Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Ομοσπονδιακή Συμφωνία Χρηματοδότησης 196 δισ. για την Υγειονομική Περίθαλψη

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεσμεύεται να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την υγεία στις επαρχίες και τις επικράτειες του Καναδά κατά 196,1 δισ. τα επόμενα 10 χρόνια, σε μια πολυαναμενόμενη συμφωνία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των κατεστραμμένων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης του Καναδά με νέα χρηματοδότηση 46,2 δισ..
Αυτή η νέα προσφορά μεταξύ των Επαρχιών του Καναδά περιλαμβάνει τόσο αυξήσεις στο Canada Health Transfer (CHT) όσο και εργασία σε διμερείς συμφωνίες με κάθε επαρχία και περιοχή, με την προσδοκία ότι για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα ομοσπονδιακά δολάρια, οι επαρχιακές και περιφερειακές κυβερνήσεις πρέπει να δεσμευτούν με νέες απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας.
Στο τραπέζι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έθεσε τα εξής:
Μια άμεση εθνική και «άνευ όρων» συμπλήρωση 2 δισ. δολαρίων στο Canada Health Transfer (CHT) για την αντιμετώπιση επειγουσών πιέσεων που αντιμετωπίζονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία, στα επείγοντα και στα χειρουργεία.
Αύξηση 5% στο CHT τα επόμενα πέντε χρόνια που παρέχεται μέσω της ετήσιας ανανέωσης, φτάνοντας τα επιπλέον 17,3 δισ. δολάρια σε 10 χρόνια.
25 δισ. δολάρια σε 10 χρόνια για την προώθηση κοινών προτεραιοτήτων υγείας μέσω προσαρμοσμένων διμερών συμφωνιών που θα υποστηρίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων σε κάθε επαρχία και περιοχή σε τέσσερις τομείς κοινής προτεραιότητας:
οικογενειακές υπηρεσίες υγείας.
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και καθυστερήσεις.
ψυχική υγεία και χρήση ουσιών.
εκσυγχρονισμένο σύστημα υγείας.
Αυτές οι πρόσθετες ομοσπονδιακές επενδύσεις θα εξαρτηθούν από συνεχείς επενδύσεις υγειονομικής περίθαλψης ανά επαρχίες και περιοχές. Αυτή η χρηματοδότηση βασίζεται στα 7,8 δισ. σε διάστημα πέντε ετών που δεν έχουν ακόμη εισρεύσει σε επαρχίες και περιοχές για ψυχική υγεία και χρήση ουσιών, φροντίδα στο σπίτι και στην κοινότητα και μακροχρόνια φροντίδα.
1,7 δισ. σε διάστημα πέντε ετών για την υποστήριξη ωρομισθίων για εργαζομένους προσωπικής υποστήριξης και συναφή επαγγέλματα, καθώς οι ομοσπονδιακές, επαρχιακές και περιφερειακές κυβερνήσεις συνεργάζονται για τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης της πρόσληψης και της διατήρησης.
150 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 5 ετών για το Ταμείο Επενδύσεων Περιφερειακής Υγείας για την αναγνώριση των ιατρικών ταξιδιών και του κόστους παροχής υγειονομικής περίθαλψης στις περιοχές.
Επιπλέον, η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με αυτόχθονες εταίρους για να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη για τις προτεραιότητες για την υγεία των ιθαγενών:
2 δισ. δολάρια σε 10 χρόνια για την αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί όσον αφορά τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και πολιτιστικά ασφαλείς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με αυτόχθονες εταίρους για να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις.
Αυτές οι επενδύσεις, πέραν της ήδη σημαντικής χρηματοδότησης, θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνει:
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οικογενειακής υγείας όταν τις χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών και για υποεξυπηρετούμενες κοινότητες.
ένα ανθεκτικό και υποστηριζόμενο εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
πρόσβαση σε έγκαιρες, δίκαιες και ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, χρήσης ουσιών και εξαρτήσεων για την υποστήριξη της ευημερίας των Καναδών.
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληροφορίες υγείας του ίδιου του ασθενούς που μοιράζονται μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που συμβουλεύονται. και
πρόσβαση σε κατ' οίκον φροντίδα και ασφαλή μακροχρόνια φροντίδα, ώστε οι Καναδοί να μπορούν να γεράσουν με ασφάλεια και να ζουν με αξιοπρέπεια.
Ενώ οι επαρχίες και οι περιοχές λαμβάνουν ήδη μέτρα για να προωθήσουν τις εργασίες σε αυτές τις κοινές προτεραιότητες, οι Καναδοί αναμένουν πιο συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε σήμερα μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της προόδου.
