Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς πραγματοποιήσε το Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο και την Απονομή Υποτροφιών και Βραβείων στην αίθουσα εκδηλώσεων του Palais Royale.

Η βραδιά περιελάμβανε πλήθος προσκεκλημένων, δωρητών και αξιωματούχων μεταξύ των οποίων: ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος, η Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγγούδης, ο Σύμβουλος   Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων Διονύση Πρωτόπαπα, την Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Περιφέρειας York κ. Ελένης Μπαρμπαλιά, τον Πρόεδρο του ΕλληνοΚαναδικού Εμπορικού Επιμελητηρείου κ. Βασίλη Τσιάνο και τον Πρόεδρο της ΠανΜεσσηνιακής Ομοσπονδίας κ. Γιώργο Παύλο  Βλαχάκη.

Ο Πρόεδρος του HHF – Τόνυ ​​Λουράκης καλωσόρισε τους καλεσμένους και μοιράστηκε λεπτομέρειες για μια σειρά από κοινοτικά έργα και πρωτοβουλίες με τις οποίες έχει εμπλακεί το Ίδρυμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης του πρώτου Ελληνικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (GIFFT) και της έναρξης του νεότερου σημαντικού έργου του HHF – το HHF Greek Canadian Archives που θα διασφαλίσει ότι η πλούσια ιστορία της ελληνικής διασποράς στον Καναδά θα καταγραφεί, θα ψηφιοποιηθεί και θα διατηρηθεί κατάλληλα, ώστε να μπορεί να μελετηθεί, να τιμηθεί και να παραμείνει για τις επόμενες γενιές. Από τα 1,4 εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την πλήρη χρηματοδότηση αυτής της πρωτοβουλίας, έχουν ήδη συγκεντρωθεί σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις χορηγών με το υπόλοιπο να αναμένεται να συγκεντρωθεί πριν από το τέλος του έτους.

Άλλα αξιοσημείωτα επιτεύγματα για το 2021 ήταν η ιστορική πλακέτα που αποκαλύφθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού του Τορόντο για να τιμήσει το πρώτο κτίριο της ελληνορθόδοξης κοινότητας στο Τορόντο που βρίσκεται στην οδό Jarvis 170. Το HHF συνέχισε επίσης να προσφέρει τις ιστορικές του περιηγήσεις και κυκλοφόρησε μια σειρά podcast με τίτλο «Η ιδέα της Ελλάδας» που έχει πλέον πάνω από 5.000 λήψεις παγκοσμίως.

Σε ειδική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με μια ειδική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο. Ένα ανεκτίμητο άγαλμα, δανεισμένο από το μουσείο της Ακρόπολης, γνωστό ως «Κόρη 670»,  το οποίο χρονολογείται από το 510 π.Χ., θα ταξιδέψει στο Τορόντο αυτόν τον Μάρτιο, όπου θα εκτίθεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτή είναι μια ειδική έκθεση που δημιουργήθηκε μεταξύ του Ελληνικού κράτους, του μουσείου της Ακρόπολης και του μουσείου ROM και το HHF είναι περήφανο ως ο κύριος χορηγός. Το HHF θα παρέχει επίσης προγραμματισμό γύρω από αυτή την πρωτοβουλία που θα περιλαμβάνει δωρεάν εισιτήρια για μαθητές Ελληνικών Σχολείων καθώς και ένα podcast δύο επεισοδίων για την Κόρη και την ιστορική της σημασία.

Δύο Μεταπτυχιακοί Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του York ήταν οι αποδέκτες δύο ξεχωριστών Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών:  ο Αλέξανδρος Χαρμαντάς και ο Ιάσονας Ροδόπουλος.

Επίσης, βραβεύτηκαν  για την υποδειγματική τους προσφορά στον Ελληνισμό και την Ελληνική Κοινότητα εν γένει, πέντε πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του HHF, τα οποία αναγνωρίστηκαν στην εκδήλωση ως Επίτιμα Μέλη του HHF:

Γιάννης Δαγώνας, Γιώργος Ντάνος, Μπιλ Κανελλόπουλος, Τέρυ Τσιάνος και Ανδρέας Παπαδάκος.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Hellenic Heritage Foundation.

On Saturday, Nov 20th, the Hellenic Heritage Foundation was able to host its Annual Christmas Dinner once again at the Palais Royale Ballroom.

The evening included a number of special guests, donors and dignitaries including: His Eminence - Archbishop Sotirios, Her Excellency - the Ambassador of Greece to Canada - Konstantina Athanassiadou, Consul General of Greece in Toronto – Victor Maligoudis, Senior Trade Commissioner - Dionyssis Protopapas, President of the Hellenic Community of York Region – Helen Barbalias, President of the Hellenic Board of Trade – Vasilleos Tsianos and President of the Pan Messinian Association – George Paul Vlahakis.

HHF President – Tony Lourakis welcomed guests and shared details on a number of community projects and initiatives the Foundation has been involved with throughout the year including the launch of the first Greek International Film Festival of Toronto (GIFFT) and the launch of the HHF’s newest major project initiative – the HHF Greek Canadian Archives which will ensure the rich history of the Greek diaspora in Canada is properly chronicled, digitized and preserved so that it can be studied, honoured and remembered for future generations.  Of the $1.4 million needed to fully fund this initiative, nearly $1.2 million in donor pledges have already been raised with the balance expected to be raised before the year’s end.

Other notable accomplishments for 2021 was an historic plaque unveiling in collaboration with Heritage Toronto to commemorate the home of the first Greek Orthodox community building in Toronto located at 170 Jarvis Street.  The HHF also continued to offer its historical walking tours and launched a podcast series titled “ The Idea of Greece” which now has over 5,000 downloads worldwide.

In a special announcement, the President also shared details regarding a special exhibit to take place at the Royal Ontario Museum.  A priceless statue, on loan from the Acropolis museum, known as the “Kore 670”,  which dates back to 510 BC, will be traveling to Toronto this March where she will be on exhibit until September 2022. This is a special exhibit established between the Hellenic state, the Acropolis museum and the ROM and the HHF is proud to be the lead patron sponsor. The HHF will also be providing programming around this initiative which will include complimentary passes for Greek School students as well as a two-episode podcast on the Kore and her historical significance.

Two Graduate Students from York University were the recipients of two separate HHF Graduate Fellowships:  Alexander Harmantas and Jason Rodopoulos.

Also awarded and recognized for their exemplary contributions to Hellenism and the Greek Community at large, were five former HHF Board Members, who were recognized at the event as HHF Honourary Life Members:

John Dagonas

George Danos

Bill Kanellopoulos

Terry Tsianos

Andreas Papadakos

The Foundation was fortunate enough to have a few recipients in attendance and asked their families to represent the others where possible.

Posted 
November 26, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.