Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, άρχισαν οι συνελεύσεις της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά στο Βανκούβερ, που βρίσκεται πάνω στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η συνέλευση Νεολαίας µε 170 νέους από όλο τον Καναδά, ηλικίας 16-28 ετών, είχε άριστη επιτυχία, από την Παρασκευή 28 Ιουνίου, µέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουλίου.

Η συνέλευση των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, µε συµµετοχή 110 δεσποινίδων και κυριών από όλο τον Καναδά, επίσης, είχε µεγάλη επιτυχία και διήρκησε από την Παρασκευή 28 Ιουνίου, µέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουλίου.

Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση άρχισε µε πανηγυρική Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Βανκούβερ, όπου έλαβαν µέρος οι σύνεδροι της Νεολαίας, της Φλοπτώχου και των Κοινοτήτων, οι Άρχοντες του Πατριαρχείου στον Καναδά και πλήθος ευλαβών χριστιανών.

Η Κληρικολαϊκη Συνέλευση µε συµµετοχή 107 αντιπροσώπων των Κοινοτήτων, άρχισε την Κυριακή 30 Ιουλίου και τελείωσε τις εργασίες της, την Τετάρτη το απόγευµα, 3 Ιουλίου.

Οι εργασίες διεξήχθησαν µε τάξη και µε τον καλύτερο τρόπο. Στις συνεδριάσεις της Κληρικολαϊκής προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.

Σηµειώνεται εδώ, ότι κάθε ηµέρα, από το Σάββατο 29 Ιουνίου, µέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουλίου, πλην της Κυριακής, κάθε πρωί γινόταν Θ. Λειτουργία σε χώρο του ξενοδοχείου που είχε διαµορφωθεί σε εκκλησία, τελουµένη από τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, ο οποίος λειτουργούσε σαν απλός ιερεύς, από τις 8 µέχρι και τις 9.15 το πρωί. Άπαντες οι σύνεδροι, Νεολαίας, Φιλοπτώχου και Κληρικολαϊκής, συµµετείχαν στη Θ. Λειτουργία και στη Θ. Κοινωνία. Έτσι πνευµατικά, µε Θ. Λειτουργία, άρχιζε η κάθε µέρα και τελείωνε το ίδιο πνευµατικά, µε μικρό Εσπερινό.

Μήνυµα εστάλη από τον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο, το οποίο και ανέγνωσε ο Αρχιµανδρίτης του Οικουµενικού Πατριαρχείου και Διευθυντής της Πατριαρχικής Θεολογικής Ακαδηµίας Τορόντο, π. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος.

Στο επίσηµο δείπνο, εκτός άλλων επισήµων, συµµετείχαν, η επίτιµος πρόξενος της Κύπρου κα Τασούλα Berggren και ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ, κ. Αθανάσιος Ιωάννου.

Το σύνθηµα της Κληρικολαϊκής ήταν, «Πάσα βασιλεία µερισθεείσα καθ’ εαυτήν ερηµοούται, και πάσα πόλις η οικία µερισθεισα καθ’ εαυτήν ου σταθήσεται» Ματθ. ιβ’. 25.

Στη Συνέλευση Νεολαίας συνεζητήθησαν θέµατα του ενδιαφέροντός τους καθώς και στη Συνέλευση Φιλοπτώχου. Τα θέµατα της Κληρικολαϊκής ήσαν:

1. «Η Νεολαία ως γέφυρα µεταξύ του Παρελθόντος, Παρόντος και Μέλλοντος». Οµιλητής: Πανοσ. Αρχιµ. π. Δ. Αντωνόπουλος
2. «Φιλανθρωπία: Εσωτερική και Εξωτερική». Οµιλητής: Αιδ. π. Θ. Αλαµάνος
3. «Ελληνική πίστη και Ορθόδοξη Παιδεία:Συνδυασµός της σωτηρίας µε την Ελληνική Παιδεία». Οµιλητής: Άρχων Δεπουτάτος Σπύρος Βολονάκης, Διευθυντής Ελληνικής Παιδείας
4. «Διαδικτυκή Διακονία: Σπουδαιότητα, Προϋπολογισµός και Προσδοκίες». Οµιλητής: Άρχων Οστιάριος Ευάγγελος Σωτηρόπουλος.
5. «Κατ’ οίκον Εκκλησία: Σύγχρονες Προκλήσεις». Οµιλητής: Αιδ. π. Κ. Καλτσίδης.
6. «Ελληνορθόδοξη Κοινότητα: Ενώνοντας τους πιστούς – Πνευµατική Ζωή – Διοίκηση – Συµµόρφωση και αρµονική συµπόρευση µε την Ιερά Μητρόπολη και το Οικουµενικό Πατριαρχείο». Οµιλητής: Άρχων Προστάτης των Γραµµάτων, Μιχαήλ Οικονόµου.

Τα πάντα µελετήθησαν σε βάθος µε αρµονία και αγάπη και ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες θα τεθούν άµεσα σε εφαρµογή.

Ευχαριστίες εκφράζονται στις τέσσερις Κοινότητες, Βανκούβερ, Ανατολικού Βανκούβερ, Σούρεϊ και Βικτώριας. Στους ιερείς: Κωνσταντίνο Οικονόµου, Κωνσταντίνο Καλτσίδη, Τιµολέοντα Πράττα και Γεώργιο Τόλια καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή, διότι όντως, οι συνελεύσεις είχαν άριστη οργάνωση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος εκφράζει ευχαριστίες προς όλους, ιδιαίτερα προς τον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο για την ανύψωση της Ελληνικής Ορθόδοξης Μητρόπολης Τορόντο, σε Ελληνική Ορθόδοξο Αρχιεπισκοπή Καναδά και δοξολογεί και ευχαριστεί τον Πανάγαθο Θεό, διότι τέτοιους καλούς συνεργάτες του έδωσε, όπως όλοι οι σύνεδροι των τριών συνελεύσεων, Κληρικολαϊκής, Φιλοπτώχου και Νεολαίας.

κατά το δυνατόν, άγιο και σύμφωνο με τα λόγια του. Αυτό το καλό παράδειγμα θα δίνει κύρος στα λόγια του και θα συντελέσει στην προσέλκυση των άλλων στο δρόμο της σωτηρίας.

Γενικώς ας γνωρίζομε ότι στους άλλους δεν ημπορούμε να διδάξουμε αυτό που ξέρουμε, ούτε κι αυτό που θέλουμε. Στους άλλους διδάσκουμε, αυτό που είμαστε.

Posted 
July 12, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.