Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Τα έργα ανανέωσης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Pape αναστατώνουν τους κατοίκους και τους επαγγελματίες. Η απάντηση του Δημάρχου του Τορόντο John Tory και της συμβούλου της περιοχής Paula Fletcher στα ερωτήματα του “Ελληνικού Τύπου”

Ο “Ελληνικός Τύπος”, η μόνη έγκυρη πολυφωνική καιανεξάρτητη ελληνοκαναδική εφημερίδα του Τορόντο βρίσκεται στο κέντρο τηςΕλληνικής συνοικίας, κοντά στη διασταύρωση Pape και Danforth.Από την θέση του, βρίσκεται στο κέντρο του ελληνισμού καθώς και στο σταυροδρόμιτων ελληνικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Είναι λοιπόν εύλογο το να γινόμαστεδέκτες ερωτήσεων, αποριών αλλά και παραπόνων των συμπολιτών μας, όταν υπάρχεικάποιο πρόβλημα στην περιοχή.

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω, όσοι «συχνάζουν» στην περιοχήτης Pape θα έχουν παρατηρήσει μια σχετικήαναστάτωση όσον αφορά τις εργασίες στο δρόμο, στα πεζοδρόμια και στις υποδομές.Οι εργασίες που εκτελεί η πόλη του Τορόντο έχουν αρχίσει από την Άνοιξητρέχοντος έτους και μετά τόσους μήνες δεν φαίνεται να τελειώνουν.

Σκόνη, φασαρία, ανύπαρκτο πάρκιγκ, προβλήματα πρόσβασηςστα μαγαζιά, και τα επακόλουθα προβλήματα που φέρνουν όλα αυτά (δεν υπάρχουνθέσεις για στάθμευση με αποτέλεσμα να πληρώνουν πρόστιμα όσοι προσπαθούν ναπαρκάρουν στους γύρω δρόμους, φασαρία ως αργά το βράδι, μποτιλιάρισμααυτοκινήτων και ανθρώπων κλπ).

Μετά από πολλά παράπονα και σχόλια ιδιωτών αλλά καιεπιχειρηματιών στους συνεργάτες μας αλλά και στην διεύθυνση του “ΕλληνικούΤύπου” αποφασίσαμε να απευθυνθούμε εγγράφως στην πόλη του Τορόντο. Στείλαμελοιπόν μια επιστολή διαμαρτυρίας περιγράφοντας ακριβώς την κατάσταση καιζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που μας έχουν θέσει οισυμπολίτες μας.

Μετά το σχετικό “βραχυκύκλωμα” του ποιός είναι υπεύθυνοςκαι για ποιόν τομέα, τελικά,  δεν πήραμεσυγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα του πότε θα τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία,ποιός θα ενημερώσει τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες και αν υπάρχειπερίπτωση να αποζημιωθούν μέσω φοροαπαλλαγών για την πελατεία που έχουν χάσειτα μαγαζιά μας εδώ και τόσους μήνες.

Φαίνεται πως ο υπεύθυνος που ξεκίνησε τις εργασίες στουςδρόμους για την επισκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης έχειαργήσει στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου στην πόλη, κάτι που θα τουςαναγκάσει να συνεχίσουν την κατάσταση αυτή χωρίς να ξέρουν πότε θα τελειώσει…!

Η δημοτική σύμβουλος Paula Fletcher, επισημαίνει στην επιστολή που σαςπαραθέτουμε παρακάτω, και  που αποδέκτεςήταν και οι υπεύθυνοι του έργου στην Pape, ότιέχουν ξεπεράσει την προσδοκώμενη ημερομηνία παράδοσης και θεωρεί ότι είναιάδικο για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες τις περιοχής όλη αυτή ηκαθυστέρηση η οποία έχει πολλαπλές επιπτώσεις, τόσο οικονομικές όσο καικοινωνικές. Τονίζει πως κι εκείνη έχει γίνει δέκτης παραπόνων για τιςνυχτερινές ώρες εργασίας, για τις διακοπές στην υδροδότηση, … «Οι κάτοικοι είναι εξαντλημένοι και αισθάνονται ότι έωςτώρα ήταν συνεργάσιμοι και υπομονετικοί αλλά δεν θεωρούν ότι αντιμετωπίζονταιδίκαια από την πόλη τους».

Ο ίδιος ο δήμαρχος John Tory αλλά και η δημοτική σύμβουλοςPaula Fletcher, συμφωνούν πως καταλαβαίνουν οτιδημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα στους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής,δεν γνωρίζουν ακριβώς πότε θα τελειώσει το έργο αλλά είναι απόλυτα αναγκαίο να ολοκληρωθούνοι σημαντικές υποδομές, με σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης καιόμβριων υδάτων,  ώστενα μην υπάρξουν μελλοντικές διακοπές της υδροδότησης. Συνέπεια του γεγονότοςότι το Τορόντο έχει δεχθεί τόσους πολλούς κατοίκους που αποτελεί ρεκόρ για πόλητης Βόρειας Αμερικής.

Ο δήμαρχος  Tory μας διαβεβαίωσε πως κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τελειώσειόσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με λιγότερες ταλαιπωρίες για τους κατοίκους του Τορόντοτο έργο στην περιοχή της Pape.

Καταλήγει δε στη δήλωση που έκανε στην εφημερίδα μας, ότιπάνω πάνω από 1 δισεκατομύριο δολάρια έχουν κοστίσει οι εργασίες επισκευής καιαντικατάστασης, για την ανανέωση και την αναβάθμιση των  υποδομών, χρήματα που θα εξασφαλίσει από τηνΕπαρχιακή και την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά.