"Αυτές οι πρόσθετες ομοσπονδιακές επενδύσεις θα εξαρτηθούν από συνεχείς επενδύσεις υγειονομικής περίθαλψης ανά επαρχίες και περιοχές. Αυτή η χρηματοδότηση βασίζεται στα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε πέντε χρόνια που δεν έχουν ακόμη εισρεύσει σε επαρχίες και περιοχές για ψυχική υγεία και χρήση ουσιών, φροντίδα στο σπίτι και στην κοινότητα και μακροχρόνια φροντίδα», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Justin Trudeau σε ανακοίνωσή του, που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες.
Ο Trudeau — συνοδευόμενος από μια ομάδα υπουργών — παρουσίασε αυτήν την πρόταση στους ομολόγους του σε επαρχιακές και εδαφικές θέσεις, στην πρώτη αυτοπροσώπως συνάντηση όλων των Πρώτων Υπουργών μετά την πανδημία του COVID-19.
Πριν από τη συνάντηση, ο Justin Trudeau δήλωσε, “ενώ οι Καναδοί είναι περήφανοι για το καθολικό σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, δεν έχει αποδώσει στο αναμενόμενο επίπεδο”.
Από τις ελλείψεις προσωπικού και το κύμα ασθενειών λόγω του κρύου καιρού που συνδυάζει παρατεταμένους χρόνους αναμονής στα επείγοντα, μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές διαδικασίες που καθυστερούν εν μέρει λόγω ακυρώσεων του COVID-19, υπήρξαν σταθερές εκκλήσεις από αυτούς του κλάδου για επείγουσα δράση καθώς ο πληθυσμός του Καναδά συνεχίζει να αυξάνεται και να γερνά.
«Προφανώς ήταν δύσκολα χρόνια, αλλά υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη τώρα, και καλύτερα αποτελέσματα για τους Καναδούς τώρα, αλλά και τα επόμενα χρόνια», είπε ο Trudeau.
Υπήρξαν ενδείξεις ότι ορισμένες επαρχίες όπως το Οντάριο φαίνονται έτοιμες να υπογράψουν την προτεινόμενη Ομοσπονδιακή συμφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ άλλες επαρχίες όπως το Κεμπέκ μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο πριν συμφωνήσουν, κρίνοντας ανάλογα την επιβολή ομοσπονδιακών όρων σχετικά με το πως τα νέα χρήματα θα δαπανηθούν.
Συνολικά, υπήρχε μια αίσθηση αισιοδοξίας από τους πρωθυπουργούς, καθώς οι δύο πλευρές τελικά κατάφεραν να συναντηθούν για να συζητήσουν πώς να αντιμετωπίσουν τα τεταμένα ζητήματα αντιμετώπισης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης του Καναδά.
«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σπουδαίο πρώτο βήμα», δήλωσε ο Doug Ford. «Αυτό αφορά τη βεβαιότητα και τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για την οικοδόμηση ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης σε αυτή τη χώρα, όχι για πέντε χρόνια, όχι για 10 χρόνια, αλλά για τις επόμενες δεκαετίες».
Το μακροχρόνιο αίτημα των πρωθυπουργών ήταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αυξήσει το μερίδιο του κόστους υγειονομικής περίθαλψης του Καναδά που καλύπτουν, από το σημερινό 22% σε 35%.
Αυτή η συμφωνία δεν ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση.
Αν και μένει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό οι πρωθυπουργοί.
Η πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Heather Stefanson, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, ενώ αυτό ήταν το αίτημά τους εδώ και χρόνια, στόχος των πρωθυπουργών είναι «να διασφαλίσουμε ότι έχουμε προβλέψιμη και σταθερή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στη βασική γραμμή της μεταφοράς υγείας στον Καναδά για να διασφαλιστεί… αυτή η προβλέψιμη, σταθερή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τους Καναδούς».
Με τις ομοσπονδιακές και τις επαρχιακές κυβερνήσεις να εργάζονται για τη σύνταξη των προϋπολογισμών τους για το 2023, η προσδοκία είναι ότι οι λεπτομέρειες θα πρέπει να διευθετηθούν μετά τις συνεδριάσεις της Τρίτης, αλλά εγκαίρως για να ληφθεί υπόψη η χρηματοδότηση στα προσεχή δημοσιονομικά σχέδια.

