Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η νέα διαδικασία εγγραφής και επίβλεψης για τους εργαζόμενους προσωπικής υποστήριξης και τους βοηθούς ιατρών θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο συνδεδεμένου και με επίκεντρο τον ασθενή συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.
Η κυβέρνηση του Οντάριο προωθεί τη συνέπεια και την κατανόηση των ασθενών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μέσω νέων αλλαγών, που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους προσωπικής υποστήριξης (PSW) να εγγραφούν στη νέα Αρχή Εποπτείας Παρόχων Υγείας και Υποστηρικτικής Φροντίδας (HSCPOA) και θα ρυθμίζουν τους βοηθούς ιατρών (PA) μέσω του Κολλεγίου Ιατρών και Χειρουργών του Οντάριο (CPSO). Αυτές οι αλλαγές θα παρέχουν καλύτερη εποπτεία, υποστηρίζοντας την εμπιστοσύνη των ασθενών και βοηθώντας τους PSW και τους PA να παρέχουν συνδεδεμένη και ποιοτική φροντίδα σε όλο το Οντάριο.
«Η κυβέρνησή μας λαμβάνει τολμηρά μέτρα για να αυξήσει και να υποστηρίξει το εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης του Οντάριο τώρα και για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Sylvia Jones, αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Υγείας. «Μέσα από αυτές τις αλλαγές, ενισχύουμε τον κρίσιμο ρόλο των εργαζομένων προσωπικής υποστήριξης και των βοηθών ιατρών, υποστηρίζοντας την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους».
Από την 1η Δεκεμβρίου 2024, περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι προσωπικής υποστήριξης στο Οντάριο θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο νέο HSCPOA, το οποίο θα εξασφαλίσει συνεπή εκπαίδευση και κατάρτιση για τους PSW, ανεξάρτητα από τον εργοδότη και τη φύση της απασχόλησής τους. Αυτό θα υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών στην παρεχόμενη φροντίδα.
Οι εγγεγραμμένοι στην αρχή θα καταχωρούνται σε ένα ηλεκτρονικό δημόσιο μητρώο και θα αναγνωρίζονται εύκολα μέσω του σήματος ποιότητας του HSCPOA στα αναγνωριστικά τους ή στα έγγραφα, για να επιδεικνύουν την εγγραφή τους σε εργοδότες, ασθενείς και οικογένειες.
Από την 1η Απριλίου 2025, οι βοηθοί ιατρών θα ρυθμίζονται μέσω του CPSO, βελτιώνοντας την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Οντάριο και διευκολύνοντας την ποιοτική φροντίδα και την ασφάλεια των ασθενών. Οι PA συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών, ιδιαίτερα σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές. Υπό την επίβλεψη ιατρού, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως λήψη ιστορικού ασθενών, σωματικές εξετάσεις, παραγγελία και ερμηνεία τεστ, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, καθώς και συμβουλευτική για προληπτική φροντίδα υγείας.
Αυτές οι νέες ρυθμιστικές αλλαγές θα δημιουργήσουν ένα πιο συνδεδεμένο και με επίκεντρο τον ασθενή σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των ανθρώπων σε έγκαιρη και υψηλής ποιότητας φροντίδα σε όλα τα περιβάλλοντα, όπως τμήματα έκτακτης ανάγκης, πρωτοβάθμια περίθαλψη, κατ' οίκον φροντίδα και μακροχρόνια περίθαλψη.
Μέσω του "Your Health: Ένα Σχέδιο για Συνδεδεμένη και Βολική Φροντίδα", η κυβέρνηση του Οντάριο συνεχίζει να υποστηρίζει το υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό της επαρχίας, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη, υψηλής ποιότητας φροντίδα.

Εντός 28 ημερών η πρόσβαση για Μαγνητικές και Αξονικές Τομογραφίες
Στο πλαίσιο του σχεδίου "Your Health", η κυβέρνηση του Οντάριο προχωρά σε επόμενο βήμα για την καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες χειρουργικές επεμβάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις, προσθέτοντας 100.000 επιπλέον μαγνητικές τομογραφίες (MRI) και αξονικές τομογραφίες (CT) στα κοινοτικά χειρουργικά και διαγνωστικά κέντρα της επαρχίας κάθε χρόνο.

