Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Πλάτων Ρούτης - Proutis0107@rogers.com

Πρόσφατα είχα μία συζήτηση με τον Μαικ Γιορκ πρόεδρο  του επαρχιακού συμβουλίου του συνδικάτου των ξυλουργών, Οντάριο.

Σε αυτή την κουβέντα ο Μάικ μου εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με ένα θέμα που απασχολεί όλο το συμβούλιο του Συνδικάτου. Οι ανησυχίες τους είναι ότι  ορισμένοι εργολάβοι κατασκευών και οικοδόμοι δεν πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο των φόρων τους. Σύμφωνα με τη Γραμματεία Κατασκευών του Οντάριο, η κυβέρνηση χάνει έσοδα αξίας έως και 3,1 δις δολαρίων, λόγω του ότι οι εργολάβοι κατασκευών δεν πληρώνουν το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί. Χάνουν  περίπου  1.1B στο εισόδημα, 656M στις εισφορές CPP, 18M στο φόρο υγείας εργοδοτών, 119M στην ασφάλεια απασχόλησης, 340M στις πληρωμές WSIB, και 832M στα έσοδα HST.

Μου μίλησε με ειλικρίνεια και έβαλε το ερώτημα: ΦΑΝΤΑΣΤΕΊΤΕ ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΜΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣΟΥΜΕ  εάν οι εργολάβοι και οι κατασκευαστές πλήρωναν  το δίκαιο μερίδιό τους;

Απάντησε φυσικά στο ερώτημα του ότι θα υπήρχε περισσότερη χρηματοδότηση για την υγειονομική περίθαλψη στο Μπράμπτον, το Γουίντσορ ή το Σκάρμπορο.

Μίλησε για το θέμα του Covid που απασχολεί τον πληθυσμό του Οντάριο αλλά και τον οργανισμό του. «Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της επαρχιακής κυβέρνησης προς τους ασθενείς με Covid  έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα κρεβάτια των νοσοκομείων και μας θέτουν σαφέστατα  τις κρίσιμες ανάγκες του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης του Οντάριο!»

Στο κύριο θέμα που απασχολεί το συνδικάτο των ξυλουργών ανέφερε ότι οι εργολάβοι κατασκευών καταφέρνουν να ξεφύγουν χωρίς να πληρώνουν φόρους χρησιμοποιώντας αρκετές ύπουλες  τακτικές.

Πρώτον, πολλοί πληρώνουν τους εργαζομένους τους σε μετρητά, και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν να πληρώνουν όλους τους φόρους, τις εισφορές WSIB και CPP.

  • Του παρατήρησα ότι με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι πληρώνονται λιγότερα από το κανονικό και τους εκμεταλλεύονται.
  • Έχουν ένα τρόπο μου απάντησε ότι χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους σαν «εργολάβους» και έτσι αποφεύγουν να πληρώνουν τις νόμιμες κρατήσεις για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη όπως και για την σύνταξη.

Μία άλλη κατηγορία είναι του «μεσίτη εργασίας» ο οποίος, στέλνει εργαζόμενους σε διάφορους εργολάβους χρεώνοντας  τόσο τον εργαζόμενο όσο και τον ανάδοχο μια αμοιβή για να το πράξουν και αυτός φυσικά παίρνει την προμήθεια του. Αυτό που κάνει είναι παρασιτικό και βλάπτει την οικονομία του εργαζόμενου ο οποίος σε τελευταία ανάλυση εκτελεί την εργασία, συμπληρώνει ο Μάικ. 

Αυτό επιτρέπει στους εργολάβους να παρακάμπτουν τις απαραίτητες φορολογικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις WSIB μειώνοντας τις ευθύνες τους όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Τα επαγγέλματα που είναι πιο ευάλωτα σε αυτή την παράνομη πρακτική περιλαμβάνουν, εγκαταστάτες κάλυψης δαπέδων, ρυθμιστές πλακιδίων, ζωγράφους και  διακοσμητές και ξυλουργούς. Δυστυχώς, η υπόγεια οικονομία αναπτύσσεται, καθώς οι "ανεξάρτητοι εργολάβοι"  γίνονται μεγαλύτερο μερίδιο του εργατικού δυναμικού των κατασκευών.

