Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Η 30η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την Εθνική Ημέρα Αλήθειας και Συμφιλίωσης στον Καναδά. Είναι μια ημέρα για προβληματισμό και για να τιμήσουμε τα χαμένα παιδιά και τους επιζώντες των σχολείων αφομοίωσης Ινδιάνων της χώρας, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους.

Αυτό το έτος ήταν δύσκολο για όλους, ειδικά για τις αυτόχθονες κοινότητες μετά την ανακάλυψη εκατοντάδων τάφων χωρίς σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των λειψάνων των παιδιών, στα εδάφη των πρώην σχολείων κατοικιών σε όλο τον Καναδά. Άνοιξε ξανά παλιές πληγές για τους επιζώντες και τις οικογένειές τους. 

Αναζωπύρωσε επίσης τη συζήτηση για ουσιαστική δράση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της συμφιλίωσης και του αμοιβαίου σεβασμού ως κοινότητας και ως χώρας.

Τον Ιούνιο του 2021, η κυβέρνηση του Καναδά ψήφισε το νομοσχέδιο C-5 που ορίζει την 30η Σεπτεμβρίου ως την Εθνική Ημέρα για την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση, γνωστή και ως Ημέρα Πορτοκαλί Πουκάμισου. Η ψήφιση του νομοσχεδίου είχε άμεση ανταπόκριση σε 80 από τις 94 εκκλήσεις για δράση από την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης.

Αναγνωρίζεται επίσης ως ομοσπονδιακή αργία που ισχύει για όλους τους ομοσπονδιακούς κυβερνητικούς και ομοσπονδιακούς εργασιακούς χώρους εργασίας. 

Ενώ οι περισσότερες επαρχίες και εδάφη επέλεξαν να τιμήσουν την ημέρα, ορισμένες επαρχίες όπως η Βρετανική Κολομβία, η Αλμπέρτα, το Σασκατσουάν, το Κεμπέκ, το Γιούκον και το Νουναβούτ δεν την αναγνωρίζουν ως νόμιμη αργία. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες δικαιοδοσίες δίνουν στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και στα περισσότερα σχολεία την αργία.

Παρόλο που το Οντάριο έχει επιλέξει να μην αναγνωρίσει ως επίσημη αργία την 30η Σεπτεμβρίου και τις νόμιμες αργίες, όποιος εργάζεται σε μια ομοσπονδιακά ελεγχόμενη εταιρεία, όπως το Canada Post, θα λάβει άδεια εργασίας επί πληρωμή. Στις πόλεις του Τορόντο, οι σημαίες στο Δημαρχείο και τα αστικά κέντρα κυματίζουν μεσίστιες, πολλά ορόσημα άναψαν πορτοκαλί και οι άνθρωποι έλαβαν μέρος σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις των ιθαγενών για να τιμήσουν την ημέρα.

Οι ηγέτες της κοινότητας ενθαρρύνουν το κοινό να μάθει για τους αυτόχθονες πληθυσμούς στις κοινότητές τους και να αναπτύξει μια κατανόηση της ιστορίας και της συνεισφοράς τους στην κοινωνία.

Στην πόλη του Μπράμπτον, η σημαία Every Child Matters θα κυματίζει όλη την εβδομάδα στο Δημαρχείο για να προσελκύσει περισσότερη ευαισθητοποίηση στην περίσταση. Σε αναγνώριση της ημέρας, ο δήμαρχος του Μπράμπτον, Πάτρικ Μπράουν δήλωσε μέσω ενός δελτίου τύπου: "Η πόλη του Μπράμπτον προτείνει την ανάληψη ουσιαστικής δράσης που θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη λογοδοσία και στην επίτευξη της αλήθειας και της συμφιλίωσης με τους αυτόχθονες λαούς και τις κοινότητές τους".

Η δημιουργία αυτών των ομοσπονδιακών αργιών προσφέρει μια ευκαιρία σε ανθρώπους σε ολόκληρο το έθνος να σταματήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με την ιστορία και την κληρονομιά του σχολικού συστήματος αφομοίωσης των Ινδιάνων του Καναδά και το ταξίδι μπροστά στο δρόμο της θεραπείας και της συμφιλίωσης.

Η νέα χρηματοδότηση και το πρόγραμμα σπουδών επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Οντάριο για συμφιλίωση

 Στο έργο της επαρχίας προστίθεται και η Αυτόχθονη μάθηση στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών

Σε συνεργασία με εταίρους, πρεσβύτερους, κατόχους γνώσης και ενδιαφερόμενα μέρη της εκπαίδευσης, η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την επέκταση του περιεχομένου και της μάθησης του First Nation, Métis και Inuit στο δημοτικό πρόγραμμα σπουδών. Η επαρχία ανακοίνωσε ότι αυτές οι αλλαγές θα ενισχύσουν περαιτέρω την υποχρεωτική μάθηση και θα ενισχύσουν την κατανόηση στο εκπαιδευτικό σύστημα της επαρχίας σχετικά με τη διαγενεακή κληρονομιά που φέρουν οι αυτόχθονες οικογένειες. Αυτό το έργο βασίζεται στην πρώτη φάση αναθεωρήσεων του προγράμματος σπουδών του Οντάριο ως απάντηση στις εκκλήσεις για δράση της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης, οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2018. Επιπλέον, το 2021-22, το υπουργείο παρέχει 23,96 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των ιθαγενών για την υποστήριξη των First Nations , Métis και Inuit μαθητές ως μέρος μιας ευρύτερης κυβερνητικής δέσμευσης για συμφιλίωση. Η κυβέρνηση του Οντάριο βασίστηκε σε αυτή τη δέσμευση με την ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα να συνεχίσει την επέκταση της πολυετούς χρηματοδότησης για την υποστήριξη της βιωσιμότητας σε οργανισμούς εταίρους.

