Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας ανακοίνωθηκε προεδρικό διάταγμα για τη σύσταση άμισθης Προξενικής Αρχής της

﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ΚαναδπιδημΕλλάδας στην πόλη Κάλγκαρι  του Καναδά.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72. (1) Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στην πόλη Κάλγκαρι (Calgary) του Καναδά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α΄ 117).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, όπως διατυπώθηκε στο υπό στοιχεία Α.Π.Φ. 010/ΑΣ 774/15.11.2019 έγγραφό της.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αρ. 137/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στο Κάλγκαρι (Calgary) του Καναδά Συνιστάται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Κάλγκαρι (Calgary) του Καναδά και περιφέρεια αρμοδιότητας την επικράτεια της Επαρχίας Αλμπέρτα (Alberta).

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Posted 
September 13, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.