Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Γράφει η Δήμητρα Κολοβός

Την Τρίτη η 3 Μαρτίου,μετά από εβδομάδες απεργιακών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών η κυβέρνηση του Οντάριο έσπασε τη σιωπή της κι ανακοίνωσε τα νέα σχέδια με την ελπίδα ότι θα επαναφέρει την ομαλή ροή των πραγμάτων στην εκπαίδευση.

Τα νέα κυβερνητικά σχέδια φαίνεται να παγώνουν τα μεγέθη της τάξης, επενδύουν στην ειδική εκπαίδευση αλλά διατηρούν την απόφαση σχετικά με τους μισθούς των εκπαιδευτικών.

Ο αξιότιμος κ. Stephen Lecce, Υπουργός Παιδείας, επιβεβαίωσε  ότι η κυβέρνηση έχει υποβάλει πρόσθετες, εύλογες προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βάζοντας ως προτεραιοτήτα τους μαθητές και τους γονείς τους.

Τα νέα σχέδια έχουν στόχο την  στήριξη για τις μοναδικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, νηπιαγωγείο πλήρους ημέρας, εύλογες προτάσεις σχετικά με τις προσλήψεις και τις αποζημιώσεις με βάση αξιοκρατικό σύστημα. Παρόλα αυτά τα συνδικάτα των δασκάλων εξακολουθούν να απορρίπτουν τις προτάσεις της κυβέρνησης με επίκεντρο τους μαθητές , ενώ παράλληλα εστιάζουν σε σημαντικές αυξήσεις των αποζημιώσεων, ιδιαίτερα εμπλουτίζοντας τα γενναιόδωρα συστήματα παροχών.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι διαπραγματεύεται με βάση λογικών κινήσεων και με επίκεντρο την επίτευξη συμφωνίας:

Δέσμευση για ένα χρηματοδοτούμενο μέγιστο μέσο όρο τάξης 23 στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - που τους αφήνει ουσιαστικά το ίδιο με το 2019-2020.

Νέο Ταμείο το οποίο επιτρέπει στα διοικητικά συμβούλια μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των μοναδικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης STEM.

Δέσμευση για τη διατήρηση του νηπιαγωγείου πλήρους ημέρας. και

Εύλογη αύξηση των μισθών και αποζημίωση.

Η κυβέρνηση ανακοινώνει επίσης μια πολιτική για να δώσει στους γονείς τη δυνατότητα να επιλέξουν τα παιδιά τους  από τα υποχρεωτικά μαθήματα που απαιτούνται για την αποφοίτησή τους στο διαδίκτυο.

Η κυβέρνηση καλεί τα συνδικάτα να ακυρώσουν τις μελλοντικές απεργίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για να επιτρέψουν τη διαπραγμάτευση καλής πίστης.

"Ο χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτό είναι τώρα, οι γονείς είναι απογοητευμένοι, οι μαθητές χάνουν εκπαιδευτικές μέρες και οι δάσκαλοι είναι αβέβαιοι για το μέλλον τους", δήλωσε ο υπουργός Lecce. "Ζητώ από τα συνδικάτα των δασκάλων να επιστρέψουν στο τραπένα των διαπραγματεύσεων , να φτάσουν στη συμφωνία που επιζητούν οι γονείς και που αξίζουν οι μαθητές".

"Εάν τα συνδικάτα απορρίψουν αυτή την πιο πρόσφατη,επικεντρωμένη προς τους μαθητές προσφορά, οι γονείς θα πρέπει σωστά να ρωτούν ποιες ακριβώς είναι οι προτεραιότητες των συνδικάτων", κατέληξε ο υπουργός Lecce.

Μετά την ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας η ένωση που εκπροσωπεί τους δημόσιους δασκάλους του Λυκείου του Οντάριο δήλωσε την Τετάρτη 4 Μαρτίου ότι η συνθηκολόγηση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα μεγέθη τάξεων και την ηλεκτρονική μάθηση μικραίνει το χάσμα ανάμεσα στα δύο μέρη αλλά δεν δεσμεύθηκε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι ανεπίσημες διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ της Ομοσπονδίας Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Οντάριο και της επαρχίας ξέσπασαν την Τρίτη το βράδυ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι υποστήριζε σχεδόν εξ ολοκλήρου δύο σημαντικά ζητήματα της Ένωσης.

