Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

15 Φεβρουαρίου, 2021 

Αγαπητά μέλη και φίλοι, 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 8ης Φεβρουαρίου, 2021 σχετικά με την πιθανή πώληση ενός από των ακινήτων της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ), θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση. Το διοικητικό συμβούλιο με αίσθημα ευθύνης στα μέλη θα ήθελε να διευκρινήσει τα παρακάτω:  

- Η Διαφάνεια είναι κύρια προτεραιότητα για την ΕΚΤ. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός η ΕΚΤ υποχρεούται να πραγματοποιεί λογιστικό έλεγχο μια φορά το χρόνο. Η εταιρία KPMG, ως  ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας παγκοσμίου αναγνώρισης, πραγματοποιεί αναλυτικό λογιστικό  έλεγχο μια φορά το χρόνο και παρέχει τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται  στα μέλη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση.  

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ: 

http://www.greekcommunity.org/ViewSiteContent.aspx/About_Us

- Η απόφαση να τεθεί ένα από τα κτήρια της ΕΚΤ προς πώληση ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Μετά  από ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης καθώς και της διαθέσιμης ταμειακής ροής μέχρι το τέλος της χρονιάς, το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε τη γνώμη μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιτροπής. Έτσι λήφθηκε η αποφαση να τεθεί ένα από τα  

ακίνητα προς πώληση. Η τρέχουσα διοίκηση αντιμετωπίζοντας πρωτοφανείς συνθήκες και  έχοντας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεπεράσει τα λάθη του παρελθόντος καθώς και  τις προκλήσεις που ακολούθησαν ένα τεράστιο χρέος, αναγκάζεται να θέσει σε πώληση ένα από  τα ακίνητά της. 

- Η Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα αμερόληπτα άτομα που  προσέφεραν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους ώστε να παρέχουν συμβουλές σε αυτό  το θέμα. Τα μέλη της επιτροπής είναι τα εξής: Ιωάννης Φαναράς (Επιχειρηματίας και Πρόεδρος  του Ελληνικού Γηροκομείου στο Τορόντο), Γρηγόριος Καναργελίδης (Συνέταιρος της δικηγορικής εταιρείας Blake, Cassels & Graydon LLC), Κυριάκος Κακούλης (Μεσίτης, Πρόεδρος της  HomenLife/Vision Realty), Lorne Persiko (Συνέταιρος της Regiis Mortgage Investment Corporation). 

- Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους η ΕΚΤ υπέβαλλε αιτήσεις για όλες τις διαθέσιμες  επιχορηγήσεις (Ομοσπονδιακές κι Επαρχιακές) και δάνεια που αφορούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Τα χρήματα που λήφθηκαν ήταν μια μικρή ανακούφιση για τις  καθημερινές δραστηριότητες, αλλά δε συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος. 

- Όλες οι προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων, με τις πιο πρόσφατες την διαδικτυακή εκστρατεία για τη στήριξη των Ελληνικών σχολείων που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο καθώς και η συμμετοχή μας στον εικονικό μαραθώνιο που διοργάνωσε η Scotiabank τον Οκτώβριο, δεν  απέδωσαν τα απαιτούμενα αποτελέσματα.

Καλωσορίζουμε πάντα όλους όσους θέλουν να στηρίξουν την κοινότητά μας προσφέροντας τη βοήθεια τους ως ακολούθως: 

1. Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ: http://www.greekcommunity.org/Give.aspx 2. Με Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων (E-transfer) στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: officemanager@togreekcom.org Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ώστε να αποσταλλεί η απόδειξη.  3. Με επιταγή προς την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο  

 Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe Park Dr., Toronto, ON, M4H 1H8 

4. Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 416-425-2485 

Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για φορολογική χρήση εκδίδονται για ποσά  άνω των $25. 

- Καμία απόφαση δε θα ληφθεί χωρίς την έγκρισή σας. Όταν λάβουμε τις προσφορές για την  πώληση των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, όπου θα παρουσιαστούν  αναλυτικά τα ευρήματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ψηφοφορία ώστε να ληφθεί η τελική  απόφαση. 

Δεν έχει επιλεγεί να τεθεί προς πώληση ένα συγκεκριμένο ακίνητο, αυτό θα καθοριστεί στην  Γενική Συνέλευση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που το χρέος δεν  εξυπηρετηθεί, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να κατασχέσει και τα τέσσερα ακίνητα της ΕΚΤ. Αυτό  δε μπορούμε να το επιτρέψουμε! 

- Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η αποπληρωμή του συνολικού χρέους ύψους $4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, η αναπλήρωση του παθητικού των $2,0 εκατομμυρίων δολαρίων που  υπολογίζεται μέχρι το τέλος του έτους, η βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών και  προγραμμάτων μας, και η δημιουργία νέων πηγών εσόδων. Ο απώτερος σκοπός μας είναι η ΕΚΤ  να καταστεί ένας υγιής και ζωντανός οργανισμός παρέχοντας ένα καλύτερο μέλλον σε όλους  τους Ελληνοκαναδούς στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο. Αναλυτικό σχέδιο δράσης θα  παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση ώστε να γνωρίζουν όλοι πως θα μοιάζει η ΕΚΤ στο μέλλον. 

Ελπίζουμε να είστε δίπλα μας και να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο μαζί και ενωμένοι. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή και την υποστήριξή σας. 

Posted 
February 19, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.