Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
«H Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και θα τον ονοµάσουν Εµµανουήλ» είπε ο προφήτης.
«Θα εξακολουθείτε να κοιµάσθε αν ο Θεός δεν στείλει κάποιον φροντίζοντας για σας» φιλοσόφησε ο Σωκράτης.
«Στη διηρεµένη ανθρωπότητα, η άσαρκη θεότητα θα λάβει σάρκα. Αυτή θα φέρει την απαλλαγή απ’ τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός Θεός θα κρεµασθεί από αγνώµονα λαό και µε τη θέλησή Του θα υποστεί όλα τα πάθη» αποφθεγµάτισε ο Σόλων.
«Ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει, θα µαστιγωθεί, θα δαρεί και τέλος θα σταυρωθεί» έγραψε ο Πλάτων.
Διαβάζεις τα ανωτέρω και απορείς. Δεν είναι όλα αυτά προφητείες; Και απορείς περισσότερο, σαν σκέφτεσαι πως το πλήρωµα του χρόνου ήλθε. Ο Εµµανουήλ, δηλ. ο ««µαζί µας ο Θεός» γεννήθηκε. Όλα αυτά πληρώθησαν στο πρόσωπο του υιού της Παρθένου. Και όµως. Για τους Έλληνες η ενανθρώπηση του Θεού ήταν µωρία. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Πώς και γιατί;
Πολύ απλό να το καταλάβεις. Αυτοί που τα είπαν δεν ήταν ο καθένας. Ήταν πνεύµατα µεγάλα. Αν θέλεις, ήταν πνεύµατα, που είχαν εισέλθει, είχαν ζήσει το µυστήριο. Ποιο µυστήριο; Το µυστήριο της ενανθρώπησης του Θεού. Μάλιστα! Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και µάρτυρας µιλάει για προ Χριστού χριστιανούς. Και αυτούς εννοεί.
Τούτο το µυστήριο είναι ξένο και παράδοξο. Το σπήλαιο γίνεται ουρανός. Η Παρθένος χερουβικός θρόνος. Η φάτνη χωρίο, στο οποίο χωρεί ο αχώρητος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άυλος, υλικός. Ο αχώρητος, χωρητός. Ποιος νους µπορεί να χωρέσει αυτά; Ποια λογική να τα κατανοήσει; Να τα ερµηνεύσει; Να τα δεχθεί; Όντως για τον κοινό λογικό νου αυτά είναι µωρία και σκάνδαλο.


Το µυστήριο δεν ερµηνεύεται. Δεν δέχεται ορισµούς και περιορισµούς. Δεν ψηλαφίζεται. Δεν ανατέµνεται. Μόνον το ζουν όσοι το πιστεύουν. Και το πιστεύουν όσοι το ζουν και µετέχουν. Όσοι αίρονται πάνω απ’ την κοινή λογική. Όσοι βγαίνουν απ’ τα όρια του πεπερασµένου. Όσοι δεν αρκούνται στη ρουτίνα της καθηµερινότητος. Όσων το πνεύµα δεν θολώνεται απ’ τον µποχό και την βόχα της αµαρτίας.
Χριστούγεννα! Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και είναι µαζί µας. Μυστήριο µέγα. Ξένο και παράδοξο. Για τους Έλληνες µωρία. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Για τους χριστιανούς σωτηρία.
Χριστιανός του εικοστού πρώτου αιώνα. Του αιώνα των πυρηνικών όπλων και των διαστηµοπλοίων. Των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εκµηδενισµού των αποστάσεων. Του µεγαπλουτισµού και της πιο εξαθλιωµένης φτώχειας. Των πιο πιθανών ανέσεων και των πιο πρωτογονικών στερήσεων. Της ασύδοτης ελευθερίας και της µονοκρατορικής ή ολοκληρωτικής δικτατορίας - ερµήνευε σκλαβιάς. Εσύ Χριστιανός. Κι εγώ χριστιανός. Και όλοι οι βαφτισµένοι χριστιανοί. Αλλά τι χριστιανοί; Θερµοί, ψυχροί ή χλιαροί: Ζωντανοί ή του γλυκού νερού; Στα χαρτιά ή στην ουσία; Της θεωρίας ή της πράξης; Της επιφάνειας ή του βάθους; Ο Θεός και ο καθένας για τον εαυτό του µόνο γνωρίζει τι είδους χριστιανός είναι. Μα όποιος δεν ζει το µυστήριο, γι’ αυτόν το µυστήριο δεν είναι σωτηρία. Μπορεί να είναι µωρία ή σκάνδαλο ή ό,τι δήποτε άλλο, αλλ’ όχι σωτηρία.


Ἐχει γίνει της µόδας τη χριστουγεννιάτικη περίοδο να µιλούµε για ειρήνη, για δικαιοσύνη, για ανθρώπινα δικαιώµατα, κοινωνικά προβλήµατα, ηθικά ζητήµατα. Αυτά όµως είναι τα προϊόντα του βιώµατος του µυστηρίου. Πόσοι µιλούν για το µυστήριο; Όσοι το ζουν. «Απ’ το περίσσευµα της καρδιάς λαλεί το στόµα».
Στην περίοδο του κορωνοϊού έχουµε όλοι κουρασθεί. Πολλοί µιλούν και µιλούν παράξενα. Αυτοί νοµίζουν, ότι τα ξέρουν όλα. Συγχέουν το µυστήριο µε τον τρόπο παραλαβής του. Δεν θέλουν να καταλάβουν, ότι σαν χριστιανοί και Εκκλησία ζούµε µέσα σε µια κοινωνία που έχει κυβερνήσεις και νόµους. Σε µια ευνοµούµενη κοινωνία πρέπει να σεβόµαστε και την κυβέρνηση και τους νόµους εφ’ όσον δεν αντιτίθενται στην πραγµατική αλήθεια της πίστης µας. Η Εκκλησία µας στον Καναδά δεν ξεφεύγει από την αληθινή µας πίστη. Παρακαλώ όλους να µη πάνε στα άκρα. Όλοι να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά και πάντοτε. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες και πολλές φορές αποτελέσµατα εγωϊσµού.
Ζήσε, χριστιανέ, το µυστήριο. Ζώντας το δεν θα φαντάζεις και δεν θα εντυπωσιάζεις. Αλλά το ζήσιµό του είναι δυνατότερο από ατοµική ενέργεια. Είναι ενέργεια ακατάλυτη, της οποίας τα προϊόντα θα είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη και κάθε αρετή και το τελικό της αποτέλεσµα το ανέβασµά σου στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι και η ευχή µου και η ολόθερµη προσευχή µου για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Posted 
December 24, 2021
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.