Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

«ΕΞ ΥΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
«Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. 20:16-18, 28-36)

Προφητικά ήσαν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Κάλεσε στη Μίλητο τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και τους έδωσε τον ασπασμόν της αγάπης και τις τελευταίες του παραγγελίες.
Μέσα στις νουθεσίες και προτροπές που κάνει, τους συνιστά να προσέχουν πολύ και τους εαυτούς τους και το ποίμνιό τους από τους διαστρεβλωτές της ορθής πίστεως, που τους ονομάζει «λύκους βαρείς».
Ο χαρακτηρισμός αυτός, που δίνει ο Απόστολος του Χριστού για τους αιρετικούς είναι πολύ πετυχημένος. «Λύκοι βαρείς», δηλαδή άγριοι και αιμοβόροι, που είναι έτοιμοι να κατασπαράξουν τα πρόβατα του Χριστού. Και στη συνέχεια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους πρεσβυτέρους. Διότι από σας τους ίδιους θα εγερθούν εγωπαθείς άνδρες, τους προειδοποιεί, που θα διδάσκουν διεστραμμένες και ψεύτικες διδασκαλίες και θα γίνουν έτσι «λύκοι βαρείς» για την Εκκλησία του Χριστού.
«Λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών». Όλοι οι αιρετικοί όλων των εποχών λαλούν διεστραμμένα. Διότι αίρεσις αυτό ακριβώς είναι: διαστροφή της αλήθειας. Μερικοί απ’ αυτούς τους αιρετικούς γνωρίζουν, ότι όσα διδάσκουν είναι λαθεμένα. Άλλα ίσως εν αγνοία τους πλανούν και πλανώνται.
Είναι πράγματι πολύ φοβερό, πως πολλοί αιρετικοί βγαίνουν μέσα απ’ τη δική μας οικογένεια, μέσα από την Εκκλησία. Αυτοί γίνονται πολύ επικίνδυνοι, διότι τους διακρίνει ο φανατισμός και το πείσμα. Δεν είναι καλοπροαίρετοι να ακούσουν τα λάθη τους και να δουν ότι είναι γυμνοί από τη χάρη του Θεού, μη έχοντες μυστήρια και αγιασμό.
Σκοπός του κάθε αιρετικού είναι «του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών». Δηλαδή να αποσπάσει από τον κορμό της Εκκλησίας όσο το δυνατόν πιο πολλούς Ορθοδόξους, για να τους σύρουν πίσω τους και να τους κάνουν θαυμαστές τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι δεν αγωνίζονται οι αιρετικοί να καταστήσουν τους οπαδούς τους συνειδητούς Χριστιανούς. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πως θα αυξήσουν τους οπαδούς των για λόγους φιλοδοξίας και εκμετάλλευσης.
Μερικές αιρέσεις έχουν σαν απώτερο σκοπό τους την διάσπαση του Χριστιανισμού και την επικράτηση συστημάτων σκοτεινών, που είναι αντίθετα με τις αρχές και το πνεύμα του Χριστού. Μια τέτοια σατανική οργάνωση είναι ο Χιλιασμός και μία άλλη ο Μασωνισμός.
Αλλά υπάρχουν και άλλες αιρέσεις που μιλάνε για το Χριστό και το Ευαγγέλιό Του, όμως λαθεμένα και πλανεμένα. Πολυάριθμες είναι οι προτεσταντικές παραφυάδες. Εκτός απ’ αυτές, τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν και στην Πατρίδα μας και οι Παραθρησκευτικές ομάδες. Αυτές είναι κινήσεις αποκρυφιστικές, νεογνωστικές και θεοσοφικές.

«Διό γρηγορείτε». Γι’ αυτό γρηγορείτε. Από τα αποστολικά χρόνια μέχρι σήμερα, οι αιρέσεις και οι αιρετικοί είναι μια πραγματικότης μέσα στην Εκκλησία. Γι’ αυτό και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει: «Γρηγορείτε». Το ρήμα αυτό πριν γίνει ποιμαντική έκφραση ήταν ποιμενική και στρατιωτική. «Γρηγορείτε» φώναζαν κατά διαστήματα οι ποιμένες που φύλαγαν τα πρόβατά τους από τους λύκους. «Φύλακες γρηγορείτε», φώναζαν και οι σκοποί, που φύλαγαν τα τείχη των πόλεων.
Ο Απόστολος Παύλος στον προηγούμενο στίχο αναφέρει λύκους και ποίμνιο και δανείζεται εδώ το «γρηγορείτε» απ’ την ποιμενική ζωή.
Στη δραματική αυτή προστακτική «γρηγορείτε», οι πρεσβύτεροι πρέπει να θυμούνται το παράδειγμα του Παύλου, που νύχτα και ημέρα για τρία ολόκληρα χρόνια με δάκρυα αγάπης καθοδηγούσε τους πιστούς.
Το πρώτο λοιπόν εφόδιο είναι η προσοχή και η εγρήγορση.
Το δεύτερο είναι η καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Ορθοδοξίας μας.
(Προσέχετε διότι στις ήμερες μας κυκλοφορούν πολλές παραποιημένες Άγιες Γραφές).
Και το τρίτο, να μένουμε κοντά στην Αγία και Αποστολική Εκκλησία μας, που είναι η Εκκλησία των μαρτύρων και των αγίων μας. Έτσι μετέχουμε τακτικά στην καινή λατρεία και στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας και μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους αδελφούς μας να μείνουν πιστοί στην ορθόδοξη πίστη μας.

Posted 
May 26, 2023
 in 
Religion – Obituaries
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.