Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Με αφορμή την πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών» και συγκεκριμένα την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να συγχωνεύσει τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’), οι τρεις μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας εκφράζουν με επιστολή τους στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ. Ν. Δένδια τη συλλογική θέση τους.

Η επιστολή αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με αφορμή την πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών» και συγκεκριμένα την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να συγχωνεύσει τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’) επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τη συλλογική θέση των τριών μεγαλυτέρων Κοινοτήτων της Αυστραλίας .

Η αυτόνομη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, μέσα από το μετρήσιμο και εθνικά σημαντικό της έργο σε κάθε γωνιά του Ομογενειακού Ελληνισμού, από την ίδρυσή της το 1983, είναι η πλέον αναγνωρίσιμη υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας στην ελληνική διασπορά. Δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα της διασποράς, μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, αλλά και φοιτητές και φοιτήτριες των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, ανάμεσά τους και αμέτρητα Ελληνόπουλα της Αυστραλίας, γνώρισαν για πρώτη φορά την Ελλάδα και σφυρηλάτησαν σχέσεις ζωής μαζί της αλλά και μεταξύ τους, μέσα από τα προγράμματα εκπαιδευτικής φιλοξενίας της ΓΓΑΕ.

Αμέτρητα σχολεία, ΑΕΙ και ομογενειακοί φορείς ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας , υποστηρίχτηκαν οικονομικά, επικοινωνιακά, και πολιτιστικά από τη ΓΓΑΕ, ή είχαν τη βοήθειά της, ως διαμεσολαβήτρια και συντονίστρια υπηρεσία του ελληνικού κράτους, στην προσπάθειά τους να επιλύσουν διάφορα ζητήματα που άπτονταν των αρμοδιοτήτων άλλων υπουργείων και άλλων υπηρεσιών της Ελλάδας.

Η σχέση δεκαετιών της ΓΓΑΕ και του στελεχειακού της δυναμικού με τις Ελληνικές Ομογένειες του κόσμου, μέσα από την έως τώρα αυτονομία της Γραμματείας, είναι αδιαμεσολάβητη, ουσιαστική, παραγωγική, αποτελεσματική και έχει προσφέρει πολλαπλά εθνικά οφέλη τόσο για την Ελλάδα όσο και τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Για αυτούς τους λόγους, σας καλούμε να διασφαλίσετε την αυτονομία της ΓΓΑΕ στα πλαίσια της νέας οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών.

Θεωρούμε επίσης, ότι ο διάλογος με ομογενειακές οργανώσεις, ζητώντας και τις δικές τους απόψεις, θα ήταν άκρως ωφέλιμος για οποιαδήποτε θέματα τα οποία τις αφορούν άμεσα, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του ζητήματος αυτού.

Μέσα από μια συλλογική διαβούλευση, μπορούμε να διερευνήσουμε τρόπους αναβάθμισης της ΓΓΑΕ, με την πιθανότητα στελέχωσής της και με νέους εργαζόμενους που θα μπορούσαν να προέρχονται από τα σπλάχνα του Ελληνισμού του εξωτερικού.

Από τις έως τώρα επαφές που έχουμε και εμείς οι ίδιοι με άλλους ομογενειακούς φορείς της Αυστραλίας, αλλά και άλλες χώρες του Οικουμενικού Ελληνισμού, είμαστε πεπεισμένοι πως αυτή μας η έκκληση, όπως την αιτιολογούμε, εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του Ομογενειακού Ελληνισμού.

Καθώς η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις προτεινόμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις εκπνέει στις 31 Αυγούστου 2020 εκφράζουμε την επιθυμία μας για παράταση της προθεσμίας, συγκεκριμένα για τις διατάξεις του σχεδίου, Κεφάλαιο Ε’, που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό, τη ΓΓΑΕ, τη συγκρότηση και το ρόλο του ΣΑΕ, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 253, που αναφέρεται στη σύνθεση του ΣΑ , ώστε να δοθεί η ευκαιρία και ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιαστική και χρονικά επαρκή διαβούλευση με συμμετοχή όλων των ομογενειακών οργανισμών ανά τον κόσμο. Επίσης ζητάμε προσωπική συνάντηση με τον Γραμματέα της ΓΓΑΕ για να συζητήσουμε τις προτάσεις μας και να ανταλλάξουμε απόψεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε να λάβετε υπόψη αυτήν μας την έκκληση.

Μετά τιμής,

Βασίλης Παπαστεργιάδης
Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης & Βικτώριας

Χάρης Δανάλης
Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ

Βασίλης Γκόνης
Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας»

Posted 
September 5, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.