Υπάρχουν αρκετές σοβαρές επιπτώσεις που προέρχονται από κατασκευαστικές εταιρείες που δεν ταξινομούν σωστά τους εργαζομένους τους και αποφεύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Το πρώτο είναι  η Οικονομική Ανισότητα. Όταν ορισμένες εταιρείες αποφεύγουν να καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο των φόρων τους και άλλες όχι, αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους ακολουθούν τους κανόνες και πληρώνουν τους φόρους τους. Επιπλέον, όταν οι υποδομές θρυμματίζονται, τα νοσοκομεία είναι ανεπαρκή και πρέπει να παρέχεται κοινωνική ασφάλιση, όλα αυτά κοστίζουν  χρήματα και ποιος καταλήγει να πληρώνει περισσότερα; Ο μέσος εργαζόμενος φορολογούμενος.

  • Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνεται απο τη δική σας συνδικαλιστική οργάνωση;
  • Υπάρχουν αρκετές λύσεις που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι η φορολογική απάτη και η εσφαλμένη ταξινόμηση των εργαζομένων δεν θα συνεχιστούν εδώ στον Καναδά. Πρώτον, η UBC διαθέτει πληθώρα γνώσεων και εμπειριών και θα μπορούσε να προσθέσει σε μεγάλο βαθμό στο έργο της «Υπόγειας Οικονομικής Συμβουλευτικής Επιτροπής» του ΟΑΠΙ. Επιπλέον, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να μελετήσει τη σκοπιμότητα της επιβολής ισχυρότερου και εκτελεστού ιδιοκτήτη και κύριου ιδιοκτήτη/ευθύνης εργολάβου, ως αποτρεπτικό παράγοντα για τη φορολογική απάτη και την παραοικονομία. Οι επαρχιακές  κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ερευνήσουν αυτό το ζήτημα, να διαβουλευτούν με τις ομάδες που επηρεάζονται και να προβούν σε νομοθετικές συστάσεις εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
  • Ποιες είναι οι επιπτώσεις απο αυτή την φορολογική απάτη; Πως μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και να μη πέφτουν στους διάφορους και επιτήδειους εργολάβους;
  • Οι επιπτώσεις της φορολογικής απάτης στον κατασκευαστικό κλάδο είναι ένα υψηλότερο επίπεδο ευπάθειας στους  σκληρά εργαζόμενους εργάτες κατασκευών. Η πληρωμή των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα από τα βιβλία ή ως independent εργολάβοι καθιστά τους εργολάβους και τους κατασκευαστές λιγότερο υπόλογους. Ως αποτέλεσμα, οι χώροι εργασίας μπορούν να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν μικρή προστασία όσον αφορά το χρονικό διάστημα εργασίας τους και είναι πιο εύκολα επιρρεπείς στο να εξαπατηθούν από το να πληρώνονται σωστά.  Αυτό περιλαμβάνει,  το να μην πληρώνεστε υπερωρίες, να μην πληρώνεστε ασφάλιστρα  ή να μην πληρώνεστε καθόλου.
  • Στο τέλος της κουβέντας μας ο Μάικ έκανε την παρακάτω δήλωση:
  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ξυλουργών του Οντάριο πρωτοστατεί κατά της φορολογικής απάτης στον κατασκευαστικό κλάδο, το οποίο θα προωθήσει τις Ημέρες Φορολογικής Απάτης από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2021,όπως φαίνεται  στην ιστοσελίδα μας www.notaxfraud.com. Με μια μακρά οικονομική ανάκαμψη και μεγάλα επίπεδα αβεβαιότητας μπροστά, είναι σημαντικό οι εργολάβοι να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους, ναδιασφαλίσουν ότι οι υποδομές ζωτικής σημασίας μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζονται και η οικονομία μας να επανέλθει δυναμικά.
Posted 
April 16, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.