Εδώ δεν γνωρίζουμε αν θα πρέπει νααισθανόμαστε περηφάνεια που το Τορόντο είναι μια τόσο δημοφιλής πόλη, ή ναλυπηθούμε για την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας, μέρα και νύχτα, και ημών τωνιδίων από τα συνεχιζόμενα έργα χωρίς τέλος στον ορίζοντα.

Παρακάτω παραθέτουμε τις απαντήσεις που λάβαμε από το γραφείο του δημάρχου του Τορόντο John Tory καθώς και η δήλωση του σχετικά με τις πολύμηνες εργασίες στην περιοχή της Pape.

Honourable  Mayor Tory and Counsellor Fletcher,

Our community newspaper has served theconstituents of Danforth and Pape area for the past 35 years, while serving thebroader Hellenic Canadian community of Ontario with its print and electronic(2005 and on) versions.

Since we happen to be the hub of theHellenic Canadian community it was brought to our attention that many residentsin the area and also business owners have many concerns on the status ofconstruction works that have started last March and have been continuing withno end in sight.

As you may realize, parking, commutingand shopping in the area have all been significantly compromised, with economicloss to the majority of business owners and local residents. Street parking isscarce and haphazard; city parking lots exceed their limits, so many people areleft to illegally park on spots only to pay a hefty fine, that discourages themfrom subsequently visiting the area; traffic congestion is constant along thePape and O’Connor lines, and commuting times have dramatically increased.

We tried to get through to the City inorder to get some answers as to when this construction project is about to end,but there seems to be little communication between the City and variousdepartments. Our readers and concerned business owners on the Pape Ave.,business line want to know whether:

-Will the construction works on PapeAvenue continue unscheduled with no end in the near future?

-What is the expected date of fullcompletion and return of Pape Avenue to its uninterrupted  previous state?

-Is the City or the Province or the Federal Government willing to compensate business owners for their significant loss in business revenue through tax cuts or reimbursements?

Q1)Will the construction works on Pape Avenue continue unscheduled with no end inthe near future?

There are two construction projectstaking place on Pape Avenue. Both are planned, scheduled construction.

The watermain replacement on PapeAvenue between Danforth Avenue and Gowan Avenue is scheduled construction andthe City of Toronto issued a pre-constructionnoticeto residents and businesses in December 2018 and a construction notice in February 2019 advising them onthis important work. In advance and throughout this project, the City has beenin communication with Councillor Fletcher's office, the Pape Village BIA andresidents to provide ongoing updates.

Further north, on Pape Avenue betweenDonlands Avenue and Gamble Avenue, there is also scheduled watermainrehabilitation work taking place. A Construction UpdateNoticewas delivered to the Councillor’s Office, Pape Village BIA and residents in thesurrounding area in June, advising this work will take place from July toNovember 2019.

Q2)What is the expected date of full completion and return of Pape Avenue to itsuninterrupted previous state?
The watermain replacement on Pape Avenue between Danforth Avenue and GowanAvenue is currently scheduled for completion in early December. This wasoriginally scheduled to be completed in September, however due to inclementweather and complications with underground infrastructure the completion dateof this work was delayed. A construction update advising residents andbusinesses of the new completion date will be issued as soon as possible.

The watermain rehabilitation work on PapeAvenue from Gamble Avenue to Donlands Avenue is anticipated to be completed bythe end of November. There is an additional section of watermain on Pape Avenuefrom Gowan Avenue to Gamble Avenue that is tentatively scheduled forrehabilitation starting in Spring 2020. However, at this stage, we do not haveany further details on timelines as the City works through the necessaryconstruction permitting, coordination, and approvals.

This work ispart of the City's comprehensive, coordinated strategy to rehabilitate andupgrade Toronto's underground infrastructure for current and future needs toimprove water distribution and reduce the risk of watermain breaks.

Q3)Is the City or the Province or the Federal Government willing to compensatebusiness owners for their significant loss in business revenue through tax cutsor reimbursements?

When construction has impacted a business, they can submit a claim that will be reviewed, however the claimant must demonstrate the City was negligent in some way, as well as proving the nature of their claim i.e. damages or business loss. Businesses can email claims@toronto.ca. Businesses must provide proof of the claim (receipts, statements, etc) from a previous year to the current year. Depending on the situation or type of claim, businesses can also submit a claim through their own insurance.


Statement of Mayor John Tory
Regarding Construction on Pape Ave.

Toronto Mayor John Tory speaks during a press conference regarding new tactics for the ongoing gun shootings in Toronto on Wednesday, July 18, 2018.THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

I know thisconstruction work can be frustrating for residents and businesses in the area.I understand that this work can't end soon enough for those affected by it –that's why I'm constantly urging staff to get work like this done in a timelyand effective manner.

Theconstruction project on Pape Avenue is long overdue and getting this work donewill help avoid emergency construction and water disruption for residents andbusinesses in the future.

Myoffice will continue to make sure City staff are working as quickly as possibleon this project to get it finished.

Thissummer is our City's busiest construction season ever – we are spending morethan $1 billion on this work to renew and upgrade our infrastructure.

Thiswork is necessary.

TheCity of Toronto is growing at an increasing rate - more people are moving herethan any other city in North America. In order for the City to manage thatgrowth, I've been clear that we must continue to invest in all theinfrastructure our residents and businesses rely on.

That is why, I have pushed relentlessly for the City to do the state of good repair work that has long been ignored and to secure infrastructure funding from the federal and provincial governments to help pay for that work.»

Posted 
September 20, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.