Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Οι διαπιστώσεις για το έτος 2022 είναι περισσότερο από θλιβερές. Η τεχνολογία και οι επιστήμες έχουν προοδεύσει πολύ. Θα περίμενε κανείς αυτό να είναι θετικό εκατό τοις εκατό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι έχει πολύ καλά στοιχεία και είναι πραγματική πρόοδος.
Το πρόβλημα είναι, ότι συνδυάζεται με τη ροπή προς την αθεΐα.
Είναι υπεύθυνοι οι επιστήμονες;
Πιστεύω όχι. Μερικοί βεβαίως είναι υπεύθυνοι. Φαίνεται, ότι οι άνθρωποι ερμηνεύουν τα πράγματα κατά τον δικό τους τρόπο και προχωρούν σε διαπιστώσεις και ενέργειες οι οποίες δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι, ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός πάντων.
Ο Θεός έδωκε μυαλά στον άνθρωπο και εργάζεται στην επιστήμη και στην τεχνολογία και προοδεύει. Αν δεν είχε θεόσδoτα μυαλά, δεν θα ήταν άνθρωπος, θα ήταν ένα άλλο ζώο. Δεν θα μπορούσε να έχει πρόοδο στην επιστήμη και στις τέχνες.
Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και εκείνοι για τους οποίους η Γραφή λέγει: «Είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού ουκ έστι Θεός» .
Η ειρήνη στον κόσμο δεν υπάρχει στον βαθμό που έπρεπε να υπάρχει.
Ο κάθε άνθρωπος δεν έχει ειρήνη στον εαυτό του ή τουλάχιστον όση έπρεπε να έχει.
Γιατί δεν έχει;
Φαίνεται, διότι δεν είναι συμφιλιωμένος με τον Δημιουργό του, αλλά και με τα δημιουργήματα του Θεού. Πόσο ο Χριστός μίλησε για την ωφέλεια της ειρήνης. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» και «Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν».
Όταν δεν υπάρχει ειρήνη μύρια κακά έπονται.

Πόλεμοι: Ποιος και πως μπορεί να εξηγήσει οποιοδήποτε πόλεμο, ιδιαίτερα όμως, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Δύο συγγενείς λαοί, ομόθρησκοι και όμως αλληλοσπαράζονται. Ποιος νους μπορεί να το εξηγήσει αυτό ή να το χωρέσει. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος Ρωσίας- Ουκρανίας. Παντού ακαταστασίες. Ας ρίξει κάποιος μια ματιά στη θεοκρατία του Ιράν και στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν και πολλά άλλα.

Ανηθικότητα: Φαίνεται, ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την αξία της ηθικής. Όχι βέβαια όλοι. Πως μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο της τόσης έκλυσης των ηθών; Σεξουαλική ανηθικότητα. Διαφθορά στο έπακρον. Αισχροκέρδεια. Επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου; Μπορεί κανείς να συνεχίσει και να υποδείξει τόσα άλλα ανήθικα και απαράδεκτα.
Μελετώντας τα ανωτέρω, μας καταλαμβάνει κατάθλιψη.
Προχωρούμε για την απογοήτευση;
Ίσως είμαστε έτοιμοι να τα παραδώσουμε όλα;
Είναι αυτό η σωστή γραμμή;
Ασφαλώς όχι. Υπήρξε Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι επηκολούθησε; Ειρήνη και επιστροφή στον Θεό.
Και σε αυτή την ζοφερή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, δεν πρέπει να το σκεφθούμε καλύτερα;
Είναι η διαστροφή και η καταστροφή απόλυτη;
Ασφαλώς όχι. «Ζη Κύριος ο Θεός». Προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε. Εκεί, στον Θεό να επιστρέψουμε. Αυτή η επιστροφή στον Θεό είναι η πραγματική λύση. Κανένας μας να μη σκιαχτεί. Όσοι πιστεύουμε, να βάλουμε την πίστη μας και την προσευχή σε ενέργεια. Ο Θεός είναι Παρών. Δεν θα μας εγκαταλείψει.

Ατενίζοντας το έτος 2023 πρέπει να προγραμματίσουμε.
Οι πιστοί να μείνουμε συνδεδεμένοι με τον Θεό. Με πίστη ισχυρή. Με προσευχή αδιάλειπτη. Με διάθεση να νικήσουμε. Ναι, να πάμε αντίθετα στο ρεύμα. Να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Αγάπη. Ειρήνη. Φιλανθρωπία και ελεημοσύνη.
Να προγραμματίσουμε αυτά, αλλά να μην μείνουν πρόγραμμα.
Να τεθούν σε καθημερινή εφαρμογή. Υπάρχει μεγάλη κατολίσθηση. Ο ανήφορος είναι μεγάλος. Όσοι πιστοί να προχωρήσουμε αντίθετα στο ρεύμα. Το εγχείρημα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Μαζί μας είναι ο Θεός.
«Ει ο Θεός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ ημών».
Οι μη πιστεύοντες να το σκεφθούν καλύτερα. Να μελετήσουν το σύμπαν. Με σύνεση να επισκεφθούν τη διάνοιά τους. Να χρησιμοποιήσουν το νου τους και να βρουν τον Θεό.
Εύχομαι και προσεύχομαι το έτος 2023 να είναι έτος ευτυχίας, προόδου, επιστροφής στον Θεό. Θα είναι, εφ’ όσον ο καθένας που πιστεύει στον Θεό κάμει το καθήκον του. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει αυτούς που Τον αγαπούν. Δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Posted 
January 6, 2023
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.