Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Δελτίο Τύπου - 12 Μαρτίου, 2021 

Αξότιμα Μέλη και Φίλοι, 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα εποικοδομητικά σας σχόλια και την αδιάκοπη συμπαράστασή σας. Η  συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την επιτυχή επίλυση των τρεχόντων  προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κοινότητά μας. Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να ρίξουμε  άπλετο φως στις διαδικασίες και ενέργειές μας, καθώς γνωρίζουμε ότι η παραμικρή παρερμηνεία της  αλήθειας μπορεί να οδηγήσει σε άνευ λόγου παρεξηγήσεις και έντονες αντιδράσεις. Δυστυχώς, πρόσφατες ανακριβείς πληροφορίες δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την κατανομή  και τη διαχείριση των κεφαλαίων της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο από το παρών Διοικητικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν τον πυλώνα της αξιοπιστίας  και της ευθύνης μας. Συγκεκριμένα, όλα τα μέλη μας έχουν πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές  εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών μέσα από την ιστοσελίδα μας. Προς αποφυγήν περαιτέρω  παραπληροφόρησης και παρερμηνείας των στοιχείων σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στην  παρακάτω ανάλυση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της Διοίκησης καθόλη τη διάρκεια της  θητείας της, από την ανάληψη το 2010 μέχρι σήμερα: 

2010 

Σύνολο χρημάτων στην τράπεζα στις 7 Ιουνίου 2010: $ 2,557 Εκκρεμείς χρεώσεις και απλήρωτοι λογαριασμοί1: $ 12,345,936 Μηνιαίες τραπεζικές υποχρεώσεις: $ 83,011Ποσό οφειλόμενο στη Μητρόπολη από το 2008$ 196,000 Μέσο επιτόκιο χρέους: 9%Συνολικοί μισθοί και παροχές: $ 1,451,000 

1Το οφειλόμενο χρέος δημιουργήθηκε εξαιτίας της ανέγερσης του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου4και  του πρόσθετου κόστους από την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού της Παναγίας το 2002 το οποίο ανέρχεται στο ποσό του $ 1,957,7912 

23 Απριλίου, 2000: Η πυρκαγιά καταστρέφει τον καθεδρικό ναό της Παναγίας:

Ασφαλιστική αποζημίωση: $5,756,561Δωρεές που ελήφθησαν για ανοικοδόμηση:  - 2000  - 2001$726,466 $348,437 Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών και δωρεών: $6,831,464 Κόστος ανοικοδόμησης καθεδρικού ναού: $8,789,255Πρόσθετο κόστος για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού: $ 1,957,791

3 Τον Φεβρουάριο του 2008, η ΕΚΤ υπέγραψε συμφωνία τεσσάρων (4) ετών με την Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη του Τορόντο (Καναδάς) για την πληρωμή των παρακάτω οφειλών:  

2007: $ 140,000 (παρόλο που και οι τέσσερις εκκλησίες είχαν συνολική ετήσια απώλεια $226,786) 2008: $140,000 (παρόλο που και οι τέσσερις εκκλησίες είχαν συνολική ετήσια απώλεια $290,316) 2009: $140,000 (παρόλο που και οι τέσσερις εκκλησίες είχαν συνολική ετήσια απώλεια $243,759) 2010: $150,000 (παρόλο που και οι τέσσερις εκκλησίες είχαν συνολική ετήσια απώλεια $535,032) 

Όταν ανέλαβε η τρέχουσα διοίκηση, στην ΕΚΤ ανήκαν τα ακόλουθα ακίνητα, ορισμένα από τα οποία  πουλήθηκαν για να αντιμετωπιστεί το χρέος και να σωθεί η Κοινότητα:  

1. Ακίνητο (792 Pape Ave.) - πουλήθηκε το 2012 έναντι $420,000, καθαρό ποσό $396,270) 2. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο (Λεωφόρος 441 Ellesmere) - πουλήθηκε το 20124 

3. Ακίνητο (63 Galley Ave), πουλήθηκε το 2015 έναντι $920,000 (14 Οκτωβρίου 2014, το σπίτι  κρίθηκε ακατάλληλο από την Δημοτική αρχή του Τορόντο και εκδόθηκαν εκτεταμένες εντολές  εργασίας). 