«Όταν μιλάμε για χρόνους αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις, η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι αποδεκτή. Γι' αυτό η κυβέρνησή μας παίρνει τολμηρά μέτρα για να βελτιώσει την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, ώστε οι κάτοικοι του Οντάριο να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται γρήγορα και κοντά στο σπίτι τους», δήλωσε η Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και Υπουργός Υγείας, Sylvia Jones. «Η αύξηση των μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών κάθε χρόνο είναι το επόμενο βήμα μας για τη μείωση των χρόνων αναμονής για περισσότερες δημόσια χρηματοδοτούμενες επεμβάσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται όταν τη χρειάζονται».

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ανοίξει, με νέες άδειες που αναμένεται να εκδοθούν μέχρι το φθινόπωρο του 2024, συνδέοντας περίπου 100.000 περισσότερους πολίτες με διαγνωστικές σαρώσεις κάθε χρόνο. Αυτή η επέκταση των υπηρεσιών θα βοηθήσει επίσης στη μείωση του χρόνου αναμονής για MRI και CT σε 28 ημέρες σε όλη την επαρχία, από την ημερομηνία παραγγελίας/αίτησης μέχρι τη λήψη της σάρωσης, εξασφαλίζοντας ότι κάθε ασθενής θα λαμβάνει την απεικόνιση εντός της ιατρικά συνιστώμενης χρονικής περιόδου.

Επιπλέον, δύο ακόμη προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο για την επέκταση του αριθμού των κοινοτικών χειρουργικών και διαγνωστικών κέντρων που μπορούν να προσφέρουν γαστρεντερικές ενδοσκοπήσεις και ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Νέα κοινοτικά χειρουργικά και διαγνωστικά κέντρα βασίζονται στις επιτυχίες της κυβέρνησης του Οντάριο από την κυκλοφορία του σχεδίου "Your Health: A Plan for Connected and Convenient Care", περιλαμβάνοντας:

Επίτευξη των συντομότερων χειρουργικών χρόνων αναμονής από οποιαδήποτε επαρχία στον Καναδά το 2023, με σχεδόν το 80% των ασθενών να υποβάλλονται σε επέμβαση εντός των κλινικά συνιστώμενων στόχων.
Χρηματοδότηση έως και 65.568 ωρών λειτουργίας MRI και 31.220 αξονικών τομογραφιών σε υπάρχοντα κοινοτικά χειρουργικά και διαγνωστικά κέντρα το περασμένο έτος.
Προσθήκη 49 νέων μηχανημάτων MRI σε 42 νοσοκομεία σε όλη την επαρχία.
Προσθήκη τεσσάρων νέων αδειοδοτημένων κέντρων καταρράκτη για την παροχή περισσότερων δημόσια χρηματοδοτούμενων επεμβάσεων καταρράκτη και άλλων οφθαλμικών επεμβάσεων, με 32.000 επεμβάσεις το περασμένο έτος.
Εξάλειψη του ανεκτέλεστου τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στα τέλη Αυγούστου 2023, με επαναφορά των χρόνων διεκπεραίωσης στα προπανδημικά επίπεδα των 10 έως 14 ημερών.

Η κυβέρνηση, καθώς επεκτείνει σημαντικά τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων μέσω κοινοτικών χειρουργικών και διαγνωστικών κέντρων, διασφαλίζει ότι αυτά τα κέντρα είναι ενσωματωμένα και συνδεδεμένα με το ευρύτερο σύστημα δημόσιας υγείας. Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση νέων εγκαταστάσεων για λεπτομερή σχέδια στελέχωσης που προστατεύουν τη σταθερότητα των πόρων στελέχωσης στα δημόσια νοσοκομεία, την αναφορά στο πληροφοριακό σύστημα χρόνου αναμονής της επαρχίας και τη συμμετοχή σε περιφερειακές κεντρικές εισαγωγές, όπου είναι διαθέσιμες, για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα κάνουν τη χειρουργική επέμβαση που χρειάζονται το συντομότερο δυνατόν.
Όλα τα κοινοτικά χειρουργικά και διαγνωστικά κέντρα βρίσκονται πλέον υπό την επίβλεψη του νέου προγράμματος διασφάλισης ποιότητας του Accreditation Canada, το οποίο παρέχει τις ίδιες αυστηρές απαιτήσεις με τα δημόσια νοσοκομεία για τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας στις εγκαταστάσεις και τη διασφάλιση συνεπούς ασφάλειας των ασθενών και ποιοτικής φροντίδας.

Posted 
June 7, 2024
 in 
Ομογένεια ΚΑΝΑΔΑΣ
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.