Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ο Ιούδας Τον πρόδωσε. Ο Πέτρος Τον αρνήθηκε. Ο λαός εφώναξε σταυρωθήτω. Ο Πιλάτος ένιψε τα χέρια του. Ο Σίµων ο Κυρηναίος σήκωσε τον Σταυρό. Τα καρφιά µπήχτηκαν στα χέρια και στα πόδια. Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων σταυρώθηκε. Σφαγιάστηκε. Θυσιάστηκε. Έγινε φάρµακο αθανασίας. Βρώσις και πόσις των πιστών.

Πριν παραδώσει το πνεύµα Του στα χέρια του Πατρός, εφρόντισε τα πάντα. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές Του. «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσιν». Παρέδωκε την µάνα Του στην προστασία του αγαπηµένου Του µαθητή. Συγχώρεσε τον ληστή. «Σήµερον µετ’ εµού έση εν τω παραδείσω».

Και αφού τακτοποίησε τα επί της γής, έπρεπε να τακτοποιήσει τους απ’ αιώνος νεκρούς στον Άδη. Ως Θεός αληθινός κατέβηκε εκεί. Μέγα Σάββατο και ο Σωτήρ ευρίσκεται στον Άδη. Κατεργάζεται την σωτηρία των απ’ αιώνος νεκρών. Διδάσκει την αλήθεια. Καλεί σε µετάνοια. Προσφέρει την σωτηρία. Ετοιµάζεται τριήµερος να αναστηθεί. Να αναστήσει τον Αδάµ και την Εύα και όλο τό ανθρώπινο γένος.

Γνωρίζοντας και βλέποντας και ζώντας τα δρώµενα αυτά από τον ίδιο τον Δηµιουργό, τον Σωτήρα Χριστό, τι πρέπει να κάµει ο κάθε άνθρωπος; Και η κάθε ανθρώπινη σάρκα; Ένα και µοναδικό. «Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτία και στήτω µετά φόβου και τρόµου και µηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω». Το Μέγα Σάββατο κάθε άνθρωπος πρέπει να σιγά. Να σιωπά. Να στέκεται µε φόβο και τρόµο και να µη σκέφτεται τίποτε το γήινον.

Το Μέγα Σάββατο τελείωσε. Ακούσαμε το Αναστήτω ο Θεός. O Χριστός Ανέστη. Ο Σατανάς που Τον είδε στον σταυρό και εκάγχαζε σκεφτόμενος: Σε τελείωσα τώρα, με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη κατάλαβε, ότι ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Έλυσε τα δεσμά του Άδη και ανέστη τριήμερος.

Χριστός Ανέστη! Εχθροί διασκορπισθείτε. Φύγετε. Οι μισούντες την αλήθεια αφανισθείτε. Λαοί μετανοείτε. Εχθροί αλληλοσυγχωρεθείτε. «Εχθροί και φίλοι αγκαλιασθείτε».

Εφέτος γιορτάζουμε τα διακόσια (200) χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Το σκεφθήκατε, αγαπημένοι μου χριστιανοί; Σας ερωτώ. Οι ήρωες της Επανάστασης και οι νεομάρτυρες δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν την πορεία του Χριστού καλύτερα από πολλούς; Δεν αψήφησαν τα πάντα και τη ζωή τους για του Χριστού την πίστη την αγία; Για της Πατρίδας την ελευθερία; Για της οικογένειας την τιμή; Αν το καλοσκεφθούμε αυτοί είναι οι αληθινοί, οι πιστοί ακόλουθοι του Χριστού. Και τώρα ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Πόσο ο καθένας μας μοιάζει με τον Θεάνθρωπο Χριστό; Πόσο μοιάζει με τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και τους νεομάρτυρες; Πόσο είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθούμε τον Χριστό και το παράδειγμα των ηρώων της επανάστασης και των νεομαρτύρων;

Ο Χριστός άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου για τον καθένα. Όλοι είναι δεκτοί. Και οι αμαρτωλοί. Μοναδική προϋπόθεση, η ειλικρινής μετάνοια. Μετάνοια και τα πάντα δωρεάν. Δωρεάν η επιστροφή στον Παράδεισο. Δωρεάν η αιώνια ζωή. Ο Θεός είναι πραγματικός Πατέρας. Η αγκαλιά Του είναι ανοικτή για όλους. Όσοι θέλουμε να σωθούμε έχουμε την ευκαιρία. Μη την χάσουμε.

«Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας». «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών». Χριστός Ανέστη!

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Άναστάντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

PASCHA 2021

Right Reverend Bishops, Reverend Parish Priests, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors, Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth Members of the Communities, and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada.

Keep Silent… Let God Arise... Christ Is Risen!

Archbishop Sotirios of Canada

Judas betrayed Him. Peter denied Him. The people shouted for Him to be crucified. Pilate washed his hands. Simon of Cyrene carried the Cross. The nails were driven into the hands and feet. The King of kings and Lord of lords was crucified. He was butchered. He sacrificed Himself. He became the medicine of immortality. He became the indispensable food and drink for the faithful.

Before delivering His Spirit into the hands of the Father, He took care of everything. He prayed for His crucifiers: “Father, forgive them, for they do not know what they do.” He turned over His mother to the protection of His beloved Disciple. He forgave the thief: “Today you will be with Me in Paradise.”

And after taking care of everything on earth, he had to take care of the dead who were in Hades from the beginning. As the true God, He descended there. On Holy Saturday, the Savior is in Hades. He secures the salvation of the dead from the beginning. He teaches the truth. He calls them to repentance. He offers salvation. He prepares for His third-day Resurrection. He prepares to resurrect Adam and Eve, and all of humanity.

Knowing and seeing and living these actions being undertaken by the Creator Himself, by Christ the Saviour, what should we do? What should all mortal flesh do? We can only do one thing: “Let all mortal flesh keep silent and stand in fear and trembling, giving no thought to things of the earth”. On Holy Saturday, everyone keeps silent. Everyone stands still, in fear and trembling, and thinks of nothing earthly.

As Holy Saturday comes to an end, we hear exclaimed ‘Let God arise’. Christ is Risen. Satan who saw Him on the cross chuckled thinking: I have finished you now. With the descent of Christ into Hades, he understands that Christ is the ultimate victor over death. Christ untied the bonds of Hades and rose on the third day.

Christ is Risen! Enemies be scattered. Adversaries depart. Those who hate the truth fade away. Now is the time for everyone to repent, for enemies to forgive each other. Let us embrace both enemies and friends.

This year, we celebrate the two-hundred (200) year anniversary of the Greek Revolution. Have you thought about this, my dear Christians? Let me ask you, are not the heroes of the Revolution and the new martyrs the ones who followed the path of Christ better than most? Did they not defy everything and sacrifice their lives for the most holy faith in Christ? For the freedom of the homeland? For the honour of the family? If we think about it, they are the truly faithful disciples of Christ. And now let us ask ourselves something else. How much do we resemble the God-Man Christ? How much do we resemble the heroes of the Greek Revolution and the new martyrs? How determined are we to closely follow Christ, and the example of the heroes of the Revolution and the new martyrs?

Christ opened the gates of Paradise for all. Everyone is welcome. Even sinners. The only requirement is sincere repentance. With repentance, everything is freely granted. The return to Paradise is freely bestowed. Eternal life is freely given. God is the real Father. His embrace is open to everyone. Those of us who want to be saved have the opportunity. Let us not lose out.

“Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.” “Come receive the light, from the never-setting light; and glorify Christ who has risen from the dead.” Christ Is Risen!

With fatherly love and blessings in the Risen Christ,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA

Posted 
April 30, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.