Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ρωτήστε ανθρώπους µέσα στην κοινωνία για τον Χριστό. Θα πάρετε διάφορες απαντήσεις. «Ήταν καλός άνθρωπος». «Ήταν τέλειος δάσκαλος». «Ήταν µέγας φιλόσοφος». «Ήταν σοσιαλιστής». «Ήταν επαναστάτης». «Ήταν, είναι και θα είναι Θεάνθρωπος. Υιός του Θεού. Λυτρωτής. Σωτήρας του κόσµου». Παίρνετε τις απαντήσεις, ανάλογα µε το πιστεύω του καθενός.

Προχωρήστε πιο πέρα. Ρωτήστε για την ανάσταση του Χριστού. Μην εκπλήσσεσθε. Να τι λέει ο κόσµος. «Μπα! παραµύθια...» «Τι λες καλέ, φακίρης ήταν». «Νεκροφάνεια έπαθε». «Αναστήθηκε πνευµατικά, όχι σωµατικά». «Οι µαθητές Του τα δηµιούργησαν όλα». «Οι µαθητές έκλεψαν το σώµα». Και τέλος οι πιστοί χριστιανοί. «Αναστήθηκε ολόσωµος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος;».
Αυτά δεν είναι πράγµατα που συζητιούνται σήµερα µόνο. Μόλις αναστήθηκε ο Χριστός, άρχισε ο διάβολος τα παραµύθια για να χτυπήσει την ανάσταση. Τι πέτυχε; Τίποτε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Αναστηµένος κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Στην αρχαία Του δόξα. Τόσο καθαρά το θέτει ο Απόστολος Παύλος. «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε κούφιο είναι το κήρυγµα το δικό µας, κούφια και η δική σας πίστη». Δεν πρόκειται εδώ να επιχειρήσω ν’ αποδείξω την ανάσταση του Χριστού. Είναι γεγονός ιστορικά αποδεδειγµένο και δεν χρειάζεται τη δική µας υποστήριξη. Εµείς χρειαζόµασε τον Χριστό και την ανάστασή Του. Εκείνος δεν έχει καµιά χρεία. Κι έπειτα, για τον πιστό χριστιανό η ανάσταση είναι βίωµα. Τρόπος ζωής. Χειροπιαστή αλήθεια. Δεν χρειάζεται αποδείξεις.

«Ει δε Χριστός ουκ εγήγερται», τότε τι να το συζητούµε; Κάτι που δεν έγινε δεν χρειάζεται συζήτηση. Αλλά «Χριστός εγήγερται». Γι αυτό το συζητούµε.

«Χριστός εγήγερται». «Απαρχή των κεκοιµηµένων εγένετο». Δια του Αδάµ όλοι πεθαίνουν. Διά του Χριστού, όλοι ζωοποιούνται. Ο θάνατος, ο τελευταίος εχθρός, καταργείται µε την ανάσταση του Χριστού. Αλλά πως θα ζωοποιηθούµε; Πως θ’ αναστηθούµε; Με σώµα πνευµατικό. Άφθαρτο. Έτοιµο ν’ αντέξει στην αιωνιότητα. Στην παρουσία του Θεού.

Όσοι πιστεύουµε αυτές τις µεγάλες αλήθειες, αναλάβαµε υποχρεώσεις. Να ζούµε κατά Χριστόν. Βίωµά µας καθηµερινό να είναι το «εµοί το ζην Χριστός και το αποθανείν κέρδος». Το «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εµοί Χριστός». Πώς; Ο νους µας απηλλαγµένος «πάσης σατανικής φαντασίας». Η σκέψη µας καθαρή. Τίµια. Αγνή. Η θέλησή µας ισχυρή. Ν’ αποκρούσει το κακό. Να κάνει το καλό. Να ζητήσει για να της δοθεί η σωτηρία. Να γυρέψει, για να βρει τον πνευµατικό θησαυρό. Να χτυπήσει, για να της ανοιχτεί η θύρα του παραδείσου. Να δεχθεί σα δροσιά ζωογόνο τη χάρη του Θεού.
«Χριστός εγήγερται». Δεν υπάρχει καιρός για χάσιµο. Τα πόδια να τρέχουν για να ευαγγελίζονται. Να βρίσκουν τα µικρά του Χριστού αδέλφια. Το απολωλός. Να επισκέπτονται τον ασθενή. Τον φυλακισµένο. Τον ξεχασµένο. Αυτόν που τον τρώει η µοναξιά. Τα χέρια µας να ταΐζουν τον νηστικό. Να ντύνουν τον γυµνό. Να ποτίζουν τον διψασµένο. Να περιποιούνται τον άρρωστο. Να θέτουν σε κίνηση τα πάντα για τη δόξα του αναστηµένου Χριστού.

«Χριστός εγήγερται». Αυτός για µας έπαθε. Τις αµαρτίες µας σήκωσε. Με το αίµα Του τις ξέπλυνε. Με την πληγή Του γιατρευτήκαµε. Ο σταυρός και η ανάσταση του Χριστού είναι η αρχή και το τέλος του αλτρουϊσµού. Η τέλεια κατάργηση της φιλαυτίας. Έζησε σαν άνθρωπος και πέθανε και αναστήθηκε για µας. Δεν µπορούµε να ζούµε για τον «εαυτούλη» µας. Ζούµε για τον Χριστό. Για τους ανθρώπους. Κι εµείς και τα υπάρχοντά µας κι η ζωή µας για το Χριστό και τα ελάχιστα αδέρφια Του.

«Χριστός εγήγερται» για να ελκύσει προς τον εαυτό Του όλους µας. Να µας συνανυψώσει στην άνω Ιερουσαλήµ. Στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι στην ανάσταση του Χριστού πιστεύουµε, έτσι να πολιτευόµαστε. Η ανάσταση του Χριστού, χωρίς δική µας ανάσταση σε τίποτε εµάς δεν ωφελεί.
«Χριστός εγήγερται». Αναστηθείτε τώρα πνευµατικά, αγαπηµένοι µου χριστιανοί, µέχρι την κοινή ανάσταση, που θ’αναστηθούµε όλοι και σωµατικά. Ζήστε την ανάσταση του Χριστού µας µε αναστηµένο φρόνηµα.

Αναστηµένε Χριστέ, φέρε γαλήνη και παρηγοριά και ειρήνη σε όλους. Στους ελεύθερους και στους σκλάβους. Στους φτωχούς και στους πλούσιους. Στους υγιείς και στους ασθενείς. Στους πιστούς και στους άπιστους. Και στους αµφιβάλλοντες.

Χριστός Ανέστη, χριστιανοί!

Posted 
April 14, 2023
 in 
Religion – Obituaries
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.