Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
«ΕΝ ΑΥΤΩ ΖΩΗ ΗΝ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Κατά Ιωάννην, κεφ. 1:1 - 17)

ΤΟ ΠΑΣΧΑ είναι το Α και το Ω του Χριστιανισμού, η «εορτή εορτών και η πανήγυρις των πανηγύρεων» όπως ψάλλει η ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η Ανάσταση διακηρύττει ότι ο «Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών» και ηγέρθη ως Λυτρωτής και Σωτήρας των ψυχών μας. Τρανή απόδειξη της θεότητος του Κυρίου είναι η Κυριακή αυτή. Διασαλπίζει ότι «Θεός ην ο Λόγος». Εφ’ όσον όμως ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος, όπως τον ονομάζει ο θεολόγος Απόστολος, είναι Θεός, «εν αυτώ ζωή ην, είχε εξ αυτού τη ζωή και αυτός ως πηγή της ζωής εδημιούργησε και συντηρεί κάθε ζωή.

Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ
Το είπε καθαρά ο Κύριος όταν τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου έλεγε προς τους Μαθητές Του: «Εγώ ειμί η ζωή». Εγώ ο Διδάσκαλός σας, είμαι η πραγματική ζωή, ή «κατ’ ουσίαν ζωή». Είμαι η ζωή που δεν τελειώνει ποτέ, που δεν παύει ποτέ, που δεν θίγεται ούτε επ’ ελάχιστον από τον θάνατο. «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται». Οι αστέρες του ουρανού θα σβήσουν κάποτε. Η γη θα λάβει κάποιο τέλος μια ημέρα. Ο υλικός κόσμος που εδημιούγησα θα έχει τέρμα. Εγώ όμως που είμαι η ζωή (λέγει ο Θεάνθρωπος Χριστός) θα είμαι αιώνιος και ατελεύτητος. Τι σημασία έχει που ο «Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι και τοις γραμματεύσι και κατακρινούσιν αυτώ θανάτω και αποκτενούσιν αυτώ»; Και την ώρα που θα με τοποθετούν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος στο μνημείο εγώ θα είμαι «η ζωή εν τάφω». Θα θανατωθώ κατά σάρκα μόνο. Με την ψυχή όμως γεμάτη από ζωοποιό δύναμη ανεξάντλητη, θα πορευθώ στις ψυχές που είναι φυλακισμένες στον Άδη. Εκεί θα κηρύξω το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Την Τρίτη όμως ημέρα θα αναστηθώ εκ νεκρών. Και άλλες νεκραναστάσεις είδατε, όλες όμως αυτές έγιναν με τη δύναμή μου (λέγει ο Κύριος). Κανείς μόνος του δεν αναστήθηκε χωρίς την προσταγή μου. Μόνο εγώ μπορώ α λέω «αναστήσομαι», διότι «εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή». Εάν ο Χριστός «ουκ εγήγερται», τότε θα ήταν «ματαία η πίστη ημών». Τότε ούτε η αμαρτία θα είχε καταλυθεί, ούτε ο θάνατος θα είχε καθαιρεθεί, ούτε η κατάρα που μας εβάρυνε θα είχε αφαιρεθεί από επάνω μας. Ακόμη θα ήμασταν αλύτρωτοι. «Έτι εστέ εν ταις αμαρτίαις υμών» γράφει ο Χριστοκήρυκας Παύλος. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε και «απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» διότι ήταν και είναι Θεός, διότι είναι η ζωή.
Εφ’ όσον όμως «εν αυτώ ζωή ην» είναι και «ζωής χορηγός» Ναι:

Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΖΩΟΔΟΤΗΣ
Το απέδειξε όταν ανάσταινε τον υιό της χήρας της Ναϊν και την θυγατέρα του Ιαείρου και τον τετραήμερο Λάζαρο. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει: Ο Χριστός είναι «αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών» δηλαδή ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς, η αρχή όλων εκείνων τους οποίους θα αναστήσει από τους νεκρούς, διότι αναστημένος αυτός πρώτος «ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει». Αυτή την αλήθεια διασαλπίζει και η Ορθόδοξη Εκκλησία την «φωταυγή νύκτα» της Αναστάσεως όταν βάζει στο στόμα του λειτουργού: «Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος». Έτσι η ψυχή μας δεν χορταίνει να λέγει το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
Ο Δωρεοδότης προσφέρει το ύψιστο δώρο της ζωής, όχι μόνο της φυσικής, αλλά και της πνευματικής, της χαρούμενης και ειρηνικής ζωής. «ίνα ζωήν έχητε και περισσόν έχητε» διεκήρυξε. Περίσσεια ζωής δίνει ο Κύριος. Αφθονότερη ζωή, δηλαδή ζωή αρετής, αγιασμού, εντιμότητος, έχουν όσοι ζουν «εν Χριστώ Ιησού». Η ψυχή μας τότε ζωοποιείται πραγματικά, διαφορετικά δεν ζει. Μακράν του Θεού ο άνθρωπος φυτοζωεί. Κινείται, βαδίζει, εργάζεται και όμως δεν έχει ζωή ουσιαστική μέσα του. Ευρίσκεται κάτω από το κράτος της αμαρτίας που είναι θάνατος. Γι’ αυτόν έχουν ισχύ οι λόγοι που ο ίδιος ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην Αποκάλυψή του: «όνομα έχεις ότι ζης και νεκρός ει». Νομίζεις πως ζεις και όμως είσαι νεκρός. Είσαι ένας παγωμένος άνθρωπος διότι στο κέντρο της καρδιάς σου δεν έχεις τον Ζωοδότη, αλλά την αμαρτία, που σε κυβερνάει. Όποιος όμως Χριστιανός ζει τον Αναστάντα Κύριο από τη ζωή αυτή, αυτός «μεταβαίνει εκ του θανάτου εις τη ζωήν». Αφού νίκησε με την μετάνοια τον ηθικό θάνατο και λυτρώθηκε, ο φυσικός θάνατος, ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα χάνει την πίκρα του και το φαρμακερό κεντρί του, διότι η ψυχή τότε ζει με τον Χριστό.

Αγαπητοί, εν Χριστώ, αδελφοί,
Η θρησκευτική στήλη, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ,
Εύχεται σε όλους τους αναγνώστες της, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Ο Κύριος να γεμίζει τις καρδιές όλων μας με τη θεία χάρη Του και να διέλθωμε με υγεία, χαρά και ειρήνη το Άγιο κι Ευλογημένο Πάσχα. Αμήν!

Posted 
May 3, 2024
 in 
Religion – Obituaries
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.