Ο Stephen Lecce, Υπουργός Παιδείας και ο Greg Rickford, Υπουργός Αυτόχθονων Υποθέσεων, έκαναν την ανακοίνωση στο Native Child and Family Services του Τορόντο, μαζί με τους Traditional Knowledge Keeper Vivian Roy, James Marsden, Chiefs of Ontario Education Portfolio Holder και Anishinabek Nation Southeast Regional Regional Αρχηγός του Grand Council και Joanne Meyer, Chief Operating Officer του Métis Nation of Ontario.

Οι εργασίες της κυβέρνησης του Οντάριο θα διασφαλίσουν ότι οι προοπτικές First Nation, Métis και Inuit αντικατοπτρίζονται σε όλο το πρόγραμμα σπουδών της επαρχίας. Επί του παρόντος, το πρόγραμμα σπουδών της επαρχίας περιλαμβάνει υποχρεωτική μάθηση σε Κοινωνικές Σπουδές, στις τάξεις από 4-6 και Ιστορία στις Βαθμίδες 7, 8 και 10, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής μάθησης σε σχολεία κατοικιών στις τάξεις 8 και 10, που εισήχθησαν το 2018.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη δέσμευση να συμπληρώσει όλο το φάσμα της μάθησης σε αυτό το στοιχειώδες πρόγραμμα σπουδών, αντιμετωπίζοντας το τρέχον κενό στις τάξεις 1 και 3 έως τον Σεπτέμβριο του 2023. Αυτό το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών αναπτύσσεται από κοινού με τους γηγενείς εταίρους για να αντικατοπτρίζει το νόημα συνεργασίας αναγνωρίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του περιεχομένου στη μάθηση.

Οι υπουργοί Lecce και Rickford περιέγραψαν το εκπαιδευτικό σχέδιο του Ontario για την ενίσχυση της αυτόχθιας μάθησης μέσω μιας ουσιαστικής διαδικασίας συνεργασίας με γηγενείς εταίρους, Elders και Knowledge Holders, συμπεριλαμβανομένων:

• Υποχρεωτική εκμάθηση εστιασμένη σε αυτόχθονες προστιθέμενη στα προγράμματα σπουδών Κοινωνικές σπουδές, βαθμοί 1-3, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ευκαιριών για νέα μάθηση σχετικά με:

Ο ρόλος της οικογένειας και της ανθεκτικότητας στις κοινότητες και έθνη των First Nations, Métis και Inuit

◦ First Nations, Métis and Inuit ιστορικές και σύγχρονες πραγματικότητες

 Η αλληλεξάρτηση και η σύνδεση των αυτόχθονων λαών με τη γη

◦ Το οικιστικό σχολικό σύστημα και η ανάκαμψη και η αναζωογόνηση της ταυτότητας, της γλώσσας, του πολιτισμού και των κοινοτικών συνδέσεων.

Αυτή η δέσμευση διασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές, αυτόχθονες και μη, εμπλουτίζονται μαθαίνοντας για τις ιστορίες, τους πολιτισμούς, τις προοπτικές και τις συνεισφορές των ατόμων και κοινοτήτων First Nation, Métis και Inuit στον Καναδά. Αυτές οι προσπάθειες προάγουν τη δέσμευση του Οντάριο να συνεργαστεί με γηγενείς εταίρους για την προώθηση της συμφιλίωσης και να εφαρμόσει τις προσκλήσεις για δράση της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Καναδά.

«Δεσμευόμαστε να αναγνωρίσουμε τις συνεισφορές των First Nations, Métis και Inuit ατόμων, κοινοτήτων και εθνών στην επαρχία και τη χώρα μας, ενώ μαθαίνουμε την ιστορία και τον πολιτισμό τους», δήλωσε ο υπουργός Lecce. «Η συμπερίληψη γηγενών περιεχομένων και φωνών στο πρόγραμμα σπουδών του Οντάριο-μαζί με την υποχρεωτική μάθηση στα σχολεία κατοικίας-είναι ένας ουσιαστικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε θέματα ρατσισμού, ευημερίας των αυτόχθονων μαθητών και να προωθήσουμε τη συμφιλίωση με τους αυτόχθονες λαούς. Επενδύουμε επίσης περισσότερο για να υποστηρίξουμε τους αυτόχθονες φοιτητές, με στόχο να ενισχύσουμε τα ποσοστά αποφοίτησης και να δώσουμε οικονομικές ευκαιρίες για την επόμενη γενιά αυτόχθονων φοιτητών ».

Posted 
September 30, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.