπομπές το 2030 σε 35 έως 38% κάτω από τα επίπεδα του 2019, ενώ παρέχει ευελιξίες συμμόρφωσης για εκπομπές έως και ένα επίπεδο περίπου 20 έως 23% κάτω από τα επίπεδα του 2019. Το ανώτατο όριο για τη ρύπανση των αερίων του θερμοκηπίου θέτει ένα όριο στην ποσότητα που μπορεί να ρυπάνει ο τομέας και θα είναι το κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι θα μειώσουμε τις εκπομπές μας ως χώρα, στο δρόμο για να φτάσουμε στο καθαρό μηδέν έως το 2050.
Το ανώτατο όριο για τη ρύπανση των αερίων του θερμοκηπίου θα προκαλέσει μειώσεις με την πάροδο του χρόνου με ρυθμό και κλίμακα που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας θα επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050, κάτι που ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις της επαρχίας και της βιομηχανίας. Αυτό το πλαίσιο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον Καναδά, με πολλούς Καναδούς να έχουν δει από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης - από πλημμύρες, καύσωνες και πυρκαγιές έως οικονομικές απώλειες και επιπτώσεις στην υγεία.
Το ανώτατο όριο ρύπανσης των αερίων του θερμοκηπίου έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον κλάδο, παρέχοντας παράλληλα ευελιξίες συμμόρφωσης για να ανταποκριθεί στην παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να αγοράζουν περιορισμένο ποσό πιστώσεων αντιστάθμισης άνθρακα ή να συνεισφέρουν σε ένα ταμείο απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, το οποίο θα τους καθιστά υπεύθυνους για περιορισμένο όγκο εκπομπών πάνω από το ανώτατο όριο ρύπανσης αερίων του θερμοκηπίου. Αυτές οι επιλογές ευελιξίας συμμόρφωσης θα συμβάλουν και στη μείωση των εκπομπών - οι αντισταθμίσεις θα οδηγήσουν σε μειώσεις σε άλλους τομείς και τα έσοδα από το ταμείο απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές θα επανεπενδυθούν για τη στήριξη των μειώσεων εκπομπών στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Το προτεινόμενο ανώτατο όριο εκπομπών είναι μέρος μιας σειράς μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τον σημαντικό τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Καναδά να παραμείνει ανταγωνιστικός σε μια παγκόσμια οικονομία που κινείται γρήγορα προς το καθαρό μηδέν, υποστηρίζοντας τους ταλαντούχους και ειδικευμένους ενεργειακούς εργαζόμενους του κλάδου. Παράλληλα με την εισαγωγή του σχεδίου Κανονιστικού Πλαισίου, ο Υπουργός Wilkinson δημοσίευσε έναν οδικό χάρτη για την απανθρακοποίηση του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Καναδά που καθορίζει τα πολλά μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση του Καναδά, τις επαρχίες και τις περιοχές και την επενδυτική κοινότητα για την οικοδόμηση μιας ισχυρής , τομέας βιώσιμων ενεργειακών πόρων που μπορεί να ευδοκιμήσει στον 21ο αιώνα.
Η κυβέρνηση του Καναδά θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη βιομηχανία, τις αυτόχθονες ομάδες, τις επαρχίες, τις επικράτειες και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να διορθώσει αυτό το σύστημα. Τα γραπτά σχόλια ως απάντηση στο Πλαίσιο θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 5 Φεβρουαρίου 2024.
Σε μια εποχή που οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου φτάνουν σε κέρδη ρεκόρ, αυτό το ανώτατο όριο εκπομπών και η σειρά συμπληρωματικών μέτρων θα τονώσουν τα είδη των επενδύσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη διατήρηση καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει αποδείξει ξανά και ξανά την ικανότητά του να καινοτομεί και σήμερα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός στο κοινό μας έργο για να διατηρήσουμε τον αέρα μας καθαρό και να οικοδομήσουμε μια ισχυρή, ακμάζουσα οικονομία που λειτουργεί για όλους.

Posted 
December 8, 2023
 in 
Ομογένεια ΚΑΝΑΔΑΣ
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.