Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Μετά την ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας και την εξορία από τον παράδεισο, η ανθρωπότητα για αιώνες και χιλιετηρίδες βασανίστηκε. Όλοι πλέον περίμεναν κάποια βοήθεια από τον ουρανό.

Η παλαιά διαθήκη μιλάει για τον ερχομό του Μεσσία. Ο προφήτης Ησαΐας λέγει. «Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ».

Γεμάτη είναι η παλαιά διαθήκη με προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία. Ολόκληρη η ανθρωπότητα περίμενε κάποιον δυνατό σωτήρα από τον ουρανό.

Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι μιλούσαν γι’ αυτό πολλές φορές. Ο Σωκράτης χαρακτηριστικά στην απολογία του λέγει. «Ει μη τίνα άλλον ο Θεός υμίν επιπέμψειε, κηδόμενος υμών, καθεύδοντες αν διατελοίτε τον εσαεί χρόνον». Εάν ο Θεός δεν στείλει κάποιον άλλον φροντίζοντας για σας, θα κοιμάσθε για πάντα.

Ο Κομφούκιος λέγει. «Είς άγιος μέλλει αποσταλήναι εξ ουρανού, ος γνώσεται τα πάντα και έξει πάσαν εξουσίαν εν ουρανώ και επί γης».

Οι αιγύπτιοι έγραφαν. «Η μήτηρ και παρθένος Ίσις γεννήση τον Ώρον, όστις έμελλε να συντρίψη την κεφαλήν του Τυφώνος».

Οι ινδοί παρακαλούσαν «ίνα ο Θεός των αποστείλει τον Θεόν Krishna δια να σώση την ανθρωπότητα».

Ο Ρωμαίος ιστορικός Σουετώνιος γράφει. «Ήτο ήδη πίστις καθολική εις την Ανατολήν, ότι εκ της Ιουδαίας εξελεύσεται είς Βασιλεύς, μέλλων να ιδρύση παγκόσμιον αυτοκρατορίαν».

Όλα αυτά είναι θαυμάσια. Η ανθρωπότητα έχει προετοιμαστεί για τον ερχομό του Μεσσία. Τώρα το πρόβλημα είναι ποιός είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Πως θα πειστούμε, ότι αυτός που ονομάζουμε Μεσσία είναι ο πραγματικός Μεσσίας;

Ο Ιησούς γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Μεγάλωσε. Δίδαξε την αλήθεια. Έκανε θαύματα πολλά. Καταδικάστηκε. Εμπτύστηκε. Κολαφίστηκε. Χλευάστηκε. Φορτώθηκε τον σταυρό της ατιμίας. Σταυρώθηκε. Στον σταυρό συγχώρεσε τον ληστή. Τον διαβεβαίωσε, ότι θα ήταν μαζί Του στον παράδεισο. Φρόντισε τη μάνα Του. Ο αγαπημένος Του μαθητής Ιωάννης θα ήταν πλέον ο υιός της. Συγχώρεσε τους σταυρωτές Του και όλο τον κόσμο. Έκλινε την κεφαλή Του και παρέδωσε το πνεύμα Του. Κατέβηκε νικητής στον άδη. Συνέτριψε το κέντρο του θανάτου. Αναστήθηκε.

Έτρεξαν οι Μυροφόρες να αλείψουν το νεκρό σώμα με μύρα, όπως ήταν η παράδοση των εβραίων. Τί έκπληξη! Ο λίθος ήτανε αποκεκυλισμένος. Λευκοντυμένος άγγελος λέγει στις Μυροφόρες. «Ηγέρθη. Ουκ έστιν ώδε». Αναστήθηκε!

Αυτό είναι το επισφράγισμα. Αυτή είναι η απόδειξη της θεότητας του Ιησού. Η Ανάστασή Του. Μας το λέγει καθαρά ο Απόστολος Παύλος. «Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε κούφια είναι η πίστη μας, κούφιο και το κήρυγμα μας».

Αγαπημένοι μου χριστιανοί, ο κορωνοϊός αμπάρωσε εφέτος τις εκκλησίες μας. Ο παππάς, ο ψάλτης και ο νεωκόρος τελούν όλες τις θείες λειτουργίες και τις ιερές ακολουθίες. Όλοι οι ευλαβείς χριστιανοί στα σπίτια τους, μπροστά στο προσευχητάρι τους οικογενειακά προσεύχονται. Ανεβαίνουν με τις ψυχές τους στο θρόνο της χάριτος. Ατενίζουν τον αναστημένο Χριστό. Ζουν την Ανάστασή Του. Δεν έχουν καμία αμφιβολία. Ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός.

Πολλοί αμφισβήτησαν την ανάσταση του Χριστού. Πολλοί την πολέμησαν. Έκαναν και τί δεν έκαναν! Έκαναν κινηματογραφικά έργα. Έγραψαν αναίσχυντα βιβλία. Έκαναν προπαγάνδα φοβερή. Άρχισαν με τους φύλακες του τάφου του Χριστού και τους προϊσταμένους τους. Έκαναν τόσα άλλα. Τίποτε δεν πέτυχαν. Η ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Κανείς δεν μπορεί να καταρρίψει την αλήθεια αυτή. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι πολέμιοί Του ντροπιάστηκαν, ντροπιάζονται και θα ντροπιάζονται.

Χριστός Ανέστη, ευλογημένοι μου χριστιανοί. Ζήστε την Ανάστασή Του. Αναλογιστείτε τη δική σας ανάσταση και προετοιμαστείτε γι’ αυτήν. Με ζωντανή πίστη. Με μετάνοια. Με αγάπη για όλο τον κόσμο και με έργα αγάπης. Με συγχώρεση και του μεγαλύτερου εχθρού σας. Με ζήτηση συγχώρεσης από όλους.

Χριστός Ανέστη! Αγκαλιαστείτε εχθροί και φίλοι. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η απόδειξη, ότι αυτός είναι ο Μόνος Αληθινός Θεός.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Άναστάντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Posted 
May 1, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.