Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Κυριότερααποτελέσματα

Οι ηγέτες της ΕΕ και του Καναδά συμφώνησαν να ενισχύσουν τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά καινα αναβαθμίσουν τη συνεργασία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

«Για την ΕΕ, ο Καναδάς είναι ένας ισχυρός σύμμαχος και ένας πολύκαλός φίλος. Ο Καναδάς συμμερίζεται το όραμά μας για τον κόσμο, τις αξίες μαςκαι τους στόχους μας. Ο Καναδάς και η ΕΕ είναι ακλόνητοι υποστηρικτές τηςδημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύηςμεταξύ ανθρώπων και εθνών, καθώς και της διεθνούς τάξης που βασίζεται σεκανόνες.»

Ως ομόγνωμοι εταίροι, η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαίωσαν την κοινήτους δέσμευση στην πολυμέρεια καιστο βασισμένο σε κανόνες εμπόριο. Επανέλαβαν την πλήρη προσήλωσή τους στηΣυμφωνία του Παρισιού και ζήτησαν να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τηνκαταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες και των δύο πλευρών συζήτησαν γιατη στρατηγική συνεργασία όσοναφορά παγκόσμιες προκλήσεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της επιστήμης, τηςτεχνολογίας και της καινοτομίας. Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε επίσης θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Ο κ. Donald Tusk,Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσώπησε την ΕΕ. Ο Πρωθυπουργός κ. Justin Trudeauεκπροσώπησε τον Καναδά.Ενέκριναν κοινή δήλωση στοτέλος της συνόδου κορυφής:

Η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν επίσης εταιρική σχέση για τους ωκεανούς μεστόχο τη βελτίωση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών.

 

Διμερείς σχέσεις καιεμπόριο

Οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίαςελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Καναδά, γνωστής και ως ΣΟΕΣ.

Η συμφωνία έχει ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση καιστις δύο πλευρές του Ατλαντικού μετά την προσωρινή έναρξη ισχύος της τονΣεπτέμβριο του 2017.

«Το εμπόριο έχει αυξηθεί και τα δεινά που προέβλεψαν κάποιοικαταστροφολόγοι δεν έχουν επέλθει. Αυτό αποδεικνύει ότι, ενεργώντας από κοινού,μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και ότι νικητές είναι οι λαοί του Καναδάκαι της ΕΕ. Θα εργαστούμε περαιτέρω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι περισσότεροιπολίτες και περισσότερες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη ΣΟΕΣ.»

Οι ηγέτες ζήτησαν την υπεράσπιση του βασιζόμενου σε κανόνες πολυμερούςεμπορικού συστήματος με πυρήνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

«Είμαστε αμφότεροι αποφασισμένοι να αναλάβουμε ταχεία καισυντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των άνευ προηγουμένου προκλήσεων πουαντιμετωπίζει το πολυμερές εμπορικό σύστημα και για την καταπολέμηση τωναυξανόμενων τάσεων προστατευτισμού σε όλο τον κόσμο».

Κλίμα και ενέργεια

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την ισχυρή προσήλωσή τους στη Συμφωνία του Παρισιού. Κάλεσαν όλα ταμέρη να εφαρμόσουν τη συμφωνία στο ακέραιο.

«Καλούμε όλες τις χώρες να ανταποκριθούν με αξιόπιστο καιφιλόδοξο τρόπο στην επίτευξη των στόχων του Παρισιού, ενώ παραμένουμεαποφασισμένοι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο μέσω φιλόδοξων μακροπρόθεσμωνστρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, καιστην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλα τα σχετικά φόρουμ.»

Κοινή δήλωση τηςσυνόδου κορυφής ΕΕ-Καναδά

Η ΕΕ και ο Καναδάς συζήτησαν τρόπους μετριασμού των επιπτώσεωντης κλιματικής αλλαγής και διατήρησης της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, τηςΑρκτικής και των ωκεανών.

Η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν εταιρική σχέση για τους ωκεανούς μεστόχο τη βελτίωση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών.

Θέματα εξωτερικήςπολιτικής και ασφάλειας

Η σύνοδος κορυφής έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν θέματαεξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Όσον αφορά το Ιράν,οι δύο πλευρές υπενθύμισαν ότι η πυρηνική συμφωνία (Κοινό Ολοκληρωμένο ΣχέδιοΔράσης-ΚΟΣΔ) είναι ένα κρίσιμο επίτευγμα όσον αφορά τη μη διάδοση των πυρηνικώνόπλων παγκοσμίως. Παρότρυναν τη χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιοτης συμφωνίας:

«Ο Καναδάς και η ΕΕ παροτρύνουν το Ιράν να αντιστρέψει τιςδραστηριότητες αυτές και να αποκαταστήσει πλήρως και χωρίς καθυστέρηση τησυμμόρφωση με το ΚΟΣΔ. Και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εκφράζουν τη λύπητους για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρθούν από το ΚΟΣΔ και ναεπιβάλουν εκ νέου κυρώσεις.»

Όσον αφορά την Ουκρανία,η ΕΕ και ο Καναδάς επανέλαβαν ότι εξακολουθούν να καταδικάζουν την παράνομηπροσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσία.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κρίση στη Βενεζουέλα. Συμφώνησαν να ενισχύσουντη συνεργασία για να συμβάλουν στην εξεύρεση πολιτικής, ειρηνικής καιδημοκρατικής λύσης στην κρίση της Βενεζουέλας.

Σχετικά με τη Συρία,η ΕΕ και ο Καναδάς απηύθυναν έκκληση για την προστασία των αμάχων και τοντερματισμό των εχθροπραξιών και τόνισαν την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβασητης ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ΕΕ και ο Καναδάς συζήτησαν επίσης σχετικά με τη συνεργασία σετομείς όπως η μετανάστευση, οιαπειλές στον κυβερνοχώρο και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Και οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τησύναψη νέας συμφωνίας σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR). Η συμφωνία θασυμβάλει ουσιωδώς στην ενίσχυση της ασφάλειας, διασφαλίζοντας παράλληλα τηνπροστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

Ζητήματα παγκόσμιουενδιαφέροντος

Η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυσητης συνεργασίας στους τομείς τηςεπιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας,συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο Καναδάς και η ΕΕ έχουν δεσμευθεί να ανταποκριθούν στηντεχνολογική αλλαγή κατά τρόπο που σέβεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπιναδικαιώματα και προάγει τις κοινές μας αξίες. Είμαστε αποφασισμένοι νααξιοποιήσουμε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει μια δημιουργική, ψηφιακήοικονομία στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας.»

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν επίσης την αμοιβαία προσήλωσή τουςστα ανθρώπινα δικαιώματα καιτη δημοκρατία.Συμφώνησαν να συνεργαστούν στενότερα για τα ζωτικά αυτά ζητήματα σε βασικούςπολυμερείς οργανισμούς και επιτόπου στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τιςμεγαλύτερες προκλήσεις.

Επίσης, οι ηγέτες συζήτησαν τρόπους για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και τηςανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Posted 
July 26, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.