Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

«Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισιν»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Προς Εφεσίους, κεφ. 5: 8 - 19)

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παύλος με τα θεόπνευστα λόγια του, μας κάνει μια σπουδαία σύσταση. Να εκμεταλλεύεσθε πάντοτε και να κερδίζετε το χρόνο σας για έργα καλά, διότι οι ημέρες, που περνάμε είναι γεμάτες πειρασμούς και πνευματικούς κινδύνους. Μη σπαταλάτε, λοιπόν, άσκοπα το χρόνο σας σε έργα πονηρά. Δεν έχομε περιθώρια για πειραματισμούς. Ο χρόνος της ζωής μας κυλάει σαν ορμητικό ποτάμι. Αν ένα έμπορος καλός εκμεταλλεύεται το χρόνο του για να κερδίσει χρήματα, πολύ περισσότερο ο Χριστιανός πρέπει να αξιοποιεί το χρόνο του για την ψυχή του.
«Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν...».
Καιρός σημαίνει ο κατάλληλος χρόνος, η ευκαιρία. Σχολιάζοντας το χωρίο αυτό ο Οικουμένιος γράφει: «Ο καιρός ουκ έστιν ημίν βέβαιος. Πάροικοί εσμεν. Αγόρασον ουν αυτόν και ποίησον αυτόν ίδιον» Με απλά λόγια: Κάνε τον δικό σου τον καιρό. Εξαγόρασέ τον, διότι δεν τον έχεις στο χέρι. Σ΄’ αυτή τη γη είμαστε ξενιτεμένοι. Και είναι επιτακτική η ανάγκη της εξαγοράς του χρόνου. Γι’ αυτό προσθέτει ο Απόστολός μας: Οι ημέρες μας είναι γεμάτες πειρασμούς και πονηρίες. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο χρόνος είναι μια αξία. Άλλωστε σ’ όλους μας είναι γνωστή η παροιμία: «Ο χρόνος είναι χρήμα».  Όμως για μας τους Χριστιανούς, είναι κάτι περισσότερο. Είναι οι κρίκοι μιας χρυσής αλυσίδας, που χάνονται μέσα στα βάθη της αιωνιότητος. Κάθε, λοιπόν στιγμή της ζωής μας αυτής έχει μεγάλη αξία, διότι έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Ας θυμηθούμε το εικοστό πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ο χρόνος της ζωής μας είναι τάλαντο, που μας δόθηκε απ’ τον Θεό για έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Μας δόθηκε ο χρόνος για να πετύχουμε το μεγάλο μας προορισμό, το «καθ’ ομοίωσιν». Όταν, λοιπόν, σπαταλάμε το χρόνο μας ή αφήνουμε τις ευκαιρίες να φεύγουν, τότε αμαρτάνουμε. Γι’ αυτό και η έντονη προτροπή του Αποστόλου μας «εξαγοραζόμενοι τον καιρόν».
«Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν».
Πώς όμως θα γίνει η εξαγορά του χρόνου; Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια απάντηση στον επόμενο στίχο: «... συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου». Δεν χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος τη λέξη «γινώσκοντες», αλλά τη λέξη «συνιέντες», που είναι πιο δυνατή. Δηλαδή να εξετάζετε με προσοχή και να κατανοείτε, τι ο Θεός ζητάει σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Σε κάθε τόπο που βρίσκεσθε και σε κάθε εκδήλωσή σας. Το θέλημα του Κυρίου είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Με συνεχή μελέτη, λοιπόν, και σπουδή της Αγίας Γραφής να είμαστε πάντοτε κάτω απ’ την καθοδήγηση του λόγου του Θεού με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα κάνει γνωστό στις ψυχές μας το θέλημα του Θεού. Είναι πράγματι το Ευαγγέλιο του Χριστού θησαυρός ανεκτίμητος. Γι’ αυτό χρειάζεται να τον μελετούμε κάθε μέρα και να προσπαθούμε να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Έτσι θα παίρνουμε φως ουράνιο και χάρη θεϊκή και δύναμη μεγάλη για να υπερνικούμε τα εμπόδια.
Με δίψα και πόθο ιερό, λοιπόν, ας τρεφόμεθα με την πλούσια τροφή του θείου Λόγου, για να φτάσουμε μια μέρα «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού».
Θα αποτελούσε παράλειψη, αν δεν τονίζαμε και κάτι άλλο: Την ιεραποστολική εργασία και φιλανθρωπική προσφορά για την αξιοποίηση του χρόνου μας.
Όλοι έχομε την δυνατότητα να κάνουμε ιεραποστολή με το χριστιανικό ορθόδοξο έντυπο και ακόμα με το τηλέφωνο. Να πούμε δυο λόγια σ’ έναν άρρωστο ή φυλακισμένο. Να προσφέρουμε τη «Ζωή του Παιδιού» σ’ ένα παιδί γνωστό μας. Να γράψουμε στη «Ζωή» ένα φίλο μας για να παίρνει το λόγο του Θεού στο σπίτι του. Ας αξιοποιήσουμε, λοιπόν, το χρόνο μας με μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, με προσευχή και λατρευτική ζωή, με ιεραποστολική και φιλανθρωπική προσφορά στους αδελφούς μας.

Posted 
December 1, 2023
 in 
Religion – Obituaries
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.