4. Ακίνητο (116 Sorauren Ave, πουλήθηκε το 2015 έναντι $650,000) 

5. Ακίνητο (118 Sorauren Ave, πουλήθηκε το 2015 έναντι $610,000) 

6. Καθεδρικός Ναός της Παναγίας (136 Sorauren) 

7. Καθεδρικός Ναός Αγ. Ιωάννη & Πολιτιστικό Κέντρο Alexander the Great (1385 Warden Ave) 

8. Καθεδρικός Ναός Αγίου Δημητρίου και Πολιτιστικό Κέντρο Πολυμενάκιο (30 Thorncliffe Park  Drive) 

9. Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης (Λεωφόρος Gough 66/795 Carlaw Ave) 

4Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο (HCC) - (Λεωφόρος 441 Ellesmere)

4 Ιουλίου 2001: Αγορά οικοπέδου $2,682,223Κόστος περιβαλλοντικής αποκατάστασης: $676,624 Κόστος κατασκευής: $9,641,590Συνολικό κόστος: $13,000,437 Δεκέμβριος 2008 - Η κατασκευή σταμάτησε λόγω διαρθρωτικών σφαλμάτων

Πώληση του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου (2012) $4,800,000 Σύνολο υποχρεώσεων και εκκρεμών λογαριασμών που έπρεπε να  καταβληθούν για να ολοκληρωθεί η πώληση:$669,089Εκκρεμείς πληρωμές/χρεώσεις ανοικοδόμησης: $228,729Καθαρά έσοδα που καταβλήθηκαν στο δάνειο της Scotia Bank: $3,902,182Σύνολο χρέους: $9,098,255

Αν και η Διοίκηση μας κληρονόμησε αυτό το υπέρογκο χρέος από την προηγούμενη Διοίκηση, με τη  προσφορά και την υποστήριξή σας πετύχαμε τα παρακάτω μέσα στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας: 

Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη 

Για την περίοδο 2010-2015 καταβάλαμε το ποσό του $1,629,666 στην Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη. 

Από το 2015 και μετά, καταβάλαμε το ποσό του $1,200,000 από τις τέσσερις εκκλησίες μας ($600 για  κάθε μυστήριο - βαπτίσεις, γάμους, κηδείες). 

Πολιτιστικό Κέντρο Πολυμενακίου (30 Thorncliffe Park Drive) 

Το 2011-2012, το Ελληνικό Σχολείο ξαναχτίστηκε με κόστος $350,000 στο Πολιτιστικό Κέντρο  Πολυμενάκιο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.  

Πρόγραμμα Παιδεία 

Το πρόγραμμα σπουδών Παιδεία εκπονήθηκε το 2013 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής  Μακεδονίας στην Ελλάδα. Το 2015 η Krinos Foods και το Greektown στο Danforth BIA ανακοίνωσαν  επισήμως τη χορηγία του προγράμματος, δωρίζοντας $300,000 και $100,000 αντίστοιχα. 

Το 2019, τα ελληνικά σχολεία της ΕΚΤ είχαν εγγράψει περισσότερους από 900 μαθητές στο Πρόγραμμα  Παιδεία. Ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 1.400 μαθητές συμπεριλαμβανομένων άλλων ελληνικών  κοινοτήτων που εφαρμόζουν επίσης το πρόγραμμά μας στα σχολεία τους.  

Συνδρομή - Κίνητρα δωρεών 

Από το 2010 η ΕΚΤ έχει αναλάβει πολυάριθμες πρωτοβουλίες εύρεσης οικονομικών πόρων για την  μείωση του χρέους και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Συγκεκριμένα, έχουμε διεξάγει περισσότερες  από 12 εκστρατείες αύξησης του αριθμού των μελών μας και είσπραξης δωρεών μέσω του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 

Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν περιλαμβάνουν τις ετήσιες ανανεώσεις ενεργών μελών κατά τη διάρκεια  των γενικών και ειδικών γενικών συνελεύσεων.

Εκδηλώσεις 

Από το 2010 η ΕΚΤ έχει διοργανώσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις: 

• 10 καλοκαιρινά φεστιβάλ. 

• 10 Παρελάσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και αντίστοιχες Χοροεσπερίδες. • 10 Παρελάσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και αντίστοιχες Χοροεσπερίδες. • 10 ετήσια τουρνουά γκολφ. 

• 16 θεατρικές παραστάσεις για ενήλικες και παιδιά. 

• 10 συμμετοχές στο Taste of the Danforth. 

• Πάνω από 40 εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων από τις Κυρίες της Πρόνοιας5 

• Διοργανώσαμε πολλές ιστορικές και πολιτιστικές συνομιλίες και παρουσιάσεις στις  εγκαταστάσεις μας. 

• Υποστηρίξαμε πολλές αξιόλογες δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα με τη συγκέντρωση χρημάτων για Έλληνες, Ελληνοκαναδούς και οργανισμούς. 

5 Κυρίες Πρόνοιας 

Από την ίδρυσή της το 2014, η Πρόνοια έχει συγκεντρώσει πάνω από $980,287 μέσα από πολυάριθμες  δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Αυτό το τμήμα της ΕΚΤ, έχει οργανώσει και έχει φέρει εις πέρας τη  συλλογή και δωρεάν διανομή, σε όσους έχουν ανάγκη, τροφίμων κάθε είδους, ειδών υγιεινής,  καθαριότητας, κλπ. Επίσης, οι κυρίες της Πρόνοιας στηρίζουν ενεργά όλα τα τμήματα και τα  προγράμματα της ΕΚΤ, αλλά και τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη βοήθειά τους με  έρανους. 

