Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

«Παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθείν αυτόν εν πολλοίς τεκμηρίοις…»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Πράξ. 1: 1 – 8)

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ του Κυρίου μας είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι η νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται ολόκληρη η Εκκλησία. Διότι «ει Χριστός ουκ εγήγερται, ματαία η πίστις υμών», όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. (Α΄Κορινθ. 15: 17). Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός που διαδραματίστηκε σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, κι αυτό ιδιαίτερα τονίζεται από τους ιερούς Ευαγγελιστάς. Όμως εξακολουθεί να παραμένει και ένα μυστήριο. Μέγα μυστήριο που βιώνεται από εκατομμύρια πιστών Χριστιανών σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο. Ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας είναι μια μαρτυρία δυνατή της Αναστάσεως. Μια γνήσια μαρτυρία που προσφέρεται δυναμικά από τους Αποστόλους και τις Μυροφόρες, που ήταν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες και φθάνει μέχρι τους σημερινούς πιστούς.
«Εν πολλοίς τεκμηρίοις». Δηλαδή με πολλές αποδείξεις βεβαίωσε ο Κύριος τους μαθητές και Αποστόλους Του, για την Ανάστασή Του. Φανερώθηκε πολλές φορές σε διάστημα σαράντα ημερών και μίλησε και έφαγε μαζί τους. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι του Κυρίου μας, όταν ξεκίνησαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, είχαν απόλυτη βεβαιότητα γι’ αυτά που εκήρυτταν.

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Οι μαρτυρίες για την Ανάσταση του Κυρίου ήταν το κύριο έργο των Αποστόλων του Χριστού. Μετά την Πεντηκοστή που έλαβαν τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, άρχισαν να κηρύττουν με θάρρος για την Ανάσταση του αγαπητού Κυρίου μας. Με παρρησία βεβαιώνουν τους πάντες «ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως» (Λουκ. 24:34). Ο Απόστολος Πέτρος δεν διστάζει να κηρύξει την Ανάσταση του Κυρίου μας μπροστά σε χιλιάδες Εβραίους, που ανάμεσά τους ήσαν και σταυρωτές του Χριστού. Στο θαυμάσιο κήρυγμά του που είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν τρεις χιλιάδες ακροατές, είπε μεταξύ των άλλων: «Άνδρες αδελφοί… προφήτης, πραγματικός υπάρχων ο Δαυΐδ… προείδε και ελάλησε για την Ανάσταση του Χριστού… αυτόν τον Ιησούν τον ανέστησε πράγματι ο Θεός και αυτού του μεγάλου γεγονότος είμαστε μείς μάρτυρες» (Πράξ. β΄ 29-32). Το ίδιο και ο ευαγγελιστής Ιωάννης βροντοφωνεί και δίνει επίσημη μαρτυρία με τα θεόπνευστα λόγια του: … ο ακηκόαμεν, ο εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών, ο εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν… απαγγέλλομεν υμίν» (Α΄Ιωαν. 1: 1-3).
Εντύπωση μας κάνει ότι οι ένδεκα μαθητές εξέλεξαν τον Ματθία στη θέση του Ιούδα, για να γίνει μάρτυρας της Ανάστασης: «Δει μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέσθαι ημίν ένα τούτων» (Πραξ. 1:22). Και καθώς γράφει ο ιστορικός Ευσέβιος Καισαρίας, το μήνυμα της Ανάστασης διεσαλπίσθη «εν βραχεί χρόνω, εν όλη τη οικουμένη».

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Ο Απόστολος Παύλος, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας της Ανάστασης, ούτε είχε δει με τα μάτια του τον Χριστό. Και όμως ήταν τόση η βεβαιότητά του για την Ανάστασή Του, που μιλούσε γι’ αυτήν σαν να τα είχε ο ίδιος ζήσει. Μιλούσε χρησιμοποιώντας όχι τα σχήματα της ανθρώπινης σοφίας, αλλά χρησιμοποιώντας πνευματικές εμπειρίες. Μιλούσε δηλαδή «εν αποδείξει Πνεύματος και δυνάμεως», με τη σοφία του Θεού «εν μυστηρίω» (Α΄Κορινθ. Β΄4-8). Για τον Απόστολό μας δεν ήταν λιγότερο αληθινή η Ανάσταση του Χριστού, επειδή δεν την είδε ο ίδιος. Μπορεί να μην είχε ζήσει τα γεγονότα. Είχε όμως δοκιμάσει τη δύναμη του αναστημένου Χριστού, έξω από τα τείχη της Δαμασκού. Είχε αναγεννηθεί θαυματουργικά από το φως της Αναστάσεως. Είχε γίνει νέος άνθρωπος γεμάτος από τη χάρη Του.
Αλλά και για μας που πιστεύουμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας και ζούμε είκοσι αιώνες μετά τον Απόστολο Παύλο, η Ανάσταση είναι ζωντανή. Είναι καθημερινή παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας μας και στην προσωπική ζωή μας. Την βλέπουμε, την ζούμε μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δεν έχει σημασία το ότι δεν ζήσαμε το 33 μ. Χ. Σημασία έχει το ότι ζούμε «εν Χριστώ» και ότι ο αναστημένος Χριστός, κάνει ψηλαφητή την παρουσία του μέσα μας. Έτσι μπορούμε και μεις να δίνουμε με θάρρος τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού παντού και πάντοτε.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Posted 
April 21, 2022
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.