Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Για να βοηθήσει περισσότερα από αυτά τα άτομα να εξασφαλίσουν σταθερές, ανταποδοτικές σταδιοδρομίες, η κυβέρνηση ενσωματώνει το Ontario Works Employment Assistance και το Ontario Disability Support Program- Employment Supports πρόγραμμα στο Employment Ontario, δημιουργώντας μια υπηρεσία one-stop που είναι εύκολη στη χρήση, επικεντρωμένη στις ανάγκες του την τοπική οικονομία και παρέχει σε όσους αναζητούν εργασία μια σειρά εξατομικευμένων υπηρεσιών απασχόλησης και υποστήριξης.
«Η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να παρέχει και να επεκτείνει τον προγραμματισμό που βοηθά τους κατοίκους του Οντάριο που είναι σε θέση να εργαστούν να βρουν ουσιαστική απασχόληση», δήλωσε η Δρ. Merrilee Fullerton, Υπουργός Παιδιών, Κοινοτικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. «Υπό την ηγεσία του Premier Ford και με το απίστευτο έργο του υπουργού McNaughton, αναλαμβάνουμε δράση για να δώσουμε στους ανθρώπους τα εργαλεία που χρειάζονται για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους».
Συνολικά, οι πάροχοι υπηρεσιών από τις τρεις πρώτες περιφέρειες έχουν ήδη βοηθήσει περισσότερα από 52.000 άτομα να βρουν έναν δρόμο προς την απασχόληση. Η πλειονότητα αυτών των ατόμων είναι άτομα που αναζητούν εργασία που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, έχουν προηγούμενη ανάμειξη στο δικαστικό σύστημα και νέοι σε κίνδυνο.
«Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την κοινότητά μας χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στη διατήρηση της απασχόλησης όσο και στην ευεξία», δήλωσε η Katherine Orban, Γενική Διευθύντρια, Employment Services, YMCA του Central East Ontario. «Δουλεύοντας δίπλα-δίπλα με τους υποψηφίους, χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση που βασίζεται στη δύναμη για να τους βοηθήσουμε σε κάθε βήμα να βρουν ουσιαστική δουλειά».
Οι αλλαγές βασίζονται στις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να προσελκύει, να υποστηρίζει και να προστατεύει εργαζομένους, καθιστώντας το Οντάριο το κορυφαίο μέρος στον κόσμο για εργασία, ζωή και ανατροφή οικογένειας.
Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες απασχόλησης θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στα άτομα που αναζητούν εργασία για να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για καλές θέσεις εργασίας στις κοινότητές τους και να βοηθήσουν στην υποστήριξη των εργοδοτών, ώστε να έχουν τους ειδικευμένους εργάτες που χρειάζονται για να καλύψουν κενές θέσεις.
Τον Ιούνιο, υπήρχαν περισσότερες από 370.000 θέσεις εργασίας στο Οντάριο που περίμεναν να καλυφθούν.
Το Employment Ontario υποστηρίζεται μέσω συμφωνιών μεταφοράς στην αγορά εργασίας μεταξύ της κυβέρνησης του Καναδά και της κυβέρνησης του Οντάριο.
Το Better Jobs Ontario παρέχει στους επιλέξιμους αιτούντες:
κατάρτιση δεξιοτήτων για θέσεις εργασίας με ζήτηση
οικονομική υποστήριξη
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και $28.000 για δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων:
δίδακτρα
βιβλία
άλλα έξοδα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των διδάκτρων των μαθητών, των προμηθειών και των ηλεκτρονικών συσκευών
Μεταφορά
βασικό επίδομα διαβίωσης (έως $500 την εβδομάδα)
Μπορεί να είναι διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση για:
παιδική μέριμνα
υποστηρίξεις που σχετίζονται με αναπηρία
Ζώντας μακριά από το σπίτι
Βασικές Δεξιότητες (LBS) ή/και γλωσσική εκπαίδευση

Διάρκεια προγραμμάτων
Το Better Jobs Ontario στοχεύει να σας βοηθήσει να επανέλθετε γρήγορα στο εργατικό δυναμικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα εστιάζει σε προγράμματα κατάρτισης που χρειάζονται 52 εβδομάδες ή λιγότερο για να ολοκληρωθούν, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μικροδιαπιστευτηρίων.
Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε εκπαίδευση μεγαλύτερη του ενός έτους, μπορείτε να κάνετε αίτηση στο Πρόγραμμα Βοήθειας Σπουδαστών του Οντάριο (OSAP) για έναν συνδυασμό υποτροφιών και δανείων που θα σας βοηθήσουν να πληρώσετε για τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευσή σας.

Posted 
September 23, 2022
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.