Ο Lecce πρότεινε να αυξήσει τα μέσα μεγέθη των μέσων γυμνασίων από 22 πέρυσι σε 23 το επόμενο έτος - αντί του αρχικού στόχου της κυβέρνησης των 28 ετών - και να επιτρέψει την εξαίρεσή τους για τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης που είχαν προηγουμένως αναφέρει υποχρεωτικά οι Tories.

Αλλά η κυβέρνηση δεν δείχνει να δέχεται την προσφορά αύξησης των μισθών και των παροχών κατά ένα τοις εκατό το χρόνο - τα συνδικάτα ζήτησαν δύο τοις εκατό από το μισθό και περίπου έξι τοις εκατό από τα οφέλη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Harvey Bischof δήλωσε ότι ήταν προβληματικό το γεγονός ότι ο υπουργός έκανε την ανακοίνωσή του σε συνέντευξη τύπου, αντί να απευθυνθεί απευθείας στο OSSTF μέσω των εκπροσώπων του στις διαπραγματεύσεις.

Είπε επίσης ότι οι συνομιλίες διακόπηκαν επειδή η κυβέρνηση δεν έδειξε ευελιξία από την κατώτατη γραμμή. Ο Bischof είπε ότι υπήρχαν άλλα "σημαντικά" ζητήματα, αν και δεν ανέπτυξε ποια ακριβώς είναι αυτά.

"Είμαστε πιο κοντά σε κάποιο αποτελέσμα, όσον αφορά τη διατήρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης από ό, τι ήμασταν όταν ο υπουργός ισχυριζόταν ότι 25 με 1 ήταν ο σωστός αριθμός, ένας αριθμός που έμεινε σταθερός για μήνες", είπε ο Bischof

Η ανακοίνωση του Lecce οδήγησε σε πρόοδο με μια άλλη ένωση. Η ένωση των Καθολικών Καθηγητών του Οντάριο επέστρεψε στις διαπραγματεύσεις την Τετάρτη.

Ο υπουργός είπε με την ανακοίνωση της Τρίτης ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι με τα τέσσερα σημαντικά συνδικάτα, όχι μόνο ένα.

"Θα υποστήριζα ... το θεμελιώδες ζήτημα που εμποδίζει την πρόοδο στο τραπέζι δεν είναι πλέον τα μεγέθη της τάξης", δήλωσε.

"Δεν είναι μάθηση μέσω του διαδικτύου επειδή έχουμε δώσει την εξαίρεση. Δεν είναι ειδική έκδοση επειδή έχω εξασφαλίσει 100 τοις εκατό των επενδύσεων. Είναι και παραμένει ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσληψη με βάση την αξία, την οποία πολλά συνδικάτα αντιτίθενται ουσιαστικά ... και, δεύτερον, τα οφέλη και το γενικό καθεστώς αποζημίωσης ".

Οι δάσκαλοι στο γαλλικό σύστημα και αυτοί που εκπροσωπούνται από την ΟΟΣΑ σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε μια απεργία της επαρχίας την Πέμπτη. Το OSSTF σχεδιάζει επίσης να συνεχίσει μια περιστρεφόμενη απεργία σε διάφορα συμβούλια, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης επαρχίας στο Τορόντο.

Η Ομοσπονδία Δημοτικών Καθηγητών του Οντάριο δεν συμμετέχει σε καμία απεργία αυτή την εβδομάδα, αλλά η ένωσή της είπε ότι εάν δεν έχουν επιτευχθεί συμβόλαια μέχρι την Παρασκευή, θα ξεκινήσουν μια νέα φάση απεργιών την Δευτέρα.

Τα πράγματα δείχνουν να βρίσκονται σε καλό δρόμο θαλέγαμε, η κυβέρνηση κάνει τις προσπάθειές της και τονίζει σταθερά ότι αποβλέπειστη διένεξη των διαφορών και στην πρόοδο των μαθητών. Τα Σωματεία αργάσιγά-σιγά προσεγγίζουν με πρώτη την Ενωση των καθολικών καθηγητών ναεπιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μετά την εβδομαδιαίαδιακοπή του Μαρτίου «March Break» μαθητές και καθηγητές θα επιστρέψουν ήρεμα στιςτάξεις τους για να τελειώσουν επιτυχώς άλλη μια σχολική χρονιά.

Posted 
March 6, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.