Η κυβέρνηση του Καναδά αναγνωρίζει ότι οι επαρχίες και τα εδάφη έχουν τις δικές τους μοναδικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, οι διμερείς συμφωνίες προορίζονται να είναι ευέλικτες και οι επαρχίες και τα εδάφη θα έχουν επιλογές να προσαρμόσουν αυτές τις συμφωνίες για να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές ανάγκες των πληθυσμών και της γεωγραφίας τους. Ως μέρος αυτών των συμφωνιών, οι επαρχιακές και περιφερειακές κυβερνήσεις καλούνται να αναπτύξουν σχέδια δράσης που θα περιγράφουν πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια και πώς θα μετρηθεί η πρόοδος. Οι επενδύσεις πρέπει να επικεντρωθούν γύρω από τις ακόλουθες τέσσερις κοινές προτεραιότητες υγείας: οικογενειακή υγειονομική περίθαλψη. εργατικό δυναμικό υγείας και καθυστερήσεις• ψυχική υγεία και χρήση ουσιών• και εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας με τυποποιημένες πληροφορίες και ψηφιακά εργαλεία. Κάθε επαρχία και περιοχή θα έχει ευελιξία στο σχεδιασμό των σχεδίων δράσης της, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης στοχευμένων αποτελεσμάτων με δείκτες προσαρμοσμένους στην πραγματικότητά τους.

Ενώ το Οντάριο προχωρά στην αποδοχή της συμφωνίας για την υγεία, εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα χρηματοδότησης.
Ο πρωθυπουργός και η υπουργός Υγείας του Οντάριο λένε ότι η επαρχία θα δεχτεί οποιεσδήποτε νέες δαπάνες και επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά ανησυχούν για τα χρονοδιαγράμματα της χρηματοδότησης που προσφέρει η Οτάβα.
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug Ford είπε ότι είδε αυτή την πρόταση ως «σημείο εκκίνησης». «Είναι μια προκαταβολή για περαιτέρω συζητήσεις», είπε.
Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο Justin Trudeau ρωτήθηκε πολλές φορές εάν θα ήταν πρόθυμος να προσφέρει περισσότερα χρήματα ή αν αυτή η πρόταση είναι η τελική του προσφορά. «Αυτή είναι η προσφορά που υποβάλαμε στο τραπέζι», είπε. «Αυτά είναι τα δισεκατομμύρια δολάρια που υπάρχουν για τις επαρχίες και σίγουρα ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να μπορέσουμε να προσφέρουμε όχι μόνο αυτά τα χρήματα, αλλά και αυτές τις βελτιώσεις στην υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα».
Ωστόσο, ο Doug Ford και η Sylvia Jones εμφανίζονται έτοιμοι να αποδεχθούν τη συμφωνία, αλλά θέλουν να συζητήσουν αυτό που αποκαλούν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα της χρηματοδότησης.
«Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά. Είμαστε ευγνώμονες που συναντήσαμε τον πρωθυπουργό, αλλά θέλουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε βεβαιότητα για να προχωρήσουμε, όχι μόνο για μερικά χρόνια, πέντε ή 10 χρόνια, αλλά για τις επόμενες δεκαετίες» δήλωσε ο Ford.
Η ύπουργός υγείας του Οντάριο Sylvia Jones δήλωσε ότι ελπίζει να ακούσει από τον Duclos «πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά δεν είναι βραχυπρόθεσμα προγράμματα που γίνονται για μία φορά και μόνο».
«Όταν οι συμφωνίες έρχονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε προσαυξήσεις 10 και πέντε ετών, το καθιστά πολύ δύσκολο», είπε.
«Είτε εξετάζετε νέες ιατρικές σχολές, νέες θέσεις ειδικότητας, εκπαίδευση και πρόσληψη νέων νοσηλευτών – όλα αυτά είναι πράγματα που χρειάζονται κυριολεκτικά δεκαετίες και θα αποτελούν δέσμευση της κυβέρνησής μας για δεκαετίες».
Η Sylvia Jones δήλωσε επίσης «ειλικρινά έκπληκτη» για το γεγονός ότι δεν υπήρξε περισσότερο ενδιαφέρον και συνομιλίες από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη φροντίδα στο σπίτι και την κοινότητα.
«Για μένα, είναι ένα πολύ φυσικό μέρος για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί αυτή η εμπειρία του ασθενούς», είπε.
«Γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, είτε γερνούν στη θέση τους είτε αναρρώνουν μετά τη χειρουργική επέμβαση, έχουν συχνά ένα συστατικό της θεραπείας τους όπου βρίσκονται στο σπίτι, χρειάζονται λιγότερη φροντίδα, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται σημαντική φροντίδα καθώς αναρρώνουν ή γερνούν. .»

Posted 
February 10, 2023
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.