Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Ο Υπουργός Παιδείας του Οντάριο Stephen Lecce, ο οποίος κλήθηκε τον Ιούνιο του2019 να αντικαταστήσει την Lisa Thompson, εξήγγειλε το νέο πρόγραμμα που θαεφαρμοστεί, μέρος αυτού από τον Σεπτέμβριο, την αρχή της νέας σχολικής χρονιάςδηλαδή και το υπόλοιπο θα υπάρξει σταδιακή εφαρμογή. Τα κυριότερα σημεία τουανανεωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που εξήγγειλε ο υπουργός, είναι τα εξής:

Εκσυγχρονισμός της Παιδείας από την κυβέρνηση του Οντάριο

Για την προετοιμασίατων μαθητών του Οντάριο η κυβέρνηση σκοπεύει να εκσυγχρονίσει τα σχολεία σε όλητην επαρχία.

Τεχνολογία (Ευρυζωνική)

Οι ψηφιακέςδεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για όλους τους μαθητές και θα πρέπει όλοι ναμπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα.Για το σκοπό αυτό κάθε μαθητής θα έχει στη διάθεσή του ένα μεγαμπίτ το δευτερόλεπτοσε όλες τις περιοχές της επαρχίας και το πρότζεκτ αυτό θα ολοκληρωθεί το2021-22

Εκμάθηση μέσω διαδικτύου

Θα υπάρχειηλεκτρονική διεύθυνση για εκμάθηση μέσω διαδικτύου εδώ: www.edu.gov.on.ca/elearning/courses.html.

Η αρχή θα γίνει το2020-21 ενώ οι μαθητές των γυμνασίων θα μπορούν να αποκτήσουν ελάχιστο όριο 4μορίων (credits) από τα 30 που χρειάζονται για το απολυτήριο.

 Κινητά τηλέφωνα

Cellphones

Από τον Σεπτέμβριοτου 2019 τα κινητά τηλέφωνα θα απαγορεύονται στις τάξεις, επειδή αποτελούν μιααιτία για να μην συγκεντρώνεται ο μαθητής στο μάθημα. Επειδή όμως σε μερικέςπεριπτώσεις τα κινητά επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν στην τάξη, θα επιτρέπονταιμόνο:

-Σύμφωνα με τηνκαθοδήγηση του εκπαιδευτικού μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους

-Για λόγους υγείαςκαι ιατρικής περίθαλψης

-Για υποστήριξημαθητών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΓραφείοΕκπαιδευτικής Ισότητας και Αρμοδιοτήτων (EQAO)

Ζητήματα ισότητας ταοποία αρμόζουν να εφαρμόζονται στην εκπαίδευση επεξεργάζεται το γραφείοΕκπαιδευτικής Ισότητας και Αρμοδιοτήτων (EQAO) με τα ακόλουθα θέματα:

Μεταφερόμενεςδεξιότητες όπως η συνεργασία, ικανότητα λύσης προβλημάτων και η γνώση τηςιδιότητας του πολίτη.

            •           Υποστήριξη μεγαλύτερης συμμετοχής τωνγονέων

            •           Χρήση ψηφιακών πλατφορμών για τηνμάθηση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση

            •           Εκμάθηση από άλλες εκπαιδευτικέςδιευθύνσεις με υψηλά στάνταρ επίδοσης

            •           Αξιολόγηση της εκμάθησης με τρόπουςπου είναι φιλικοί προς τους μαθητές.

            •           Παροχή χρήσιμων πληροφοριών σεδασκάλους και γονείς.

Η επιτυχία των μαθηων μας είναι το κλειδί στηνανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία. Το γραφείο EQAO είναι σε θέση να παρέχειδεδομένα και έρευνα που θα αναζωογονήσει την εκπαίδευση στο Οντάριο,θα βοηθήσειτην βελτίωση της μάθησης σε όλα τα επίπεδα και θα εξασφαλίσει την ισότηταευκαιριών στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.

Αριθμός μαθητών σε τάξεις 

ClassSizes

Σύμφωνα με τουςσυμβούλους μας, ενώσεις δασκάλων, ενώσεις φορέων και εργαζομένων που έγιναν το2019 έχουμε συμπεράνει πως στο Οντάριο ο συσχετισμός δασκάλου με μαθητές είναιένας από τους χαμηλότερους στις καναδικές επαρχίες. Για την καλύτερη ισορροπίαλοιπόν η κυβέρνηση θα κρατήσει τον ίδιο αριθμό μαθητών από το Νηπιαγωγείο έωςτην 3η τάξη και οι αλλαγές θα γίνουν για τις επόμενες τάξεις ως εξής για τοέτος 2019-20:

Δεν υπάρχουνπροτάσεις αλλαγής για τις 3 τάξεις του δημοτικού.

Μεσαίες τάξεις (4-8)θα διατηρηθεί ο λόγος 24.5 ή λιγότεροι μαθητές

 Γυμνασιακές τάξεις (9-12) Ο μέσος όρος θαγίνει από 22 σε 28 μαθητές για να γίνει ίδιος με άλλες επαρχίες τουΚαναδά.  

ΠρακτικέςΠροσλήψεων

Ο κανονισμός του Οντάριο  274/12, για την εκπαίδευση καθορίζεισυγκεκριμένες διαδικασίες στην πρόσληψη προσωρινών ή μονίμων εργαζομένωνεκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτές οι διαδικασίες δίνουν προτεραιότητα στηναρχαιότητα στην εργασιακή θέση παρά στα προσόντα και προηγούμενη εμπειρία.  Ωστόσο μετά από διαβουλεύσεις το ΕκπαιδευτικόΣυμβούλιο αποφάσισε πως θα πρέπει να βοηθήσει την μετακίνηση εκπαιδευτικών μέσασε καθεστώς ισότητας, διαφάνειας, συνέπειας και υπευθυνότητας κατά την πρόσληψηδασκάλων διότι οι μαθητές μας δικαιούνται να έχουν τους καλύτερους καιικανότερους δασκάλους.

Υποτροφίες για μαθητικές ανάγκες.

 Η επαρχία έχει στη διάθεσή της ένα σύνολουποτροφιών (GSN) οι οποίες είναι διαθέσιμες στα Σχολικά Συμβούλια για περαιτέρωοικονομική ενίσχυση των αναγκών των μαθητών. Η μέριμνα θα είναι τα επόμεναχρόνια να γίνει βιώσιμο αυτό το πρόγραμμα ώστε να συνεχίσει να βοηθά στιςμαθητικές ανάγκες. Τα κυριότερα προγράμματα, όπως τα προγράμματα παδιών μεειδικές ανάγκες και της μεταφοράς μαθητών δεν θα επηρρεαστούν.

Ταμείο Τοπικών προτεραιοτήτων (LPF)

Το ταμείο αυτό έγινετο 2017-2018 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2019. Οι αυξήσεις μισθών θα συνεχίσουνόπως και οι παροχές στους γυμνασιάρχες και υποδιευθυντές έως τις 31 Αυγούστου2020.

 Χορήγηση ΡύθμισηςΚόστους (CAA), Χορήγηση Μεταφοράς Προσωπικού (HRTS)

Τελευταία χρονιάεφαρμογής είναι το 2019-2020 εφ’όσον ισχύει το GDN.

Ρύθμιση κόστους

Επειδή οι τάξεις θααυξηθούν σε αριθμό μαθητών θα γίνει ανάλογη αύξηση και για το κόστοςλειτουργίας του εξοπλισμού των σχολείων, της θέρμανσης, του ηλεκτρικού και τηςμεταφοράς μαθητών. 

Posted 
August 30, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.