Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

«Παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθείν αυτόν εν πολλοίς τεκμηρίοις...» ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Πράξ. 1: 1 – 8)

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ τουΚυρίου μας είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι η νίκη τουΧριστού εναντίον του θανάτου. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται ολόκληρη ηΕκκλησία. Διότι «ει Χριστός ουκ εγήγερται, ματαία η πίστις υμών», όπως γράφει οΑπόστολος Παύλος στους Κορινθίους. (Α΄Κορινθ. 15: 17). Η Ανάσταση του Χριστούείναι ιστορικό γεγονός που διαδραματίστηκε σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, κιαυτό ιδιαίτερα τονίζεται από τους ιερούς Ευαγγελιστάς. Όμως εξακολουθεί ναπαραμένει και ένα μυστήριο. Μέγα μυστήριο που βιώνεται από εκατομμύρια πιστώνΧριστιανών σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο. Ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίαςείναι μια μαρτυρία δυνατή της Αναστάσεως. Μια γνήσια μαρτυρία που προσφέρεταιδυναμικά από τους Αποστόλους και τις Μυροφόρες, που ήταν αυτόπτες και αυτήκοοιμάρτυρες και φθάνει μέχρι τους σημερινούς πιστούς. «Εν πολλοίς τεκμηρίοις».Δηλαδή με πολλές αποδείξεις βεβαίωσε ο Κύριος τους μαθητές και Αποστόλους Του,για την Ανάστασή Του. Φανερώθηκε πολλές φορές σε διάστημα σαράντα ημερών καιμίλησε και έφαγε μαζί τους. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι του Κυρίου μας, ότανξεκίνησαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, είχαν απόλυτη βεβαιότηταγι’ αυτά που εκήρυτταν.

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Οι μαρτυρίες γιατην Ανάσταση του Κυρίου ήταν το κύριο έργο των Αποστόλων του Χριστού. Μετά τηνΠεντηκοστή που έλαβαν τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, άρχισαν νακηρύττουν με θάρρος για την Ανάσταση του αγαπητού Κυρίου μας. Με παρρησίαβεβαιώνουν τους πάντες «ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως» (Λουκ. 24:34). Ο ΑπόστολοςΠέτρος δεν διστάζει να κηρύξει την Ανάσταση του Κυρίου μας μπροστά σε χιλιάδεςΕβραίους, που ανάμεσά τους ήσαν και σταυρωτές του Χριστού. Στο θαυμάσιο κήρυγμάτου που είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν τρεις χιλιάδες ακροατές, είπε μεταξύτων άλλων: «Άνδρες αδελφοί... προφήτης, πραγματικός υπάρχων ο Δαυΐδ... προείδεκαι ελάλησε για την Ανάσταση του Χριστού... αυτόν τον Ιησούν τον ανέστησεπράγματι ο Θεός και αυτού του μεγάλου γεγονότος είμαστε μείς μάρτυρες» (Πράξ.β΄ 29-32). Το ίδιο και ο ευαγγελιστής Ιωάννης βροντοφωνεί και δίνει επίσημημαρτυρία με τα θεόπνευστα λόγια του: ... ο ακηκόαμεν, ο εωράκαμεν τοιςοφθαλμοίς ημών, ο εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν... απαγγέλλομενυμίν» (Α΄Ιωαν. 1: 1-3). Εντύπωση μας κάνει ότι οι ένδεκα μαθητές εξέλεξαν τονΜατθία στη θέση του Ιούδα, για να γίνει μάρτυρας της Ανάστασης: «Δει μάρτυρατης Αναστάσεως αυτού γενέσθαι ημίν ένα τούτων» (Πραξ. 1:22). Και καθώς γράφει οιστορικός Ευσέβιος Καισαρίας, το μήνυμα της Ανάστασης διεσαλπίσθη «εν βραχεί χρόνω,εν όλη τη οικουμένη».

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Ο ΑπόστολοςΠαύλος, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας της Ανάστασης, ούτε είχεδει με τα μάτια του τον Χριστό. Και όμως ήταν τόση η βεβαιότητά του για τηνΑνάστασή Του, που μιλούσε γι’ αυτήν σαν να τα είχε ο ίδιος ζήσει. Μιλούσεχρησιμοποιώντας όχι τα σχήματα της ανθρώπινης σοφίας, αλλά χρησιμοποιώνταςπνευματικές εμπειρίες. Μιλούσε δηλαδή «εν αποδείξει Πνεύματος και δυνάμεως», μετη σοφία του Θεού «εν μυστηρίω» (Α΄Κορινθ. Β΄4-8). Για τον Απόστολό μας δενήταν λιγότερο αληθινή η Ανάσταση του Χριστού, επειδή δεν την είδε ο ίδιος.Μπορεί να μην είχε ζήσει τα γεγονότα. Είχε όμως δοκιμάσει τη δύναμη τουαναστημένου Χριστού, έξω από τα τείχη της Δαμασκού. Είχε αναγεννηθείθαυματουργικά από το φως της Αναστάσεως. Είχε γίνει νέος άνθρωπος γεμάτος απότη χάρη Του. Αλλά και για μας που πιστεύουμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας καιζούμε είκοσι αιώνες μετά τον Απόστολο Παύλο, η Ανάσταση είναι ζωντανή. Είναικαθημερινή παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας μας και στην προσωπική ζωή μας. Τηνβλέπουμε, την ζούμε μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δεν έχει σημασία το ότι δενζήσαμε το 33 μ. Χ. Σημασία έχει το ότι ζούμε «εν Χριστώ» και ότι ο αναστημένοςΧριστός, κάνει ψηλαφητή την παρουσία του μέσα μας. Έτσι μπορούμε και μεις ναδίνουμε με θάρρος τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού παντού και πάντοτε.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Posted 
April 26, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.