Γραφείο Τελετών ΕΚΤ 

Από το 2015, με σεβασμό και επαγγελματισμό έχουμε στηρίξει πάνω από 342 οικογένειες της  παροικίας μας. Το Γραφείο τελετών της ΕΚΤ αναλαμβάνει με αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό  την τέλεση κηδειών. Τα ακαθάριστα έσοδα ανέρχονται σε $839,336.  

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Από το 2010, η ΕΚΤ έχει εξυπηρετήσει περισσότερα από 650 μέλη προκειμένου να διεκπεραιώσουν  υποθέσεις τους (π.χ. συνταξιοδότηση) με δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας.  

Εθελοντές και Εργαζόμενοι 

Βασικός πυλώνας της ΕΚΤ είναι ο εθελοντισμός. Η ύπαρξη του οργανισμού οφείλεται στη γενναιοδωρία  των μελών και των εθελοντών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου τα οποία προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη τον ιστορικών της στόχων. Είναι,  αξιοσημείωτο ότι μόλις πέντε εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έχουν παραμείνει προκειμένου να  καλύψουν τις ανάγκες όλων των τμημάτων της ΕΚΤ. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι εποχικοί υπάλληλοι 

γραφείου και εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης στα Σχολεία και στο Τμήμα Πολιτισμού. Ο αριθμός  τους ποικίλλει ανάλογα με τις εγγραφές μαθητών στα προγράμματα αυτά. 

Κεφαλαιακές δαπάνες 

Μεταξύ 2010-2020, οι υποχρεωτικές κεφαλαιακές δαπάνες ανέρχονται σε $1,200,000.  

Παρά τους οικονομικούς σκόπελους και την αναγκαστική λήψη σκληρών αποφάσεων, η ΕΚΤ έχει να  επιδείξει μία παραγωγική και επιτυχημένη δεκαετία, η οποία αντικατοπτρίζεται στα παρακάτω  οικονομικά στοιχεία:  

2020-2021 

Σύνολο χρεών και υποχρεώσεων: $4,467,917Μηνιαίες τραπεζικές δεσμεύσεις $36,074Μέσο επιτόκιο: 2.5%Συνολικοί μισθοί και παροχές (συμπεριλαμβανομένων δεδουλευμένων για ιερείς)$966,000

Τις τελευταίες εβδομάδες, αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας από την προσπάθεια και την  αποφασιστικότητα των μελών μας να διασωθεί η ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της  παρούσας συγκυρίας και το ανιδιοτελές πάθος για προσφορά εκ μέρους όλων σας για να  διατηρήσουμε την Κοινότητά μας ζωντανή, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει μια  τελευταία προσπάθεια συγκέντρωσης οικονομικών πόρων. Την παρούσα στιγμή, στόχος μας είναι η  εξάλειψη του χρέους και η άντληση κεφαλαίων για μελλοντική ανάπτυξη της Κοινότητάς μας για μία  βιώσιμη μελλοντική πορεία. Η ιστορική Ελληνική Κοινότητα Τορόντο μας χρειάζεται όλους να  δράσουμε και να ενωθούμε.  

Προς αποφυγή οποιασδήποτε πώλησης κάποιας ιδιοκτησίας της ΕΚΤ, απόφαση η οποία αποτελεί την  έσχατη λύση, είμαστε στην διαδικασία ολοκλήρωσης σελίδας GoFundMe, όπου καλούμε ολόκληρη την  ομογένεια να στηρίξει οικονομικά την εκστρατεία διάσωσης της ΕΚΤ. Τα στοιχεία αυτής θα  αποκαλύψουμε την ερχόμενη βδομάδα. 

Άλλοι τρόποι δωρεάς είναι οι εξής: 

1. Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ στη διεύθυνση http://www.greekcommunity.org/Give.aspx 

2. Με ηλεκτρονική μεταφορά (e-transfer) στην Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο χρησιμοποιώντας τη  διεύθυνση email: officemanager@togreekcom.org 

Φροντίστε να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας, ώστε να μπορείτε να λάβετε τη  φορολογική σας απόδειξη. 

3. Με επιταγή πληρωτέα στην «Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο». Ταχυδρομική διεύθυνση: 30  Thorncliffe Park Dr., Toronto, ON, M4H 1H8 

4. Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 416-425-2485. Επίσημες αποδείξεις για φορολογικούς  σκοπούς θα παρέχονται για όλες τις δωρεές άνω των $25. 

Αφουγκραζόμαστε τις προσωπικές και οικογενειακές σας αγωνίες στη διάρκεια της πρωτόγνωρης  πανδημίας, την οποία αντιμετωπίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δυστυχώς, διακυβεύεται το μέλλον της  ιστορικής μας κοινότητας και της εθνικής μας ταυτότητας στην πόλη που μας φιλοξενεί. Με την υποστήριξη και την κατανόησή σας, μπορούμε να λάβουμε άμεσα τα απαραίτητα αποφασιστικά μέτρα  για να ξεπεράσουμε την παρούσα συγκυρία και να δούμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Posted 
March 12, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.