Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

«ΛΙΑΝ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Μάρκον, κεφ. 15:43-16:8)

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

Δεν είχε ακόμη ξημερώσει καλά και τρεις ευλαβικές γυναίκες ξεκινούν για τοντάφο του Κυρίου. Γεμάτες πόνο και αγάπη προχωρούν μέσα στο μισοσκόταδο. Σταχέρια τους κρατούν πολύτιμα και ακριβά αρώματα για να αλείψουν το Σώμα τουΔιδασκάλου.

Οι μαθητές απελπισμένοι για τη Σταύρωση του Κυρίου τους, είναι κρυμμένοι «διά τον φόβον των Ιουδαίων».

Μόνον οι Μυροφόρες γυναίκες παραμένουν πιστές κατά την ώρα του πάθους. ΟΙωσήφ «ο από Αριμαθαίας ευσχήμωνβουλευτής», μαζί με τον Νικόδημο απέθεσαν το νεκρό σώμα του Ιησού στομνημείο και οι Μυροφόρες «εθεώρουν πουτίθεται».

Τίποτε δεν τις φοβίζει. Ούτε το μίσος των Ιουδαίων, ούτε οι απειλές των στρατιωτών.Βαδίζουν σταθερά με θάρρος και ηρωισμό, χωρίς να υπολογίζουν τη ζωή τουςμπροστά στο ιερό καθήκον τους. «Και πολύπρωί την πρώτη ημέρα της εβδομάδος την ώρα, που γλυκοχάραζε το φως του ηλίου,φτάσανε στο μνημείο... η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα Ιακώβου και ηΣαλώμη».

Μια αγωνία μόνον πιέζει την ψυχή τους: Ποιοςθα μας αποκυλίσει τον βαρύ λίθο από την θύρα του μνημείου». Αλλά σε λίγο ηαγωνία γίνεται έκσταση. Διότι βλέπουν με έκπληξη ότι ο λίθος είχε αποκυλισθεί,ο τάφος ήταν κενός και ο Άγγελος τις ανήγγειλε το μεγάλο γεγονός: «Ηγέρθη ο Κύριος». Αναστήθηκε οΧριστός, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος που τον είχαν θέσει.

***

Οι Μυροφόρες γυναίκες του Ευαγγελίου είναι ηρωικές γυναίκες. Γι αυτό έχουνκερδίσει τη συμπάθεια και τον θαυμασμό όλου του χριστιανικού κόσμου.

Δεν δίστασαν μπροστά σε καμμία δυσκολία. Δεν έχασαν το θάρρος τους μπροστάστα πιο δύσκολα εμπόδια. Δεν δείλιασαν μπροστά στην ιδέα ότι θα εύρισκαν τηνκουστωδία των Ρωμαίων κατακτητών.

Ήταν πολύ φυσικό να έχουν κάποια δειλία, μέσα στις δύσκολες αυτές συνθήκες.

Οι Μυροφόρες όμως έδειξαν τόλμη και ηρωισμό τέτοιον που δεν παρουσίασαν οιάνδρες, οι μαθητές του Κυρίου.

Και αυτόν τον ηρωισμό που φτάνει μέχρι αυτοθυσίας, τον διετήρησαν σ’ όλη τουςτη ζωή. Από τότε που γνώρισαν τον Λυτρωτή τους και συνδέθηκαν με τον Χριστό καιγέμισε η καρδιά τους από θεϊκή αγάπη, έγιναν γενναιόψυχες, ατρόμητες, ηρωικές.Έγιναν τα σύμβολα όχι ενός ηρωισμού χωρίς σύνεση, αλλά υποδείγματα ηρωικά μεγόνιμη χριστιανική και κοινωνική προσφορά.

                Αλήθεια έχομε ανάγκη σήμερα (πουζούμε σε μια βαθειά ηθική και πνευματική κρίση) από ηρωικές χριστιανικέςμητέρες και συζύγους.

Από χριστιανική μητέρα με ηρωισμό, που πονά και προσεύχεται με δάκρυα γιατα παιδιά της.

Από ηρωική μητέρα, που πάντα υπομένει. Που καταπονείται, αλλά ανανεώνεταιμε τη ζώσα πίστη και χάρη των Αγίων Μυστηρίων.

Από ηρωική μητέρα και σύζυγο που είναι άγγελος φωτεινός μέσα στο σπίτι της.Που βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του συζύγου της και τον ενισχύει και τονπαρηγορεί, που κακτοποιεί τα πάντα με το καλό τρόπο κι ευγένεια.

Αλλά έχομε μεγάλη ανάγκη κι από ηρωικές δασκάλες και αδελφές νοσοκόμες, πουυπηρετούν τον ανθρώπινο πόνο. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από πονεμένουςανθρώπους. Πόσοι άνθρωποι στενάζουν και υποφέρουν! Οι γιατροί βέβαια προσπαθούννα κάνουν το καλύτερο. Αλλά η μεγαλύτερη θυσία γίνεται από τις άξιες αδελφέςνοσοκόμες, που σαν άγγελοι παρηγοριάς συμπαραστέκονται στο προσκέφαλο τουπονεμένου. Οι νοσοκόμες που έχουν πάρει σαν ιερή αποστολή τη διακονία τους,είναι πράγματι σύγχρονες μυροφόρες. Αυτές αλείφουν με τα μύρα της αγάπης καικαλωσύνης, με ηρωισμό και αφάνταστη αυταπάρνηση, τους πονεμένους αδελφούς τουΧριστού μας.

Σύγχρονες μυροφόρες είναι και όλες οι χριστιανές δασκάλες και καθηγήτριεςκαι κατηχήτριες που μοχθούνε με αυταπάρνηση και ηρωισμό να μεταδώσουν σταπαιδιά, Χριστό και Ελλάδα.

Ας ευχηθούμε σ’ όλες τις Ελληνίδες μητέρες, συζύγους, αδελφές νοσοκόμες,δασκάλες και κατηχήτριες να μην αποκάμνουν, αλλά να είναι πάντοτε οι σύγχρονεςηρωικές Μυροφόρες. Να  πλουτίζουν τιςψυχές των με τα εύωσμα άνθη των αρετών, που θα ξεχειλίζουν από αρώματα, ταοποία θα σκορπούν πάντοτε γύρω τους, με αγάπη και καλωσύνη.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕ ΟΤΙ:

Ορθόδοξεςχριστιανικές ομιλίες,

βάσει της ΑγίαςΓραφής,

γίνονται κάθεΠέμπτη βράδυ και ώρα 7:30,

εντός του ΙερούΝαού Αγίου Δημητρίου, Τορόντο,

από κατηρτισμένουςΚατηχητές,

στην ελληνικήγλώσσα. Είσοδος ελευθέρα.

Posted 
May 10, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.